04
01 2019
5063

Termenul de prezentare a rapoartelor, tot mai aproape

Serviciul Fiscal de Stat informează că data de 25 ianuarie 2019 este termenul-limită de prezentare a unor dări de seamă.

Astfel, contribuabilii urmează să prezinte:
• Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14/ IALS 18);

• Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 14);
Detalii
08
12 2018
694

9. (29.1.6.24) Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul și alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăti (forma IALS), în condițiile în care acesta nu dispune de cod fiscal?

Ținînd cont de prevederile art. 163 alin. (6) din Codul fiscal
Detalii
11
10 2018
2706

ПРИКАЗ об утверждении типового формуляра “Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода...

В целях исполнения положений ч. (5) ст. 92 Налогового кодекса, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 281 от 16 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 472-477, ст. 947), в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 178 от 26 июля 2018 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320),
Detalii