02
07 2021
370

IFAD VII: cererile de finanțare pot fi depuse până la 30 iulie

La 30 iulie 2021 expiră termenul-limită pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII). Astfel, solicitanții (întreprinderi mici şi mijlocii, gospodării țărănești, grupuri de producători din mediul rural (Grup-client)) care practică activități agricole, au la dispoziție încă o lună pentru depunerea cererilor.

 

Asistența financiară va constitui maximum $200 mii și va putea fi utilizată pentru finanțarea proiectelor de infrastructură (construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, precum și construcția / reparația segmentelor de drum și poduri).


Detalii

25
03 2021
273

IFAD VIII: преобразование сельской местности

«Повышение потенциала для преобразования сельской местности» (IFAD VIII) – это новый проект в агропродовольственном секторе, для реализации которого Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) предоставит финансовую поддержку нащей стране.  Общий бюджет проекта составит около 50,5 млн евро, из которых IFAD предоставит 20,7 млн евро.
 
«При поддержке государств-партнеров и международного сообщества доноров правительство стремится повысить иммунитет агропродовольственного сектора к проблемам, с которыми сталкивается, а также уровень жизни в сельской местности. Это возможно реализовать путем утверждения некоторых стратегических документов,
Detalii
23
11 2020
363

Кредит и грант от IFAD для развития сельской местности

Парламент ратифицировал финансовое соглашение между Молдовой и Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) для реализации проекта «Укрепление потенциала для преобразования в сельской местности» (IFAD VIII). В рамках соглашения Молдова получит кредит в размере 18,939 млн евро и грант из адаптационного фонда в $5,53 млн.
 
Согласно условиям соглашения, кредит IFAD будет предоставлен Молдове на 25-летний срок под 1,25% годовых, включая 5-летний срок отсрочки, и комиссию в 0,75%. В рамках документа наша страна обязалась выплатить $3,8 млн для покрытия налогов, применяемых при закупке товаров и услуг в рамках проекта, в том числе путем представления освобождений и налоговых льгот.

Detalii
08
09 2020
514

IFAD VIII: преобразование сельской местности

На обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и частного предпринимательства в сельских районах, экономического роста, повышение конкурентоспособности отечественной агропродовольственной продукции, создание рабочих мест IFAD предоставит Молдове новый кредит в размере 18,9 млн евро и грант в сумме $5,5 млн. 
 
Правительство Республики Молдова одобрило ратификацию нового кредитного соглашения с Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD). Средства будут выделены на реализацию шестилетнего проекта «Повышение потенциала для преобразования сельской местности» (IFAD VIII), главной целью которого является предоставление доступного долгосрочного финансирования на льготных условиях.

Detalii
06
02 2020
497

IFAD: новый проект для устойчивого развития сельского хозяйства

Пресс-служба парламента сообшает, что комиссия по внешней политике и евроинтеграции утвердила консультативное заключение о начале переговоров по проекту Соглашения о финансировании между Молдовой и Международным фондом сельскохозяйственного развития по проекту «Повышение потенциала для преобразования сельской местности» (IFAD VIII). Стоимость проекта составляет около $26,4 млн.

Эти средства будут выделены в виде гранта и кредита. Соответствующее соглашение о финансировании предоставит предпринимателям из сельской местности доступный и долгосрочный источник финансирования для развития бизнеса,
Detalii
17
12 2019
758

IFAD VIII: transformarea zonei rurale

Republica Moldova ar putea beneficia de un acord de finanțare în sumă de circa $20,87 mil. – credit pe termen lung și $5,537 mil. – grant nerambursabil pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (IFAD VIII). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare proiectul Decretului Președintelui RM privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.

În componența delegației oficiale pentru negocierea proiectului vor fi incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Cancelariei de Stat, precum și ai MADRM.
Detalii
14
06 2017
1576

IFAD VII va fi realizat în următorii şase ani

Сabinetul de miniştri a aprobat la şedinţa din 12 iunie proiectul de lege pentru ratificarea unui nou Acord de finanțare cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă pentru realizarea Proiectului de Rezilienţă RuralăIFAD VII. Bugetul total al proiectului este de 23,7 mil., dintre care sub formă de grant vor fi alocate 5,5 mil.
Detalii
13
02 2017
888

Объявлен тендер IFAD на поставки сельскохозяйственной техники

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) в Молдове объявил тендер на поставки комбайна и сеялки в две полевые школы из сел Иванча Оргеевского района и Григорьевка Каушанского района.
Detalii