21
11 2013
1236

IFS pe raionul Briceni combate fenomenul achitării salariului în plic

În perioada 11.11.2013 — 17.11.2013, colaboratorii DAF au efectuat 6 controale operative la persoanele fizice din raion care desfăşoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă (acordarea serviciilor cu tractoare — aratul de toamnă şi semănatul culturilor agricole), urmare a cărora s-au perfectat procese-verbale în 6 cazuri, pe motivul încălcării art.263 al.1 din Codul contravenţional.
Detalii
19
08 2013
1216

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni: Sancțiuni fiscale în sumă de 130.0 mii lei

În primele două săptămâni ale lunii august, inspectorii fiscali din cadrul IFS Briceni au întreprins un șir de acțiuni curente de impunere și menținere a disciplinei fiscale, care au vizat în mod prioritar sectorul comerțului angro și cu amănuntul. În acest context, au fost efectuate 12 controale fiscale operative, încălcări fiscale fiind stabilite în cadrul a 11 controale fiscale. În rezultatul verificărilor operative au fost depistate 13 cazuri de încălcare a legislaţiei fiscale, urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 130,0 mii lei, respectiv:
Detalii