26
11 2018
6865

Vânzarea mărfurilor cu reduceri de preț. Aspecte fiscale și contabile

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal (CF), persoanele juridice aplică metoda de evidenţă – contabilitatea de angajamente, conform căreia venitul este raportat la perioada fiscală în care a fost câştigat; sumele reducerii de preţ, ale disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în perioada fiscală în care acestea au fost constatate şi/sau calculate, şi/sau acordate.
Detalii
21
11 2018
15745

Noua lege a contabilității va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019

La 5 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-6 a fost publicată Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (în continuare — Legea nr.287). Aceasta stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova, termenul de punere în aplicare al căroar este 1 ianuarie 2019.

Prevederile Legii nr.287 se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entități:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
Detalii
13
11 2018
713

Пятый исследовательский форум Совета по МСФО

Совет по международным стандартам финансовой отчетности провел в Сиднее Пятый исследовательский форум, по ходу которого были сделаны презентации шести академических исследований и проведены обсуждения с участием представителей академических кругов и разработчиков стандартов.
Detalii
09
11 2018
1155

Aplicarea IFRS: provocări contabile

Ești contabil, dar vrei să avansezi în carieră?
• Te-ai plictisit de SNC-uri?
• Dorești să-ți multiplici performanțele?
• Lucrezi într-o companie internațională și vrei să-ți actualizezi și aprofundezi cunoștințele în IFRS?


Ce mai aștepți? Participă la cursul #Proactive
Detalii
25
10 2018
601

Страховщики предложили отложить внедрение IFRS 17 на два года

Девять страховых организаций из Европы, Канады, Кореи, Новой Зеландии, Австралии и ЮАР написали обращение Совету по МСФО с просьбой поскорее представить обещанные обновления к стандарту IFRS 17 “Договоры страхования” и отложить еще на два года дату его вступления в силу.

В письме подчеркивается поддержка со стороны представителей страховой индустрии стандарта IFRS 17 – “высококачественного стандарта для договоров страхования, который улучшает финансовую отчетность страховщиков”, но при этом также отмечается, что на этапе подготовки был выявлен ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для обеспечения операционной применимости нового стандарта.
Detalii
09
10 2018
751

Резолюция Европарламента по IFRS17

На прошедшем 3 октября 2018 г. заседании в Страсбурге Европейский Парламент одобрил резолюцию Комитета по вопросам экономики и денежной политики (ECON) по стандарту IFRS 17 “Договоры страхования”. В тексте резолюции перечислены преимущества от использования стандарта, но вместе с тем упомянуты также несколько замечаний, высказанных членами Комитета.

В ходе пленарного заседания члены Еврокомиссии и представители Европарламента отметили следующие основные моменты:
Detalii
08
08 2018
1916

Aspectele practice privind noile reglementări internaționale aferente contabilizării contractelor de locațiune

În numărul precedent al revistei „Monitorul Fiscal FISC. md” au fost expuse aspecte aferente noilor reglementări internaționale privind contabilizarea contractelor de locațiune cu referire la: necesitatea emiterii noului standard; domeniul de aplicare și excepțiile de recunoaștere a contractelor de locațiune; principala inovație adusă de standard; separarea parților componente ale unui contract de locațiune, ce conține o componentă de locațiune și alte componente de non-locațiune; aspecte specifice contractelor de locațiune exprimate în valută.
Detalii
26
06 2018
2926

Noi prevederi internaţionale privind contabilitatea contractelor de leasing

Aspecte generale

Pe pagina web1 a Ministerului Finanţelor, în conținutul versiunii plasate a IFRS2, recepționate la 4 ianuarie 2018, se regăsește și Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 „Contracte de leasing”. Noul standard, care va înlocui actualul IAS 17 „Contracte de leasing”, devine obligatoriu pentru perioadele de raportare cu începere de la 1 ianuarie 2019. Aplicarea anticipată este permisă entităților, care utilizează deja IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții”3.
Detalii
20
06 2018
2204

Venituri din export încasate în avans: schimbări în IFRS și consecințe

La 12 ianuarie 2018, entitatea „Lider” SRL, care desfășoară activitate de export și aplică IFRS, a primit de la un client din Taiwan un avans în mărime de 120 000 euro, ceea ce reprezintă 100% din valoarea contractuală a mărfurilor, cursul oficial de schimb valutar la această dată fiind de 20,363 lei/euro. La 16 februarie 2018, când cursul de schimb valutar comunicat de B.N.M. era de 20,9077 lei/ euro, mărfurile au fost livrate.

Cum trebuie recunoscute și evaluate veniturile din această operațiune de export în contabilitatea entității „Lider” SRL? Ce efecte privind impozitul pe venit va avea entitatea în cazul dat? În Declarația TVA entitatea declară pentru această operațiune baza de impozitare determinată prin aplicarea cursului de schimb de la data efectuării exportului sau de la data primirii avansului?
Detalii