15
12 2015
960

Pe 18 decembrie, Fiscul va nimici un lot de bunuri confiscate

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, în scopul executării prevederilor Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor
Detalii
26
11 2015
1228

Controale inopinate ale grupului mixt

Reieșind din rezultatele semnificative obținute în cadrul raziilor efectuate anterior la contribuabilii amplasați în raza de deservire a IFS teritoriale, la data de 18.11.2015, grupul mixt, din care fac parte funcționarii fiscali din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău, s-a deplasat în mun. Bălți, unde a fost verificată activitatea contribuabililor amplasați în teritoriul respectiv.
Detalii
12
11 2015
895

Rezultatele controalelor efectuate de IFS mun.Chișinău în prima decadă a lunii noiembrie

IFS mun.Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.
Detalii
12
11 2015
775

Controale fiscale în cluburile din Chișinău

IFS mun.Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.
Detalii
10
11 2015
1886

IFS mun. Chişinău, privind posibilitatea de tipărire a documentelor primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, pe hârtie fără însemne de protecţie

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, vă informează că, începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie
Detalii
12
10 2015
1042

Acțiuni de conformare în domeniul alimentației publice în capitală

În ziua de 08 octombrie 2015, funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun. Chişinău au supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice în sectorul Botanica al mun. Chişinău, în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de provenienţă la produsele supuse comercializării ş.a.
Detalii