25
09 2015
1333

IFS mun. Chișinău combate comerțul stradal ilicit

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării lor în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că în ziua de 24 septembrie 2015, funcționarii săi fiscali, cu suportul colaboratorilor de poliție ai Inspectoratului de Poliție Centru a DP mun. Chișinău
Detalii
15
09 2015
881

Reforma structurală a IFS pe mun. Chișinău va eficientiza activitatea instituției și nu va afecta numărul de angajați

Reforma structurală a IFS pe mun. Chișinău are obiectivul de a eficientiza activitatea instituției și, în același timp, nu implică reducerea locurilor de muncă, dimpotrivă, vor fi angajate persoane pe locurile vacante, toți angajații actuali regăsindu-se în viitoarea componență a Fiscului municipal, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei ședințe de lucru cu participarea angajaților IFS pe mun. Chișinău.
Detalii
15
09 2015
848

IFS mun. Chișinău: consecvență în acțiuni de conformare la cerințele legislației în vigoare

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că pe 11 septembrie 2015 funcționarii din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ a bunurilor şi prestări de servicii în incinta Centrului Comercial „Gemenii” din mun. Chişinău
Detalii
10
09 2015
869

Instruirea angajaților – o prioritate a IFS pe mun. Chișinău

IFS mun.Chişinău, în legătură cu punerea în aplicare a Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale, aprobat în baza Ordinului IFPS nr.409 din 18 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.241-246 din 28.08.2015), a organizat un program de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor fiscali, încadraţi în activitatea posturilor fiscale.
Detalii
05
09 2015
811

Eficiența activității IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea asistenței contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecărui în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens.
Detalii
25
08 2015
928

IFS mun. Chișinău nu tolerează încălcările legislației fiscale

În perioada 17-25 august 2015 funcționarii fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat un șir de acțiuni orientate spre verificarea agenților economici care dispun de vending maşini prin intermediul cărora sunt comercializate către populaţie diferite produse alimentare (cafea, apă potabilă, croisante etc.), în partea ce ține de utilizarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării.
Detalii
25
08 2015
910

IFS mun. Chișinău: acțiuni susținute de combatere a comerțului ilicit

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, a întreprins următoarele acțiuni.
Detalii
19
08 2015
855

Stimați contribuabili

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău Vă reamintește că termenul-limită de executare a obligațiunilor fiscale survenite la data de 25 august curent.
Detalii
08
08 2015
792

DAF Râşcani a IFS Chişinău: intoleranță față de devierile de la cadrul legal

În contextul obiectivului primordial al Serviciul fiscal de Stat, de a stabili un dialog de parteneriat cu subiecții mediului de afaceri în vederea asigurării conformării benevole la prevederile legislației în vigoare, DAF Râşcani a IFS Chişinău pe 22 iulie curent a organizat o întâlnire de lucru cu persoanele care desfăşoară activitate de comerţ în baza patentei de întreprinzător în piaţă „Calea Basarabiei”.
Detalii