03
08 2015
900

IFS mun. Chișinău intensifică activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea de asistență contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecăruia în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens.
Detalii
24
07 2015
1091

IFS pe mun. Chișinău: asigurare a unui nivel înalt al conformării fiscale

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, a realizat următoarele activități:

  • a fost asigurată popularizarea primului termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de comun cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali, prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul radioului local al piețelor și centrelor comerciale, precum și antrenarea voluntarilor pentru repartizarea pliantelor în locuri publice și în lădițele poștale;

Detalii
10
07 2015
1531

IFPS: Controale inopinate

Reieșind din rezultatele semnificative obținute în cadrul inspecțiilor efectuate anterior la contribuabilii amplasați în raza de deservire a IFS teritoriale, pe 08.07.2015, grupul operativ, din care fac parte funcționarii fiscali din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău, s-a deplasat în raionul Călărași, unde a fost verificată activitatea contribuabililor amplasați în teritoriul respectiv.
Detalii
03
07 2015
1188

IFS mun. Chișinău: eficiență a controalelor fiscale

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.
Detalii
02
07 2015
1452

IFS pe mun. Chişinău: Comunicat informativ

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu 01 iulie 2015, de comun cu reprezentanţii Preturii sectorului Centru şi al Inspectoratului Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va iniţia efectuarea controalelor fiscale pe străzile adiacente pieţei centrale din municipiul Chişinău în vederea anihilării comerţului stradal ilicit.
Detalii
23
06 2015
1128

IFS mun. Chișinău: intensificare a acțiunilor de aducere în cadrul legal a agenților economici

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor care nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea sporirii gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, în perioada 16-19 iunie curent a organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ pe străzile adiacente Pieţei Centrale din mun. Chişinău
Detalii
18
06 2015
1679

În atenția contribuabililor

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în data de 2 iulie curent, îți va deschide ușile în toate subdiviziunile, la următoarele adrese: str. Cosmonauților, 9; str. Hâncești, 53, str. Teilor 7/2; str. Mihai Viteazul, 2; str. Mitropolitul Varlaam 65; str. Alecu Russo, 1 și str. Kiev, 3 A.
Detalii
09
06 2015
1032

IFS mun. Chișinău: controale fiscale, dar și pledoarie pentru parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea de măsuri adecvate în vederea încadrării lor în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că în ziua de 05.06.2015 angajații fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerț de bunuri și prestări servicii în complexul industrial din sectorul Botanica
Detalii