05
06 2015
1042

IFS mun. Chișinău: eforturi susținute de asigurare a majorării gradului de încasări

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, în zilele de 22 și 29 mai curent a organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerț a materialelor de construcție pe str. Calea Basarabiei
Detalii
05
06 2015
1028

IFS pe mun. Chișinău: activitate prodigioasă

Respectându-se obiectivul cheie din activitatea Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău — întreprinderea de măsuri pentru asigurarea stingerii obligației fiscale și realizarea celor de executare silită — dar și în scopul reducerii restanțelor și majorării acumulărilor la buget, DAF-urile din sectoarele municipiului, săptămânal, organizează ședințe comune cu reprezentanții Administrației publice locale, CNAS, CNAM, având ca sarcină audierea si reducerea arieratelor agenților economici restanțieri.
Detalii
20
05 2015
1787

Comunicat al IFS mun. Chișinău privitor la patenta de întreprinzător

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea și la plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirii civismului fiscal, înaintării propunerilor și convingerii eventualilor evazionişti să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național, precum și în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998
Detalii
20
05 2015
1054

IFS Chișinău: vizite fiscale la comercianții de citrice

Printre mai multe acțiuni desfășurate de IFS pe mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile fiscale și aplicarea măsurilor în vederea încadrării agenților economic în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări
Detalii
20
05 2015
1221

IFS mun. Chișinău: controale pe traseul național

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.
Detalii
18
05 2015
1001

IFS pe mun. Chișinău pledează pentru eficientizarea activității

Printre activitățile desfășurate de IFS pe mun. Chișinău, în perioada 11 – 15 mai 2015, se înscriu 2 seminare, inclusiv 1 seminar destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: aspecte privind inițierea activității de întreprinzător prezente în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; modificările operate în legislația fiscală, alte acte legislative în vigoare; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Detalii
18
05 2015
1399

IFS mun. Chişinău vă informează despre crearea, funcţionarea şi asigurarea accesului la serviciile fiscale electronice, aflate în beneficiul fiecărui contribuabil

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău vă informează despre crearea, funcţionarea şi asigurarea accesului la serviciile fiscale electronice, aflate în beneficiul fiecărui contribuabil în parte:

I. SIA „e-Factura" — mai simplu, mai rapid, mai eficient și mai economisitor la procurarea blanchetelor!
Detalii
11
05 2015
1096

IFS mun. Chișinău: supraveghere asupra respectării legislației fiscale

Potrivit programului său de activitate, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău a desfășurat în perioada 04-08 mai curent 5 seminare, inclusiv unul destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: principiile de determinare a obligațiilor fiscale, prezentarea dărilor de seamă, drepturile și obligațiunile contribuabilului; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii
Detalii
08
05 2015
970

IFS Chișinău: ilegalități în complexul de garaje din str. Drumul Viilor al capitalei

Întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în cadrul legal, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, IFS mun. Chișinău și-a intensificat semnificativ eforturile.
Detalii