24
02 2016
747

Cu privire la realizarea indicatorilor de produs al monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară

În scopul asigurării realizării indicatorilor de produs al monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară pentru 12 luni ale anului 2015, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC), au fost aplicate un şir de măsuri, acţiuni şi procedee care au purtat un caracter de prevenire în privinţa contribuabililor monitorizaţi.
Detalii
04
11 2015
713

Vizita la Fălești a Şefului IFPS, Domnului Ion Prisăcaru

În cadrul vizitei date a fost prezentat colectivului, noul şef al IFS pe raionul Făleşti, Domnul Liubomir Sacara.

Totodată în cadrul întîlnirii cu colectivul IFS pe raionul Făleşti, Domnul Ion Prisăcaru a remarcat punctele forte şi slabe ale activităţii IFS pe raionul Făleşti pentru perioada nouă luni ale anului curent.
Detalii
20
08 2015
771

Circa 18.000 de companii au restanţe faţă de CNAM

Aproape 18.000 de companii au datorii de milioane de lei faţă de Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală. Suma include şi amenzile aplicate de Inspectoratul Fiscal de Stat pentru restanţele acumulate.
Detalii
10
08 2015
848

IFS Florești: activități ilicite în domeniul comerțului

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Florești în perioada 27 iulie – 7 august curent a continuat efectuarea verificărilor operative, scopul fiind depistarea cazurilor de desfășurare a activități de întreprinzător ilicite, contracararea evaziunii fiscale, informarea cetățenilor privind modul și actele necesare pentru a-și legaliza activitatea. Verificările operative au avut loc în piețele din 7 localități din raza de deservire, fiind depistate:
Detalii
05
08 2015
704

IFS Hâncești oferă asistență contribuabililor nou-înregistrați

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hâncești a desfăşurat, la data de 31.07.2015, o instruire a agenţilor economici nou-înregistraţi. La această instruire s-a studiat „Ghidul asistenţă în lansarea afacerii”. Contribuabilii nou-înregistraţi au fost familiarizaţi cu toate aspectele încluse în ghid, privind iniţierea şi gestionarea afacerii, reglementarea raporturilor de muncă, aspecte ce țin de evidența contabilă, regimul fiscal şi plăţile obligatorii.
Detalii
05
08 2015
764

IFS Căușeni: accente pe conformarea fiscală benevolă

Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancționarea contribuabililor, ci conformarea lor benevolă, prin educarea agenților economici și întregii societăți în spiritul respectării legislației fiscale în vigoare. Astfel, în scopul conformării benevole a contribuabililor, în perioada 27.07.2015–03.08.2015 au fost expediate, agenților economici cu risc sporit de fraudă fiscală, 27 de scrisori-tip de conformare fiscală benevolă.
Detalii
04
08 2015
772

IFS Cantemir: eficiență a controalelor fiscale

În perioada 27- 31 iulie 2015 Inspectoratul Fiscal pe raionul Cantemir a desfășurat diverse activități în scopul conformării fiscale benevole a contribuabililor și popularizării legislației fiscale si anume: pe data de 29.07.2015 a fost organizată o ședință cu privire la conformarea benevolă la care au participat 9 agenți economici.
Detalii
04
08 2015
621

IFS Ungheni: implementarea în practică a conceptului „contribuabil onest”

Promovarea civismului fiscal și educarea spiritului onorării voluntare a obligațiilor fiscale de către agenții economici, constituie premisa unei activități fructuoase și cu rezultate deosebite în activitatea cotidiană a IFS pe r. Ungheni. Întru continuarea bunei tradiții de educare a tinerilor antreprenori, de cultivare a spiritului ,,contribuabilului onest”, angajații Direcției Administrare Fiscală de comun cu Camera de Comerț și Industrie filiala Ungheni au participat la un seminar cu agenți economici nou-înregistrați, precum și cu cei ce doresc să inițieze o afacere.
Detalii
28
07 2015
967

IFS Criuleni: atenție sporită față de respectarea întocmai a legislației fiscale

IFS Criuleni comunică că, drept rezultat al monitorizării genurilor principale de activitate a economiei naționale, la 10 contribuabili au fost identificate, calculate, evaluate și descrise riscurile din ramurile monitorizate, inclusiv din domeniile industriei prelucrătoare, construcției, comerțului, transportului și comunicațiilor, prestarea serviciilor.
Detalii
13
07 2015
1067

Evaluarea performanțelor colective a IFS - o modalitate eficientă de a identifica problemele existente și de a le găsi soluții

Salariile angajaților Serviciului Fiscal de Stat trebuie să fie majorate, or responsabilitatea Fiscului este de a asigura integritatea sistemului de administrare fiscal, ceea ce obligă la găsirea unor soluţii pentru eficientizarea și modernizarea autorității fiscale, inclusiv prin eliminarea funcţionarilor ineficienți din sistem și promovarea celor care vor carieră, a menționat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, la ședințele de evaluare a performanțelor colective a IFS Telenești și Criuleni.
Detalii