24
02 2016
1172

Cu privire la realizarea indicatorilor de produs al monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară

În scopul asigurării realizării indicatorilor de produs al monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară pentru 12 luni ale anului 2015, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC), au fost aplicate un şir de măsuri, acţiuni şi procedee care au purtat un caracter de prevenire în privinţa contribuabililor monitorizaţi.
Detalii
04
11 2015
952

Vizita la Fălești a Şefului IFPS, Domnului Ion Prisăcaru

În cadrul vizitei date a fost prezentat colectivului, noul şef al IFS pe raionul Făleşti, Domnul Liubomir Sacara.

Totodată în cadrul întîlnirii cu colectivul IFS pe raionul Făleşti, Domnul Ion Prisăcaru a remarcat punctele forte şi slabe ale activităţii IFS pe raionul Făleşti pentru perioada nouă luni ale anului curent.
Detalii
10
08 2015
1162

IFS Florești: activități ilicite în domeniul comerțului

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Florești în perioada 27 iulie – 7 august curent a continuat efectuarea verificărilor operative, scopul fiind depistarea cazurilor de desfășurare a activități de întreprinzător ilicite, contracararea evaziunii fiscale, informarea cetățenilor privind modul și actele necesare pentru a-și legaliza activitatea. Verificările operative au avut loc în piețele din 7 localități din raza de deservire, fiind depistate:
Detalii
05
08 2015
997

IFS Hâncești oferă asistență contribuabililor nou-înregistrați

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hâncești a desfăşurat, la data de 31.07.2015, o instruire a agenţilor economici nou-înregistraţi. La această instruire s-a studiat „Ghidul asistenţă în lansarea afacerii”. Contribuabilii nou-înregistraţi au fost familiarizaţi cu toate aspectele încluse în ghid, privind iniţierea şi gestionarea afacerii, reglementarea raporturilor de muncă, aspecte ce țin de evidența contabilă, regimul fiscal şi plăţile obligatorii.
Detalii
05
08 2015
1113

IFS Căușeni: accente pe conformarea fiscală benevolă

Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancționarea contribuabililor, ci conformarea lor benevolă, prin educarea agenților economici și întregii societăți în spiritul respectării legislației fiscale în vigoare. Astfel, în scopul conformării benevole a contribuabililor, în perioada 27.07.2015–03.08.2015 au fost expediate, agenților economici cu risc sporit de fraudă fiscală, 27 de scrisori-tip de conformare fiscală benevolă.
Detalii
04
08 2015
1056

IFS Cantemir: eficiență a controalelor fiscale

În perioada 27- 31 iulie 2015 Inspectoratul Fiscal pe raionul Cantemir a desfășurat diverse activități în scopul conformării fiscale benevole a contribuabililor și popularizării legislației fiscale si anume: pe data de 29.07.2015 a fost organizată o ședință cu privire la conformarea benevolă la care au participat 9 agenți economici.
Detalii
04
08 2015
915

IFS Ungheni: implementarea în practică a conceptului „contribuabil onest”

Promovarea civismului fiscal și educarea spiritului onorării voluntare a obligațiilor fiscale de către agenții economici, constituie premisa unei activități fructuoase și cu rezultate deosebite în activitatea cotidiană a IFS pe r. Ungheni. Întru continuarea bunei tradiții de educare a tinerilor antreprenori, de cultivare a spiritului ,,contribuabilului onest”, angajații Direcției Administrare Fiscală de comun cu Camera de Comerț și Industrie filiala Ungheni au participat la un seminar cu agenți economici nou-înregistrați, precum și cu cei ce doresc să inițieze o afacere.
Detalii
13
07 2015
1400

Evaluarea performanțelor colective a IFS - o modalitate eficientă de a identifica problemele existente și de a le găsi soluții

Salariile angajaților Serviciului Fiscal de Stat trebuie să fie majorate, or responsabilitatea Fiscului este de a asigura integritatea sistemului de administrare fiscal, ceea ce obligă la găsirea unor soluţii pentru eficientizarea și modernizarea autorității fiscale, inclusiv prin eliminarea funcţionarilor ineficienți din sistem și promovarea celor care vor carieră, a menționat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, la ședințele de evaluare a performanțelor colective a IFS Telenești și Criuleni.
Detalii