20
07 2020
488

Întreprinderea Individuală: susținerea acordată de stat pentru atenuarea efectelor pandemiei

În vederea susținerii activității de întreprinzător, prin actele normative au fost instituite mai multe mecanisme de susținere a mediului de afaceri pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică asupra economiei. În continuare vom menționa mecanismele de susținere destinate și aplicate inclusiv întreprinderilor individuale (întreprinzătorilor individuali) (în continuare – ÎI).
Situația I. ÎI nu a avut salariați în perioada septembrie 2019- februarie 2020
 

Detalii
16
07 2020
738

Aplicarea sancțiunii contravenționale întreprinderii individuale

Legislația națională definește întreprinderea individuală (ÎI) drept persoană fizică care desfășoară activitate de întreprinzător, nu are statut de persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual.
 
Astfel, conform art.13 alin.(1) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică ÎI sau în baza patentei de întreprinzător.
Detalii
13
04 2020
873

Utilizarea scutirilor de către fondatorii ÎI – rezidenți ai IT Parc

Întreprinderea individuală a fost înregistrată în calitate de rezident al parcului pentru tehnologia informației pe parcursul perioadei fiscale. Fondatorul ÎI, pe lângă aceasta, obține venituri salariale pentru munca prestată de la o companie care aplică regimul general de impozitare. Poate persoana fizică să utilizeze scutirea personală pentru veniturile obținute din activitatea salarială, dacă la întreprinderea – rezident IT Parc al cărei fondator este, nu obține venituri salariale? Urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET18), dacă în calitate de salariat persoana vizată a utilizat scutirile conform art.33-35 din CF?

Detalii
25
01 2019
1257

Seminar ,,Evidența întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești. Prezentarea rapoartelor IPC18, UNIF14, UNIF18 în perioada de tranziţie la VEN12'’

Scopul seminarului este instruirea specialiștilor în domeniul businessului individual în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informațional economic în activitatea ÎI și GȚ, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare corectă.

Tematica
1.Modul de ţinere a evidenţei contabile şi responsabilitatea pentru ținerea acesteia
2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

Detalii