14
12 2018
100

Oportunităţi de finanţare a IMM-urilor

Filiala Bălţi a Camerei de Comerț și Industrie a RM în parteneriat cu A.O. ”Pro Cooperare Regională”, în scopul promovării businessului mic și mijlociu a organizat patru seminare de informare pentru antreprenorii din raioanele Glodeni, Fălești, Rîșcani și Sîngerei cu privire la oportunităţile de finanţare a IMM-urilor.

Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Facilitarea accesului la piaţă pentru fermierii mici şi mijlocii din Regiunea de Nord”, implementat de AO ”Pro Cooperare Regională”, cu susţinerea financiară a Uniunii Europene şi cofinanţat de Guvernul Suediei, prin intermediul Fundaţiei Est-Europene, în cadrul Proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării”.
Detalii
03
09 2018
215

Garanţii de stat pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat un nou regulament de activitate a Fondului de Garantare a Creditelor, prin care statul va acorda IMM-urilor garanții în mărime de 80% din valoarea creditelor contractate de la bănci pentru dezvoltarea afacerilor.

Executivul a comunicat că anterior peste 300 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), care nu dispuneau de gajul necesat pentru a obținerea creditelor de la bănci, au fost susținute de stat prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Detalii
12
07 2018
196

IMM majorează profiturile

În anul 2017, conform Biroului Naţional de Statistică, micro-întreprinderile au înregistrat cea mai mare creștere a profitului — de 2,2 ori, iar suma acestora a sporit până la 3,4 mld. lei. Întreprinderile mijlocii au raportat un profit care este mai mare fată de anul 2016 de 1,6 ori, cifra lor fiind de 3,3 mld. lei. Întreprinderilor mici şi-au sporit profitul de 1,7 ori, până la 3,8 mld. lei.

În anul 2017 profitul întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova până de impozitare a sporit de 1,8 ori față de anul 2016 și a atins cifra de 10,6 mld. lei.
Detalii
13
06 2018
359

ORDIN SFS nr. 315 din 11. 06. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

26
04 2018
466

Viitorul IMM-urilor în Moldova

Cabinetul de miniștri a susținut ieri planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru anii 2018-2020.

Strategia se concentrează pe implementarea următoarelor direcţii prioritare:

• ajustarea cadrului de reglementare la necesităţile dezvoltării IMM-urilor;
• îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare

Detalii
15
02 2018
455

Activitatea fondurilor cu capital de risc necesită completarea Codului fiscal

Pentru crearea fondurilor închise cu capital de risc, activitatea cărora nu va fi subordonată cerințelor rigide de organizare a activității, este necesară micşorarea costurilor administrative înalte pe care le implică aceste fonduri şi eliminarea barierelor în apariția entităților de finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii în ţara noastră. În acest scop este propusă completarea art.20 al Codului fiscal, ce include sursele de venit neimpozabile, cu veniturile obținute de investitorii eligibili din investițiile efectuate în fondul cu capital de risc şi veniturile obținute de fondul cu capital de risc din investițiile în întreprinderile indicate.
Detalii
24
05 2017
438

3. (29.1.11.13) În conformitate cu informația din raportul financiar pentru perioada anului 2011, întreprinderea a constatat venit din activități operaționale în sumă de 400 000 lei. Care este regimul de impozitare în perioada fiscală 2012?

În conformitate cu prevederile articolului 541 alineatul (3) din Codul fiscal, care a fost modificat prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100 000 la 600 000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de Capitolul 71 din Codul fiscal sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit din momentul în care sunt înregistraţi benevol în calitate de plătitor de T.V.A.
Detalii
23
05 2017
389

Parteneriatul Estic continua susţinerea membrilor săi

Uniunea Europeană va continua să acorde suport businessului Moldovei. Astfel, proiectul „East Invest 2” a lansat o serie de vizite de studiu noi în țările UE pentru reprezentanții organizațiilor care sprigină businessul din Moldova și alte țări ale Parteneriatului Estic (PE).
Detalii