19
01 2021
1520

SIMM20: Declararea impozitului pe venit de către agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM pentru perioada fiscală 2020

La finele anului 2019, prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, au fost operate modificări la Capitolul 71 din Codul fiscal, fiind  modificat obiectul impozabil aferentă regimului fiscal  pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO).
 
Astfel, a fost extinsă sfera de aplicare a impozitului în mărime de 4% prin înlocuirea noțiunii bazei impozabile: venitul operațional a fost substituit cu venitul determinat conform contabilității financiare.

Detalii
14
12 2020
247

Ordinul SFS nr.616 din 10.12.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

14
12 2020
342

(29.1.11.16) SRL care aplică regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai IMM primește drept donație de la persoane fizice marfă care ulterior este comercializată. Apare în situația data obligația de calculare a impozitului pe venit conform cap.71 din Codul Fiscal pentru valoarea mărfii primită cu titlu gratuit?

În conformitate cu art.542 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal obiect al impunerii pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare. 

        În obiectul impunerii nu se includ: 

        a) veniturile din subvenţii; 

        b) veniturile din recuperarea prejudiciului material; 

     c) veniturile din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere; 


Detalii
23
11 2020
597

Baza de aplicare a impozitului pe venit pentru agenții economici subiecți ai sectorului IMM (4%)

Urmează oare a fi luată în calitate de bază impozabilă cu impozitul aplicat agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (4%), în cazul vânzării mărfii la preț mai mic de sinecost și decât cel de piață către o persoană interdependentă, afiliată sau cu care există relații specifice?
 
 
Potrivit prevederilor art.541 alin.(1) din Codul fiscal (CF), subiecţi ai impunerii  cu impozitul aplicat agenţilor economici ai sectorului IMM stabilit de Capitolul 71 al Titlului II din CF, sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier),
Detalii
15
10 2020
274

Ministerul Finanțelor anunță despre semnarea contractelor de recreditare

Ministerul Finanțelor anunță, că în scopul valorificării fondurilor Împrumutului oferit de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanțării Proiectului “Răspuns de urgență la COVID-19 și Suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, au fost semnate Contractele de Recreditare cu Instituțiile Financiare Participante intermediare:


Detalii
13
10 2020
226

PIM: sporirea competitivității și crearea noilor locuri de muncă

În regiunile din Moldova în care nu sunt zone economice libere sau parcuri industriale, urmează a fi create platforme industriale multifuncționale (PIM) în scopul creșterii competitivității și productivității și a ocupării forței de muncă a sectorului industrial în zonele respective.

 

Guvernul a aprobat în ședința din 13 octombrie curent proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului-pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale.


Detalii
23
09 2020
178

Reducerea disparităților economice și sociale din zonele rurale

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat proiectul de asistență tehnică „SME Policy Support Window”, obiectivul acestuia fiind îmbunătățirea condițiilor de viață pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă a întreprinderilor mici și mijlocii din zonele rurale.
 
Proiectul, cu o durată de 29 de luni, se va axa pe reducerea disparităților economice și sociale din zonele rurale prin introducerea inițiativelor active de ocupare a forței de muncă  și dezvoltarea IMM-urilor în aceste zone. Beneficiar indirect ai proiectului va fi populația rurală din Moldova, care va obține condiții de viață și de muncă mai bune, inclusiv locuri de muncă noi.

Detalii
21
09 2020
690

Webinar pentru IMM : continuitatea afacerii - un răspuns esențial la criza COVID-19

Consiliul Economic invită, mâine, 22 septembrie 2020, la cel de-al treilea seminar web din cadrul seriei de webinare dedicate relațiilor de muncă pentru IMM-uri din Moldova- „Continuitatea afacerii: un răspuns esențial la criza COVID-19”.

 

Webinarul este organizat de Echipa Consultanță pentru Micul Business, BERD Moldova, cu suportul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene, în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii, Consiliul Economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Detalii
09
09 2020
244

Noul produs de garantare pentru ÎMM

Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului de garantare gestionat de ODIMM a lansat un nou produs de garantare pentru companiile afectate de criza generată de pandemia COVID-19. Instrumentul financiar presupune garantarea cu condiții preferențiale pentru IMM-uri care poate fi utilizat la contractarea creditelor atât pentru mijloace circulante, cât și pentru investiții.
 
Economia moldovenească ca și economiile țărilor din lume și din regiune s-a confruntat cu două șocuri: unul intern, ca rezultat al măsurilor restrictive de izolare și unul extern, care a vizat exporturile, remitențele, investițiile străine care au suferit un declin considerabil. Conform prognozei macroeconomice revăzute pentru anul 2020, PIB-ul va avea un raport negativ de –4,5%. Estimările pentru anul 2021 sunt mai optimiste, fiind prognozată cu o creștere a PIB-ului cu 4,1%”, a menționat Lilia Palii, Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cadrul unui webinar.

Detalii