04
06 2020
75

Programul „Eco IMM”, lansat

Circa 300 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, instituțiilor de suport în afaceri și de protecție a mediului, precum și ai Delegației UE în Moldova, ai Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au participat la o conferință internațională online, în cadrul căreia în Republica Moldova a fost lansat Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor.


Programul „Eco IMM” a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.Detalii
02
06 2020
84

Ponderea ÎMM în economia națională

La 1 iunie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau înregistrate 238136 întreprinderi. Numărul acestora este în creștere comparativ cu perioada similară din anul 2019, când în Registru erau incluse 232765 unități. Totodată, în luna ianuarie 2020 în Registru erau incluse 236116 unități, iar la sfârșitul anului precedent – 236047.

Potrivit Anchetei structurale în întreprinderi, realizată de Biroul Național de Statistică, în anul 2018 ponderea întreprinderilor cu numărul mediu de salariați până la 249 persoane a constituit 99,5 % din totalul întreprinderilor.
Detalii
25
05 2020
265

Ordinul nr. 137 din 18.05.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

25
05 2020
274

2. (29.1.11.14) Se include oare în componența obiectul impunerii al regimului IVAO, venitul obținut din vânzarea unui bun în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia?

În conformitate art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiectul impunerii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția veniturilor stipulate la alin.(3) al aceluiași articol.

Astfel, subiecţii regimului fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) achită impozitul pe venit în mărime de 4% din obiectul impunerii.
Detalii
27
03 2020
262

3. (40.3) Care este termenul de prezentare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO15) pentru anul 2019?

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care aplică regimul fiscal prevăzut la Capitolul 71 din Codul fiscal, au obligația de a prezenta Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO15) pentru perioada fiscală 2019, pînă la data de 25 aprilie 2020. (pct. 26 alin. (1) al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020)
20
03 2020
4087

Ordinul cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393-399, art.319),

ORDON:1. Se aprobă formularul tipizat ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” (forma SIMM20), conform anexei nr.1, şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.
Detalii
19
03 2020
194

Susţinerea afacerilor cu potenţial înalt de creştere şi internaţionalizarea acestora

Trecerea de la modelul de dezvoltare economică bazat pe consum la o nouă paradigmă orientată spre atragerea investiţiilor, implementarea inovaţiilor, stimularea exporturilor, susţinerea dezideratului politic de integrare europeană şi a tendinţelor economice mondiale sunt prioritățile proiectului Programului de susţinere a afacerilor cu potenţial înalt de creştere si internaţionalizarea acestora. Documentul este elaborat de Ministerul Economiei și infrastructurii, urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și implementat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Autorii proiectului menționează că, acum opt ani, a fost aprobată Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, obiectivele căreia sunt
Detalii
29
01 2020
200

IMM: unde-s mulți, puterea crește

Pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost creat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 416 din 21 august 2019 pentru modificarea HG nr.631/2011 cu privire la Consiliul Economic, un nou Grup de lucru. Acesta exercită și funcția de Consiliu consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) și va oferi suport și consultanță sectorului IMM.

În cadrul ședințelor Grupului de lucru vor fi abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă sectorul și vor fi propuse soluții pentru depășirea acestora. Grupul de lucru are caracter permanent și va fi condus de ministrul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
24
12 2019
291

IMM-urile dețin cea mai înaltă rată de inovare

În perioada 2017-2018 statutul de întreprinderi inovatoare îl au 605 entități, ceea ce reprezintă 18% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare, fiind în descreștere cu 10% comparativ cu anii 2015-2016, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, din numărul total al întreprinderilor indicate, 40% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări – de produse, procese, metode de organizare și marketing, 20% au realizat inovări de produse și/sau procese, iar 40% – inovări de metode de organizare și/sau marketing.
Detalii