18
11 2021
111

Premii pentru IMM

Astăzi, 18 noiembrie, în cadrul unui eveniment organizat de PRIAevents în colaborare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova și alți parteneri, au fost premiate cele mai bune ÎMM-uri din țara noastră.

 

Astfel, 13 întreprinderi din sector ce activează în mai multe localități din țară (Bălți, Dondușeni, Drochia, Soroca, Chișinău, Cimișlia, Ungheni etc.)  au primit distincții la o serie de categorii precum:


Detalii

13
10 2021
336

Decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat pentru subiecții sectorului ÎMM

 Întreprinderea care nu este înregistrată ca plătitor al TVA și urmează a fi lichidată are datorii față de creditori la unele împrumuturi primite. Termenul de prescripție a datoriilor a expirat în anii 2019 și 2021. Vor constitui aceste împrumuturi obiect al impunerii pentru regimul fiscal pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM)? 

Detalii
11
10 2021
153

Organele de control pot deveni instituții prietenoase IMM-urilor

Astăzi, 11 octombrie, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii au avut posibilitatea să participe la un eveniment dedicat managementului afacerii și al personalului, organizat în parteneriat cu Ministerul Economiei, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, Inspectoratul de Stat al Muncii și ODIMM de BAA „Gladei și Partenerii” și BCD Creative.

 Webinarul face parte dintr-o serie de evenimente dedicate IMM-urilor, în care vor fi abordate subiectele ce se regăsesc pe pagina dezvoltată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în colaborare cu Fondul pentru Bună Guvernare al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ce are ca scop oferirea suportului juridic întreprinderilor aflate într-un climat economic dificil.


Detalii

09
09 2021
216

Consultant online permanent în domeniul afacerilor

Astăzi, 9 septembrie, a fost lansată pagina https://ghidulafacerii.ebrd.md/ ce va oferi suport juridic și va ghida întreprinderile aflate într-un climat economic dificil. Pagina web conține șase ghiduri cu recomandări și instrumente pentru a ajuta întreprinderile să-și îmbunătățească reziliența în perioade dificile și anume:
  • Restructurează afacerea;
  • Gestionează eficient finanțele;
  • Digitalizează afacerea;
  • Gestionează eficient afacerea;
  • Gestionează cu succes personalul
  • Dezvoltă strategia de business.

  • Detalii
30
07 2021
296

„Garanții de portofoliu” pentru ÎMM

În viitorul apropiat pe piața financiară a Republicii Moldova va apărea un nou instrument financiar – garanții de portofoliu”, destinat întreprinderilor mici și mijlocii. Conceptul acestei inițiative a fost discutat în cadrul unui atelier de lucru, cu participarea experților din domeniu și a reprezentanților instituțiilor financiare. Implementarea acestui mecanism va stimula majorarea plafonului de garanții cu minim 1 mld. lei, care va fi asimilat de către instituțiile financiar-bancare într-o perioadă de maxim 2 ani. 
 
Astfel, creditele solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale vor conține garanția inclusă în produsul de credit,  scutind antreprenorii de la depunerea cererilor de garantare și de la plata comisioanelor.
Detalii
28
06 2021
261

Ecologizarea ÎMM: instruirile din luna iulie

Programul de Ecologizare a ÎMM este unul de susținere a dezvoltării mediul de afaceri și reprezintă un complex de activități cu o abordare integrată de suport în introducerea practicilor de ecologizare în procesele de producere și prestare a serviciilor, reamintește  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Implementarea acțiunilor de ecologizare permite sporirea potențialului companiei de a se extinde pe piețe de desfacere, aplicarea modelelor de producție și consum durabile; introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor, etc.


Detalii

25
06 2021
213

Rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru 2012-2020

Raportul de evaluare finală a rezultatelor implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru 2012-2020, elaborat cu sprijinul echipei de experți ai programului de asistență tehnică al Uniunii Europene (UE) „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”, a fost prezentat în cadrul evenimentului cu participarea reprezentanților Delegației UE în Republica Moldova, ministerelor Economiei și Infrastructurii, Finanțelor, Educației, Culturii și Cercetării, ODIMM, CCI și ai mediului academic, comunică MEI.
 


Detalii

16
06 2021
255

Grant pentru digitalizarea ÎMM-urilor

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat, prin intermediul Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM, un Apel de granturi dedicat în exclusivitate femeilor și migranților şi/sau rudelor de gradul întâi care dețin o afacere în mediul rural și doresc să o digitalizeze. Termenul limită pentru aplicare este 30 iunie.
 
Valoarea suportului financiar constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din suma proiectului investițional.
 


Detalii

03
06 2021
179

SMExpo 2021 – facilitarea activității de business global

Astăzi, 3 iunie 2021, pe platforma Camerei de Comerț și Industrie www.virtual-fiars.md a fost lansată cea de-a doua expoziție virtuală dedicată întreprinderilor mici și mijlocii – SMExpo 2021, care se va desfășura până la 18 iunie.

 

SMExpo 2021 este evenimentul care își propune expunerea întreprinderilor mici și mijlocii din toate sectoarele economiei RM către o audiență fără hotare, ceea ce ar duce la facilitarea activității de business global, creșterea numărului de contacte și noi contracte, precum și găsirea noilor clienți sau furnizori.


Detalii

31
05 2021
242

29.1.3.6.2 Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare stabilit pentru subiecții sectorului IMM?

 În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul perioadei fiscale, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat pe următoarele cinci perioade fiscale.


Detalii