16
05 2014
807

Ecoeficienţa întreprinderilor moldoveneşti – un obiectiv promovat la nivel local de Ministerul Economiei

Ministerul Economiei al RM a organizat la 15 mai curent, o masă rotundă cu participarea şefilor secţiilor economie a Consiliilor raionale al cărei subiect a constituit promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din ţara noastră.

Proiectul-pilot cu acelaşi generic a fost prezentat de Lilia Palii, coordonatorul proiectului şi directorul Direcţiei generale dezvoltarea mediului de afaceri al Ministerului Economiei.
Detalii
26
02 2014
1077

Banca Mondială va asista Guvernul în stabilirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a performanţelor autorităţile publice în cadrul îmbunătăţirii mediului de afaceri

Banca Mondială și-a exprimat disponibilitatea de a asista Guvernul în stabilirea unui set de indicatori de performanță pentru cca 20 de instituții publice din Republica Moldova care vor măsura deschiderea acestora față de mediul de afaceri.

O înțelegere în acest sens a fost atinsă în cadrul întrevederii de luni a viceprim-ministrului, ministrului economiei, Valeriu Lazăr, cu Misiunea Băncii Mondiale pentru pregătirea noului Proiect de Ameliorare a Competitivității al Băncii Mondiale (PAC II).
Detalii