26
04 2018
1014

Viitorul IMM-urilor în Moldova

Cabinetul de miniștri a susținut ieri planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru anii 2018-2020.

Strategia se concentrează pe implementarea următoarelor direcţii prioritare:

• ajustarea cadrului de reglementare la necesităţile dezvoltării IMM-urilor;
• îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare

Detalii
15
02 2018
808

Activitatea fondurilor cu capital de risc necesită completarea Codului fiscal

Pentru crearea fondurilor închise cu capital de risc, activitatea cărora nu va fi subordonată cerințelor rigide de organizare a activității, este necesară micşorarea costurilor administrative înalte pe care le implică aceste fonduri şi eliminarea barierelor în apariția entităților de finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii în ţara noastră. În acest scop este propusă completarea art.20 al Codului fiscal, ce include sursele de venit neimpozabile, cu veniturile obținute de investitorii eligibili din investițiile efectuate în fondul cu capital de risc şi veniturile obținute de fondul cu capital de risc din investițiile în întreprinderile indicate.
Detalii
24
05 2017
594

3. (29.1.11.13) În conformitate cu informația din raportul financiar pentru perioada anului 2011, întreprinderea a constatat venit din activități operaționale în sumă de 400 000 lei. Care este regimul de impozitare în perioada fiscală 2012?

În conformitate cu prevederile articolului 541 alineatul (3) din Codul fiscal, care a fost modificat prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100 000 la 600 000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de Capitolul 71 din Codul fiscal sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit din momentul în care sunt înregistraţi benevol în calitate de plătitor de T.V.A.
Detalii
23
05 2017
538

Parteneriatul Estic continua susţinerea membrilor săi

Uniunea Europeană va continua să acorde suport businessului Moldovei. Astfel, proiectul „East Invest 2” a lansat o serie de vizite de studiu noi în țările UE pentru reprezentanții organizațiilor care sprigină businessul din Moldova și alte țări ale Parteneriatului Estic (PE).
Detalii
16
03 2017
960

Realizarea programului PARE 1+1. Rezultate impresionante

Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat 33 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 6,6 mil. de lei. Potrivit estimărilor vor fi create circa 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 19,5 mil. lei.
Detalii
13
02 2017
941

BEI: un nou program pentru IMM din Moldova

Banca Europeană de Investiţii are un nou program pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova, Ucraina şi Georgia. Programul disponibil pentru ţările care au semnat Acorduri de Asociere cu UE a fost lansat pe 9 februarie la Kiev, Ucraina.
Detalii