09
09 2013
2199

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind noile provocări pentru administraţiile fiscale într-o lume virtuală, 30.01. – 01.02.2013, Gothenburg, Suedia

Primul atelier de lucru al IOTA pe acest subiect s-a concentrat pe aspecte ce ţin de identificarea tranzacţiilor şi riscurilor care apar de la dezvoltarea de servicii web virtuale, prin aplicarea de noi tehnologii: rețeaua de calcul de date bazată pe o infrastructură virtuală, invizibilă utilizatorului (cloud computing) şi internetul invizibil (deep web).
Detalii
09
09 2013
2352

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind aplicarea convenţiilor fiscale, 16 – 18.01.2013, Budapesta, Ungaria

Scopul evenimentului a fost de a discuta despre posibilele modalităţi de aplicare a unei abordări comune şi uniforme faţă de convenţii fiscale, prin utilizarea de studii de caz reale din statele administraţiilor fiscale IOTA care au fost soluţionate de curînd, bazate pe articole concrete din Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE) al convenţiei fiscale, precum şi de a face schimb de experienţă, de bune practici aplicate în ţările participante şi de a lucra la unele abordări generale pe situaţii standarde privind aplicarea convenţiilor fiscale.
Detalii
28
06 2013
1241

Cooperarea Internațională ca factor cheie pentru abordarea contribuabililor

În zilele de 27-28 iunie 2013, Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat participă la lucrările celei de-a XVII-a Adunare Generală a IOTA, care se desfășoară la Berna, Elveţia.


“Cooperarea Internațională ca factor cheie pentru abordarea contribuabililor care nu sunt onești” este genericul celei de-a XVII-a Adunare Generală a IOTA, care şi-a început lucrările astăzi, 27 iunie 2013, la Berna, Elveţia.
Detalii
20
05 2013
1848

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind investigarea fiscală: cum de îmbunătățit cooperarea internațională, 06 – 08.02.2013, Budapesta, Ungaria

La eveniment s-au reunit 27 de participanți din 19 administrații fiscale membre ale IOTA pentru a discuta problemele actuale legislative, organizaționale și operaționale în cadrul cooperării internaționale și interinstituționale, care împiedică administrațiile fiscale și alte autorități publice responsabile de aplicarea legii de a combate frauda și evaziunea fiscală în Europa, într-un mod eficace și eficient.

Scopul atelierului de lucru a fost de a spori cunoștințele membrilor săi în mecanismele pentru consolidarea cooperării internaționale și inter-instituționale între administrațiile fiscale și alte autorități publice responsabile de aplicarea legii (administrația vamală, inspecția financiară, poliția, procuratura, etc.), în investigarea cauzelor de fraudă și evaziune fiscală la nivel înalt.

Pe parcursul ședințelor delegațiile au explorat modalitățile de organizare, gestionare și îmbunătățire a colaborării nu numai între diferite țări, dar chiar mai mult între diferite instituții, agenții, organizații și administrații fiscale membre ale IOTA.
Detalii
22
01 2013
1911

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind abordări inovatoare de gestionare a proceselor de afaceri în cadrul administrațiilor fiscale, 14 -16 noiembrie 2012, Vienna, Austria

La atelier au participat reprezentanţi din ţările membre ale IOTA care desfășoară activitate în domeniul dezvoltării sau implementării inițiativelor referitoare la gestionarea proceselor de afaceri.


Actualiatea temei ţine de confruntarea multor ţări cu probleme economice care necesită reducerea dimensiunilor administraţiilor fiscale.


Detalii
22
01 2013
2071

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind noile metode de selectare a contribuabililor cu risc de T.V.A. pentru investigare, 21 - 23 noiembrie 2012, Sofia, Bulgaria

Scopul seminarului a fost de a ajuta administrațiile fiscale să găsească modalități mai eficiente și mai contemporane de selecție a contribuabililor cu risc de T.V.A. și de a îmbunătăți competențele și abilitățile funcţionarilor fiscali, în special în domeniul auditului de selecție.


Detalii
22
01 2013
1857

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind dezvoltarea şi întreţinerea depozitelor de date în cadrul administraţiilor fiscale, 03 - 04 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria

Atelierul de lucru a fost dedicat funcţionarilor fiscali din ţările membre ale IOTA care sînt implicaţi activ în problemele cotidiene ce ţin de elaborarea şi utilizarea depozitelor de date.


Actualitatea evenimentului rezidă în faptul că, datele au devenit unul dintre principalele instrumente ale administraţiilor fiscale în combaterea evaziunilor şi fraudelor fiscale.


Detalii
22
01 2013
1849

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind instrumentele şi metodele de analiză intelectuală a datelor în cadrul administrațiilor fiscale, 05 - 07 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria

24 de administraţii fiscale din ţările membre ale IOTA au participat la evenimentul care vizează abordarea modalităților de utilizare eficientă a analiticii predictive și analizei intelectuale a datelor în administrația fiscală.


Scopul atelierului vizează atît modul în care analiza intelectuală a datelor poate furniza o cunoaștere extinsă a bazei contribuabilului printr-o integrare sistematică și prelucrare a datelor


Detalii
22
01 2013
2146

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind abordarea pierderilor de T.V.A. printre întreprinderile mari, 12 - 14 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria

Delegații din 18 țări membre ale IOTA care operează cu regim T.V.A. sau similar acestuia s-au întrunit pentru a audia prezentări de studii de caz cu privire la pierderile T.V.A. ce țin de programele de fidelizare a contribuabililor, etc., precum și tendințele emergente noi în frauda de tip missing trader (comerciant lipsă), în mare parte datorate creșterii comerțului electronic.


Detalii