20
03 2020
649

Reflectarea în dările de semă ale GȚ a muncii zilierilor

Gospodăria Țărănească „Speranța” are un singur angajat, dar pe parcursul anului 2019 beneficiază de serviciile prestate de către 10 zilieri. La sfârșitul perioadei de gestiune plățile de remunerare a zilierilor GȚ urmează să le inludă în Darea de seamă (forma UNIF18) sau urma să le indice în Nota de informare (forma IALS18)?

Detalii
04
03 2020
815

О порядке применения штрафа при включении в отчет формы IPC 18 недостоверной информации

В Отчете формы IPC 18 за январь 2018 г., из-за механической ошибки, сумма взносов ОГСС была занижена на 3000 леев. При налоговой проверке, за данную ошибку были применены штрафные санкции в размере 900 леев и была взыскана заниженная сумма взносов в размере 3000 леев. Правильно ли поступили проверяющие, ведь за ошибки, допущенные в отчетах, насколько мы знаем, полагался штраф в размере 5% заниженной суммы? А если бы нам удалось представить исправленную декларацию, такой штраф также был бы применен?
Detalii
27
02 2020
312

О порядке представления деклараций работодателями, имеющих всего двух работников

ООО «К» учреждено в начале июня 2019 г. Учредители не собираются работать по индивидуальному трудовому договору (ИТД), но заключили ИТД с двумя физическими лицами – директором и главным бухгалтером. Таким образом, до сих пор на предприятии всего два работника и пока не предвидятся новые работники. Заработная плата пока минимальная. Поскольку предприятия, у которых численность работников на протяжении года не превышает трех единиц, могут представлять отчеты один раз в год, до сих пор мы не представляли отчеты по социальному и медицинскому страхованию. Правильно ли мы поступили?

Detalii
10
02 2020
385

1. (29.1.6.2.26) Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile din câştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
Detalii
03
02 2020
2694

Seminarul „Reflectarea incapacității temporare de muncă în IPC18” la „Fabricat în Moldova”

Începând cu 1 iulie 2019, calculul şi plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă au trecut în responsabilitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, cu excepţia primelor 5 zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă.
În cadrul expoziției naționale „Fabricat din Moldova” agenții economici au avut posibilitatea să obțină de la Clara Sorocean, şefa Direcţie generală evidenţa individuală a contribuţiilor (CNAS), detalii ce țin de declararea perioadelor de muncă și incapacitatea temporară de muncă în Darea de seamă IPC 18.

Detalii
21
01 2020
6550

Modificarea formularului dării de seamă forma IPC18, care intră în vigoare începând cu perioada fiscală ianuarie 2020

Astăzi, la 31 ianuarie 2020, în MO al RM a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.19 din 28 ianuarie 2020 prin care s-au introdus modificări în formularul dării de seamă forma IPC18, aprobat prin Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017.

În continuare examinăm care sunt modificările operate la formularul dării de seamă forma IPC18, condiționate de modificările operate la Codul fiscal și anume la Titlul II „Impozitul pe venit”, introduse prin Legea nr.171 din 19.12.2019 (în continuare – Legea nr.171/2019).

Detalii
03
02 2020
1438

Declararea în IPC 18 a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în cazul angajaţilor prin cumul

Potrivit modificărilor care au fost operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare – Legea 289/2004), începând cu 1 iulie 2019, în modul de calcul a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă, precum şi modul de declarare în Darea de seamă IPC 18 a acestor perioade au fost introduse unele modificări, care se referă atât la angajatorii de la locul de muncă de bază, cât şi la angajatorii de la locul de muncă prin cumul.
Detalii
28
01 2020
2887

Completarea Notelor de informare IALS18 și INR14 pentru anul 2019 ca urmare a controalelor fiscale soldate cu calcularea obligațiilor fiscale față de buget

Situația 1

În perioada anului 2019, întreprinderea X a fost supusă unui control fiscal tematic privind corectitudinea și plenitudinea calculării și declarării obligațiilor fiscale aferente salariilor calculate și altor recompense. În rezultatul controlului fiscal s-a stabilit că, contribuabilul a diminuat suma contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie aferente salariilor calculate pentru perioada fiscală luna august 2019 în sumă totală de 6000 lei, inclusiv aferent angajatului P1 în sumă de 1500 lei, P2 – 2000 lei și P3 – 2500 lei.
Detalii