12
05 2020
591

12. (40.2.7) În care condiţii subiecţii subvenţionării pot beneficia de subvenţie?

Pentru a beneficia de subvenţie, subiecţii subvenţionării urmează:

  1. să depună cererea de acordare a subvenţiei
  2. să dispună de darea de seamă IPC18 pentru luna de gestiune
  3. să achite suma impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.
17
04 2020
5007

Indemnizația de șomaj tehnic nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază al angajatului

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu unele precizări şi răspunsuri la întrebările, parvenite de la reprezentanţii mediului de afaceri în situația de suspendare a activității a mai multor agenți economici.

În prezent unele entităţi economice şi-au sistat activitatea pe perioada stării de urgenţă, iar angajaţii se află în şomaj tehnic în conformitate cu prevederile art. 80 al Codului muncii. În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul lor de bază.
Detalii
15
04 2020
3456

Aspecte importante ale declarării concediului neplătit

Pe perioada stării de urgenţă, mulţi dintre angajaţii întreprinderii noastre au depus cerere pentru concediu neplătit şi nu li se calculează salariu. Trebuie de declarat aceste perioade în Darea de seamă IPC 18?
 
Potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) din Codului muncii, din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre).
Detalii
03
04 2020
1809

IPC18: declararea concediilor de odihnă nefolosite

Angajatul întreprinderii, aflându-se în concediu de odihnă anual în anul 2019 (iulie — august), a fost rechemat în luna august cu 7 zile înainte de finalizarea acestuia. În anul 2019 persoana nu a solicitat utilizarea zilelor de concediu nefolisit. În luna aprilie 2020, începând cu data de 6 a lunii, angajatul a solicitat cele7 zile de concediu nefolisit din anul 2019. Cum urmează să reflectăm corect această perioadă în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18?
Detalii
04
03 2020
1522

О порядке применения штрафа при включении в отчет формы IPC 18 недостоверной информации

В Отчете формы IPC 18 за январь 2018 г., из-за механической ошибки, сумма взносов ОГСС была занижена на 3000 леев. При налоговой проверке, за данную ошибку были применены штрафные санкции в размере 900 леев и была взыскана заниженная сумма взносов в размере 3000 леев. Правильно ли поступили проверяющие, ведь за ошибки, допущенные в отчетах, насколько мы знаем, полагался штраф в размере 5% заниженной суммы? А если бы нам удалось представить исправленную декларацию, такой штраф также был бы применен?
Detalii
27
02 2020
815

О порядке представления деклараций работодателями, имеющих всего двух работников

ООО «К» учреждено в начале июня 2019 г. Учредители не собираются работать по индивидуальному трудовому договору (ИТД), но заключили ИТД с двумя физическими лицами – директором и главным бухгалтером. Таким образом, до сих пор на предприятии всего два работника и пока не предвидятся новые работники. Заработная плата пока минимальная. Поскольку предприятия, у которых численность работников на протяжении года не превышает трех единиц, могут представлять отчеты один раз в год, до сих пор мы не представляли отчеты по социальному и медицинскому страхованию. Правильно ли мы поступили?

Detalii
10
02 2020
871

1. (29.1.6.2.26) Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile din câştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
Detalii