15
08 2022
261

Modificări operate la formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21

La 12 august curent, în Monitorul Oficial al RM nr.257-263, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 86 din 10.08.2022 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020”. Ordinul în cauză a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost operate unele modificări în actele legislative ce vizează regimul fiscal al veniturilor obținute de către persoanele fizice care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) (Monitorul Oficial al RM  nr. 208-216 din 15.07.2022).


Detalii

15
08 2022
903

Revenirea angajaților din concedii. Reflectarea în IPC21

Cum urmează a fi declarate de către angajator în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC21 perioadele în cazul angajaţilor care, aflându-se în concediu ordinar plătit, au fost rechemaţi prin ordinul conducătorului instituţiei şi au continuat să lucreze, iar ulterior au solicitat acordarea zilelor de concediu care nu au fost utilizate?

           

În conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a
Detalii

12
08 2022
2948

Modificări în formularul IPC21

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 august, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.86 din 10 august 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.

În continuare publicăm documentul integral.


În temeiul pct.9 subpct.11) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801), precum și al art.VI alin.(2) din Legea nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.208-216, art.381),


Detalii

12
08 2022
397

Referitor la aspectele fiscale ce țin de unele plăți neimpozabile

Angajatorul a delegat salariații săi în scopul îndeplinirii obligaților de serviciu și le-a achitat diurna în conformitate cu modul stabilit de Guvern. Totodată, a fost necesară testarea salariaților în vederea depistării prezenței/absenței virusului SARS-CoV-2. Urmează a fi reflectate în darea de seamă lunară (forma IPC21) plățile menționate?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d) și z18) din Codul fiscal, drept surse de venit neimpozabile care nu se includ în venitul brut constituie:


Detalii

22
07 2022
511

Zilierii în IPC21

Ținând cont de faptul că la 15 iulie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative, care stabilesc persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 drept o nouă categorie de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și, respectiv, devine necesară declararea de către beneficiarii muncii zilierilor a contribuțiilor de asigurări sociale (6% din remunerația zilnică acordată), Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.
 


Detalii

28
06 2022
1608

Lista validărilor pentru Forma IPC21

Ordinul nr.94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat va fi suplinit cu Lista validărilor pentru Forma IPC21 tabelul nr.2, aceasta devenind noua anexă la Ordin.
 
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice  proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.


Detalii

28
06 2022
388

Сбор одежды секонд-хенд. Предварительное удержание подоходного налога и декларирование платежей

Обязан ли хозяйствующий субъект, деятельностью которого является сбор бывшей в употреблении одежды и ее последующая реализация, удерживать налог у источника выплаты с доходов, полученных физическими лицами в результате передачи ими своей собственной уже ношеной или новой одежды? Попадает ли данная одежда под понятие отходов? К какому коду источника дохода из ежемесячной и годовой деклараций следует относить указанные платежи?

Detalii
20
06 2022
1433

Forma IPC21 va fi modificată

Până la 22 iunie Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor și comentariilor pentru elaborarea proiectului  ordinului privind modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat.
 
Autoritatea a anunțat astăzi, 20 iunie, despre  inițierea procesului de elaborare a proiectului și de analiză a impactului.


Detalii

15
06 2022
1132

Declararea categoriilor persoanelor asigurate. Studii de caz

Una dintre angajatele entităţii a revenit din concediul de îngrijire a copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. Prin urmare, continuă să primească indemnizaţia pentru îngrijirea copilului. Examinând Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, am depistat că există categoria 156 „persoană care şi-a reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani”.  Mămica a revenit la serviciu cu program integral de 8 ore. Cu care categorie a persoanei asigurate urmează să fie declarată această angajată?


Detalii
14
06 2022
779

IPC21: за июль отражаем информацию с применением СОRМ 006-2021

Национальная касса социального страхования сообщает, что в целях актуализации в информационных системах учета Классификатора занятий CORM 006-2021, доступна его электронная версия в форматах EXCELL и DBF, с которой можно ознакомиться здесь. Также можно найти сравнительную таблицу переноса профессий из СОRМ 006-14 в СОRМ 006-2021.
 
НКСС напоминает, что с 1 августа 2022 г. при заполнении формуляра за июль 2022 г. при представлении отчетности будет использоваться в Декларации IPC21 (рубрика № 8) новая редакция CОRM 006-2021,
Detalii