26
09 2022
178

Межевые дороги, расположенные на землях сельхозназначения и налог на недвижимое имущество

В соответствии с положениями лит. h) и лит. f) ч. (4) ст. 283 Налогового кодекса (НК), от налога на недвижимое имущество (землю, земельные участки) освобождаются собственники и пользователи земель, земельных участков:
- находящихся в общем пользовании населенных пунктов;
-постоянно отведенных под железнодорожные пути и автомобильные дороги общего пользования, речные порты и взлетно-посадочные полосы.


Detalii

15
09 2022
845

Termenul-limită de prezentare a calculului și de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar expiră la 26 septembrie

Amintim contribuabililor că, potrivit prevederilor Codului fiscal, data de 25 septembrie  este termenul-limită de prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) și de achitare a sumei anuale a respectivului impozit de către unii subiecți ai impunerii. Având în vedere că în anul 2022 această dată este zi de odihnă (duminică), ultima zi de prezentare a calculului, precum și de achitare a impozitului va fi data de 26 septembrie.
 


Detalii

11
02 2021
619

(5.5.1.3) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru categoria respectivă de obiecte impozabile: depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al CF?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.


Detalii
11
02 2021
354

(5.5.2.4) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea APL pentru obiectele impozabile depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime, stabilite prin Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.


Detalii
29
06 2020
972

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecții impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii:

-în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;


Detalii
14
08 2019
1036

Mâine expiră primul termen de achitare a impozitului imobiliar pentru 2019

Mâine, 15 august 2019, se încheie termenul limită în care proprietarii de bunuri imobiliare pot să achite prima parte a impozitului pe bunurile imobiliare.

Reamintim că potrivit prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în bugetul unității administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a bunului imobiliar, în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie.
Detalii
21
06 2019
1145

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?

Conform prevederilor art. 2811 alin. (1) din CF, persoanele juridice, persoanele înregistrate în calitate de întreprinzător sunt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la data de 25 iulie (inclusiv) a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la
Detalii
22
04 2019
1007

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?
Detalii