21
01 2013
2088

În luna noiembrie a anului curent, întreprinderea noastră a executat lucrări pentru rezidentul României. Nerezidentul a reținut la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10%. Avem dreptul să reducem suma impozitului pe venit, ținînd cont de impozitul pe venit reținut peste hotare, și în care rînd din declarația VEN urmează să fie reflectat impozitul pe venit achitat?

Venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător este supus impozitării.
Detalii
29
05 2013
1870

Наталия Плэмэдялэ: "О возмещении сумм излишне удержанного подоходного налога у физических лиц – граждан в течение 2012 года"

В течение текущего года налогоплательщики – физические лица–граждане не во всех случаях смогли получить возмещение суммы переплаты удержанного подоходного налога.

Следует отметить, что 13 января текущего года статья 176 Налогового кодекса была дополнена новой частью следующего содержания:
Detalii
28
05 2013
2357

Sancţiunile aplicate pentru nedepunerea sau depunerea tardivă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică cetăţean

Conform art. 83 alin. (2) al CF, sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:


1. persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;


Detalii
23
05 2013
1827

Cu privire la veniturile şi impozitul pe venit ale persoanelor fizice cu venituri anuale mai mari de 1 mil. lei în anul 2011

Impozitul pe venit reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau din averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare are un caracter obligatoriu, este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.


Pentru anul 2011, conform informaţiilor Serviciului Fiscal de Stat 101,9 mii persoane fizice şi-au declarat veniturile, perfectînd Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET08


Detalii
15
09 2011
1820

În cazul în care persoana întreținută îşi face studiile la o instituție ce se află peste hotarele Republicii Moldova, va avea dreptul părintele copilului să benefcieze de scutirea pentru persoanele întreținute la întreprinderea unde este angajat, la determinarea de către angajator a impozitului pe venit din plățile salariale efectuate?

În anul 2011, conform art. 35 din Codul fscal, contribuabilul (persoană fzică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.
Detalii
16
09 2011
2982

Cu privire la impozitul pe venit a persoanelor juridice

Introducere

Persoană juridică, conform Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu ultimele modificări şi completări, este orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică. La formele organizatorice cu statut de persoană fizică se atribuie întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi alte forme potrivit legislaţiei.Pentru fiecare an calendaristic în care persoana juridică a activat se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului pe venit care trebuie achitată.

Impozitul pe venit a persoanelor juridice reprezintă o contribuţie obligatorie către stat a unei părţi din veniturile obţinute de persoana juridică în urma practicării activităţii de întreprinzător. Această prelevare este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.
Detalii
14
07 2011
1943

Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pe 5 luni 2011

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat se axează pe trei direcţii principale: majorarea încasărilor la bugetul public naţional, încurajarea conformării voluntare şi combaterea fraudelor fiscale.

Pe parcursul a 5 luni ale anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a obţinut următoarele realizări.

Despre executarea planului de încasări
Conform datelor operative, suma plăţilor acumulate la Bugetul Public Naţional în 5 luni ale anului 2011 a constituit 5868,1 mil. lei, planul stabilit fiind realizat la nivel de 99,8%. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, au fost încasate cu 351,1 mil. lei mai mult sau cu 6,4%.
Detalii