15
09 2017
1457

1. (29.1.8.39) Cum urmează a fi determinat venitul impozabil pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, urmare a majorării cuantumului salariului mediu lunar pe economie prin Hotărârea Guvernului nr. 572 din 19 iulie 2017?

Conform prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscalnr. ll64-XIII din 24 aprilie 1997, limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculataferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru câteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.
Detalii
13
03 2017
6952

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent.
Detalii
22
11 2016
1399

Veronica Vragaleva: „Proiectul politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru 2017 oferă prioritate persoanelor fizice”

Prevederile politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 au fost discutate în cadrul unui club de presă organizat de Ministerul Finanţelor.

Scopul evenimentului a constat în clarificarea anumitor situaţii ce apar în raport cu documentul de politici fiscale şi vamale pentru anul 2017, dat fiind faptul că acest proiect de lege reprezintă un subiect destul de important şi complex.
Detalii