01
07 2015
1783

Privind transferarea obligației de achitare a impozitului pe venit

În conformitate cu art. 83 alin. (1) din CF, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, alin. (2) al articolului menționat stabileşte expres categoriile de contribuabili persoane fizice care au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit
Detalii
05
06 2015
943

Poate fi înregistrat un proiect de lege prin care va fi stabilită cota de 0% la impozitul pe venit în agricultură

Deputații ar putea înregistra în Parlament un proiect de lege prin care va fi stabilită din nou cota de 0% la impozitul pe venit în agricultură. Singura condiție pentru fermieri va fi să reinvestească venitul obținut în dezvoltarea afacerii. Propunerea a fost analizată astăzi, la prima ședință a comisiei speciale care urmează să elaboreze un pachet de modificări legislative pentru susținerea agricultorilor.
Detalii
18
05 2015
1116

Persoana fizică a lucrat pe parcursul unui an doar 8 luni din 12. Este posibil ca scutirea pentru cei 4 luni, în care nu a lucrat, să o primească soțul acesteia, daca Cererea privind acordarea scutirii la impozitul pe venit reținut din salariu la care are dreptul, soțul a depus-o angajatorului abia în luna decembrie?

Potrivit prevederilor pct. 11 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (în continuare – Regulament), fiecare contribuabil are dreptul la una din scutirile personale prevăzute la alin. (1) sau (2) art. 33 din CF.
Detalii
24
04 2015
1241

Certificatele de rezidență – noul mecanism

Stimați contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat informează că în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.230 din 20.03.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.74-77/581 din 27.03.2015), începînd cu 01 mai 2015, certificatul de rezidență pentru persoanele fizice și juridice și formele de atestare a impozitului pe venit achitat de nerezidenți în Republica Moldova
Detalii
11
07 2014
1743

Persoana fizică-cetățean a beneficiat de restituirea contribuției individuale de asigurări sociale, reținută de către angajator și virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se va considera suma primită drept venit impozabil obținut de către persoana fizică-cetățean pe parcursul perioadei fiscale sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 (MO nr. 1-4/2 din 06.01.2000) (în continuare-Lege), contribuția individuală de asigurări sociale datorată de asigurații cu contract individual de muncă se reține și se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
10
07 2014
1736

Persoana fizică-cetățean este tutela copilului în vîrstă de 10 ani care are dizabilități accentuate din copilărie. Va avea această persoană dreptul la unele scutiri suplimentare pe parcursul unei perioade fiscale la calcularea și determinarea obligațiilor sale privind impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în anul 2014 în sumă de 9 516 lei. Totodată, suma scutirii personale va constitui 14 148 lei pe an pentru orice persoană care este prevăzută la alin. (2) din același articol.
Detalii
10
07 2014
1417

Cum urmează a fi aplicată scutirea de la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe, a lucrat prima jumătate de an în cadrul unei companii, ce nu beneficiază de o astfel de facilitate?

În conformitate cu prevederile art. (24) alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF, se consideră venit impozabil venitul lunar al cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1 la Legea nominalizată, dacă sînt întrunite cumulativ condiţiile specificate în articolul citat.

Detalii
09
07 2014
1583

Care este regimul fiscal cu privire la impozitul pe venit aplicat unei instituţii de învăţămînt, dacă aceasta este în totalitate la autofinanțare? Cum se schimbă situaţia în cazul în care aceasta este la finanţare integrală de la bugetul de stat?

În conformitate cu prevederile art. 513 din CF, instituţiile de învăţămînt se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.
Detalii