08
09 2021
236

Decis: cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă – 2 mii lei

Ținând cont de rata inflației înregistrată în semestrul I al anului curent, la 1 octombrie 2021 pensiile vor fi indexate cu 3,86%, iar cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 2 mii lei.  Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor presații sociale de stat, dar și proiectul HG pentru modificarea anexei nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiei și de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor a fost aprobat de Executiv acum câteva minute.
 


Detalii

03
09 2021
184

Prestaţiile sociale ar putea fi indexate cu 3,86%

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a înaintat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, care prevede indexarea acestora, la 1 octombrie 2021, cu 3,86 la sută.
 
Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (Legea nr. 156/1998), care stabilește că pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare este egal cu media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum din ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – cu rata inflației înregistrată în semestrul I al anului în curs.


Detalii

29
03 2021
452

Modificări la Legea bugetului de stat

La situația din 31 decembrie 2021, datoria de stat internă nu va depăși suma de 36805,3 mil. lei, inițial fiind aprobată suma de 36350,5 mil.lei.
 
Parlamentul a aprobat în ședința din 26 martie curent,  în ambele lecturi,  proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, modificările fiind necesare  pentru aplicarea noii modalități de indexare a pensiilor începând cu 1 aprilie anul curent.

 

Reamintim că, la 12 martie curent, Legislativul a adoptat Legea privind modificarea unor acte normative, prin care se instituie un nou mecanismul de indexare a pensiilor.
Detalii

26
03 2021
596

Indexarea venitului lunar minim garantat la 1 aprilie 2021

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 25 martie curent a fost inclus proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.
 
Documentul a fost elaborat ca urmare a modificărilor aprobate recent de Parlament ce se referă la stabilirea unei noi modalități de indexare a venitului lunar minim garantat începând cu 1 aprilie 2021.
 


Detalii

02
04 2020
1036

Beneficiarii vor primi prestații sociale indexate

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică că, din 1 aprilie 2020, toate pensile sunt indexate cu 4,83%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani. Numărul beneficiarilor care vor primi pensii indexate constituie 682194 de persoane.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 165 din 11 martie 2020 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, indexarea pensiilor este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici; pensiile colaboratorilor vamali;
Detalii
17
03 2020
631

Recalcularea pensiilor și a venitului lunar minim garantat

Pensiile se vor indexa în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va constitui rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Legea nr. 86 pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
22
03 2018
1049

Nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 1025 lei

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea Guvernului ce se referă la indexarea anuală a venitului lunar minim garantat, în funcție de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru anul precedent.

Astfel, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 1025 lei, după ce va fi indexat la 1 aprilie 2018 cu 6,6%, dat fiind faptul că, potrivit informației Biroului Național de Statistică, IPC în anul 2017 față de anul 2016 a constituit 106,6%. La moment, nivelul venitului lunar minim garantat constituie 961 lei.
Detalii