22
02 2022
174

Seria brută și ajustată a industriei în anul 2021

Producția industrială (serie brută) în anul 2021 comparativ cu anul precedent a sporit cu 12,1% pe fundalul reducerii indicatorului față de 2019 cu 5,5%. Conform estimărilor Biroului Național de Statistică, majorarea volumului producției în anul precedent față a fost influiențată de creșterea producției în industria extractivă (cu 11,9%), în industria prelucrătoare (cu 11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 16,1%).


Detalii

23
08 2021
245

Producția industrială în primul semestru a crescut cu peste 13%

În primul semestru al anului  curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 13,1%, pe fundalul reducerii indicatorului în ianuarie-iunie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 7,0%, anunță Biroul Național de Statistică.

Doar în luna iunie curent, producția industrială s-a majorat față de luna iunie 2020 cu 20,4%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+18,1%), în industria prelucrătoare (+21,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+8,7%).


Detalii

22
07 2021
335

Revitalizarea industriei continuă

În luna mai 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,6% pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de aceeași lună din anul 2019 cu 12,9%. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), majorarea volumului producției în luna mai curent față de luna mai 2020 a fost influențată de creșterile în industria extractivă cu 17,6%, în industria prelucrătoare – cu 11,4% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 12,3%, generând creșterea producției per total industrie cu, 0,5%, 10,1% și 1,0% respectiv.
 


Detalii

24
05 2021
305

Relansarea industriei: rezultatele trimestrului I

Producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,0% în lunile ianuarie-martie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de indicatorii la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,2%). Totodată, în perioada de referință s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă cu 12,7% și în industria prelucrătoare – cu 2,8%.
 
Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 1,7% comparativ cu ianuarie-martie 2020 ca rezultat al creșterii producției și furnizării energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 17,6%.
Detalii
13
10 2020
474

PIM: sporirea competitivității și crearea noilor locuri de muncă

În regiunile din Moldova în care nu sunt zone economice libere sau parcuri industriale, urmează a fi create platforme industriale multifuncționale (PIM) în scopul creșterii competitivității și productivității și a ocupării forței de muncă a sectorului industrial în zonele respective.

 

Guvernul a aprobat în ședința din 13 octombrie curent proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului-pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale.


Detalii
14
09 2020
505

Industria extractivă: rigorile respectării cerințelor de sănătate în muncă

Lista de verificare privind controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj a fost modificată.

În Monitorul Oficial din 11 septembrie curent a fost publicat Ordinul MSMPS nr. 714 din 4 august 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.1534/2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă”, anexa nr.7 la ordin fiind completată cu încă 50 de întrebări.
Detalii

20
08 2020
425

Prețurile producției industriale în luna iulie 2020

În luna iulie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au micșorat față de luna iunie curent cu 0,1%, comparativ cu iulie 2019 prețurile s-au majorat cu 1,9%, iar față de decembrie 2019 – cu 1,7%, anunță Biroul Național de Statistică.

 

Astfel, în industria extractivă, în luna iulie 2020, prețurile producătorului s-au majorat față de iunie curent cu 0,8%, față de iulie 2019 – s-au micșorat cu 0,3% și față de decembrie 2019 – s-au majorat cu 0,3%.


Detalii
21
05 2020
574

Prețurile producătorului în industrie s-au majorat

În luna aprilie 2020, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,7%, comparativ cu aprilie 2019 – cu 2,6%, iar față de decembrie 2019 – cu 1,3%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă în luna aprilie curent prețurile producătorului s-au majorat față de martie curent cu 0,2%, iar față de aprilie și martie 2019 s-au micșorat cu 2,7% și, respectiv, cu 1,6%.

În industria prelucrătoare prețurile s-au majorat comparativ cu martie curent cu 1,6%, față de aprilie 2019 – cu 3,7% și față de decembrie 2019 – cu 2,3%.
Detalii
23
01 2020
560

Prețurile în industrie, în creștere

În luna decembrie 2019, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de luna noiembrie a anului precedent cu 0,2%, iar comparativ cu decembrie 2018 – cu 2,6%, potrivit informației publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă în luna decembrie 2019 comparativ cu luna precedentă prețurile s-au majorat cu 1,4% și față de decembrie 2018 – cu 10,3%, iar în industria prelucrătoare – cu 0,2% și, respectiv, cu 2,5%.
Detalii
22
10 2019
645

Evoluția prețurilor producătorului în industrie

În luna septembrie 2019 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de luna august curent cu 0,2%, comparativ cu septembrie 2018 – cu 2,6%, iar față de decembrie 2018 – cu 2,5%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, în industria extractivă, în luna septembrie 2019, preţurile față de august curent s-au micșorat cu 1,5%, față de septembrie 2018 – cu 15,0% și față de decembrie 2018 – cu 10,6%. Totodată, în perioada analizată în industria prelucrătoare, comparativ cu luna august curent, prețurile s-au majorat cu 0,2%, față de septembrie 2018 – cu 2,5%, iar în comparație cu decembrie 2018 – cu 2,3%.
Detalii