27
07 2021
562

ISM: riscuri specifice pentru domeniile de control

Criteriile de risc specifice pentru domeniile de control utilizate de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) sunt restanțele la plata salariului și a altor plăți (indemnizații de eliberare, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă); producerea accidentelor de muncă; munca nedeclarată și sunt stabilite în proiectul  Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale ISM (Metodologia), aprobată prin HG nr. 894/2018.
 
Necesitatea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ce aduce atingere la 9 acte normative) rezultă din prevederile Legii pentru modificarea unor acte normative nr.191/2020 (Legea nr.191/2020).
Detalii
25
09 2020
520

ISM va redobândi funcțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă

Funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă vor fi asigurate exclusiv de către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Controlul planificat se va desfășura în conformitate cu Planul anual al controalelor.
 
Guvernul a aprobat, în ședința din 23 august curent, proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative: Codul Muncii, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea securității și sănătății în muncă, Codul contravențional, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii etc.

Detalii
19
06 2019
1517

Înregistrarea și comunicarea accidentelor de muncă

Accidentele de muncă se înregistrează în Registrul de evidență a accidentelor de muncă/bolilor, cu indicarea datei și orei producerii accidentelor, numelui și prenumelui salariatului, specialității, locului unde s-a produs accidentul, numărului de înregistrare și datei întocmirii proceselor-verbale privind cercetarea accidentelor, cauzele și circumstanțele accidentului, precum și categoria acestuia – grav, mortal, individual, colectiv.

În Monitorul Oficial din 14 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 291 din 11 iunie 2019 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.
Detalii
28
03 2019
2817

Controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă

În ultima perioadă tot mai frecvente devin întrebările adresate de către utilizatorii noștri ce țin de efectuarea controlului de stat pentru domeniul de control efectuat de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Pentru o mai bună înțelegere a acestei activități, venim cu următoarele constatări.

Amintim întreprinzătorilor că toate controalele sunt efectuate în baza analizei criteriilor de risc, iar Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale ISM a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 894 din 12 septembrie 2018.
Detalii
04
03 2019
2495

Nerespectarea legislaţiei muncii generează sancţiuni

În luna martie 2018, în temeiul art. 4 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, a fost efectuat un control privind respectarea actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii la una din întreprinderile de stat pentru silvicultură, fiind depistate următoarele încălcări:

relaţiile de muncă ale unor salariați nu au fost perfectate în formă scrisă, prin încheierea contractului individual de muncă;

— propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă nu a fost adusă la cunoştinţa unor salariați sub semnătură, iar în alte cazuri refuzul angajatorului de a perfecta contractul nu a fost comunicat salariaților în scris, în decurs de 5 zile lucrătoare;

Detalii
05
12 2018
10766

Controale planificate pentru 2019: Inspectoratul de Stat al Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii a aprobat, prin Ordinul nr. 28-a din 26 noiembrie 2018, Planul controalelor pentru anul 2019 Potrivit documentului, Inspectoratul va desfășura controale la 1683 agenți economici de pe întreg teritoriu al țării.

Inspecția teritorială Chișinău va realiza în trimestrul I al anului 2019 controale la 140 agenți economici, în trimestrul II – la 141. În trimestrul III vor fi verificați 142 agenți economici, iar în al IV-lea trimestru – 141.
Detalii
27
11 2018
1424

”Salariu în plic” și ”munca la negru”. Consecințe

În urma examinării unei petiţii, agentul constatator al Inspecţiei Teritoriale a Muncii Chişinău a întocmit în privinţa SRL „C” un proces verbal cu privire la contravenţie. La baza acestuia au fost puse art. 551 “Utilizarea muncii nedeclarate”, 552Achitarea salariului sau a altor plăţi fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă” din Codul contravenţional al RM (CC), fiind depistate mai multe încălcări ale legislaţiei muncii de către angajator:

– relaţiile de muncă nu au fost perfectate în formă scrisă prin încheierea contractelor individuale de muncă, fiind admisă munca nedeclarată, contrar prevederilor art. 71 şi art. 58 alin. (1) din Codul muncii (CM);
Detalii
09
10 2018
2100

Activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri: unele aspecte

La 2 septembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (în continuare – Lege).

Ținem să menționăm faptul că prevederile legii menționate se aplică doar beneficiarilor de lucrări din agricultură, specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
Detalii
03
03 2018
3458

Munca zilierilor, legiferată

Peste şase luni va intra în vigoare legea care va reglementa activitățile necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, în scopul de a diminua fenomenul de ocupare informală a forței de muncă și care a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 martie curent, împreună cu decretul de promulgare.

Potrivit acesteia, durata zilnică de executare a activității unui zilier nu va depăși opt ore, în cazul persoanelor de la 15 la 16 ani – 5 ore, iar pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, durata nu trebuie să depășească 7 ore.
Detalii
18
01 2018
1009

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în anul 2017

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017. Conform raportului, inspectorii de muncă au întreprins acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii. Astfel, au fost efectuate 3479 vizite de control, monitorizate 3135 unități cu un număr de 111,5 mii salariaţi, din care 55,2 mii femei (inclusiv 12,7 mii din mediul rural) și 7 minori. Din numărul total de vizite, 2772 au fost planificate, iar 707 — inopinate.
Detalii