15
07 2021
282

Circa 8 mii de abateri de la legislația muncii înregistrate doar în semestrul I

În primul semestru al anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a efectuat 1157 controale, dintre care 910 în domeniul raporturilor de muncă, 227 – securității și sănătății în muncă și 20 de verificări mixte, comunică ISM. Din numărul total de controale efectuate 886 au fost planificate, 244 fiind desfășurate în sectorul public și 642 – în cel privat, iar alte 271 verificări au fost inopinate (102 – în sectorul public și 169 – în sectorul privat). 
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite 7941 de abateri de la prevederile actelor legislative şi normative,
Detalii
15
03 2021
426

Legitimaţia de serviciu a inspectorului de muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat, prin Ordinul nr. 159 din 1 martie 2021, modelul legitimaţiei de serviciu a inspectorului de muncă. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 martie curent.
 
Pe reversul legitimației este înscris un extras din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (art.8), ce se referă la drepturile inspectorului. Astfel, inspectorul în exerciţiul funcţiunii, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, este în drept:
  • să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;

    Detalii
06
01 2021
669

ISM: restabilirea funcțiilor de control

Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) i-au fost restabilite funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 889/2017 cu privire la optimizarea structurii şi efectivului unor autorități cu funcții de control şi supraveghere fiind abrogată din 1 ianuarie 2021. În Monitorul Oficial a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Executivului nr.936 din 22 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern.
 
Ca urmare, ISM analizează riscurile, planifică și verifică respectarea de către angajatori a normelor de securitate și sănătate în muncă ce țin de organizarea activităților de prevenire a riscurilor profesionale și evaluarea acestora,
Detalii
22
12 2020
4080

Inspectoratul de Stat al Muncii: controalele planificate pentru 2021

Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat graficul controalelor planificate pentru anul 2021.  Astfel,  ISM va verifica respectarea actelor legislative și a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă la 1500 de companii. Potrivit graficului, cele mai multe verificări vor avea loc în trimestrul IV (583), în trimestrul I sunt preconizate 304 controale, în trimestrul II – 308 și în trimestrul III – 305.
 
În urma acțiunilor de inspecție vor fi întocmite procese–verbale de control, în care vor fi stabilite și consemnate încălcările şi abaterile de la prevederile legislației în vigoare. 

Detalii
02
07 2020
774

Restabilirea unor funcții de control ale ISM

Inspectorul de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul constatării unui pericol iminent de accidentare, va fi în drept să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor,  halelor,  secțiilor, a altor subdiviziuni ale entității, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și a lucrărilor și proceselor tehnologice. Ridicarea măsurii de sistare va putea fi efectuată de către inspectorul care a dispus-o sau de către un alt inspector împuternicit de către directorul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sau de către instanța de judecată și doar după ce angajatorul face dovada lichidării circumstanțelor pentru care a fost aplicată sistarea.

Detalii
02
06 2020
415

ISM a constatat peste 2,7 mii încălcări ale legislației muncii

În ianuarie-aprilie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 476 controale la unități cu un număr de 31088 salariaţi, verificând aspecte ale respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Din numărul total de controale, 329 au fost planificate (130 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 147 – inopinate (62 în sectorul public și 85 în sectorul privat).

Conform datelor făcute publice de ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 2730 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative. Activităţile de inspecție au scos în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată ale acestuia.
Detalii
26
02 2020
1153

ISM: cele mai frecvente încălcări vizează stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia

Pe parcursul lunii ianuarie curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 153 controale la entități cu un număr total de 12837 salariaţi, potrivit raportului publicat de ISM.

Astfel, în urma verificărilor au fost stabilite 808 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.
Detalii
20
01 2020
2907

Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă, publicată

Agenții economici vor fi verificați în domeniul raporturilor de muncă în baza unei liste de verificare ce conține 67 de întrebări. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1463 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă.

Aceasta conține întrebări ce țin de respectarea garanțiilor oferite salariaților, compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului, la angajarea femeilor însărcinate, beneficierea de înlesniri și compensații a salariaților concediați în legătură cu reducerea statelor de personal, respectarea cuantumului remunerației orare a zilierilor, ținerea Registrului de evidență a zilierilor etc.
Detalii
14
11 2019
1374

Inspectoratul de Stat al Muncii a înregistrat mii de încălcări ale legislației

În lunile ianuarie-octombrie ale anul curent, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 1549 controale, verificând respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă la unități cu un număr de 83524 salariaţi, dintre care 1128 constituie controale planificate (280 în sectorul public și 848 în sectorul privat) şi 421 – inopinate (149 în sectorul public și 272 în sectorul privat).

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control în care au fost consemnate 8456 încălcări şi abateri de la prevederile legislației din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de control întreprinse au demonstrat că, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia.
Detalii
15
08 2019
1351

Statistica controalelor efectuate de către Inspectoratul de Stat al Muncii

În ianuarie-iulie 2019, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii din cadrul Inspectoratului de stat al Muncii (ISM) au efectuat 1031 controale la unități cu un număr de 52821 salariați, inclusiv 6007 din mediul rural. Din numărul total de controale, 766 constituie controale planificate şi 265 inopinate.

În conformitate cu datele ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 5864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activitățile de inspecție întreprinse au scos în evidentă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 671 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.
Detalii