19
01 2022
288

Restanțe salariale admise de angajatori în anul 2021 constituie circa 42 mil. lei

Pe parcursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 2505 controale la unități cu un număr de 122,9 mii salariaţi, verificând respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă: 1640 – în domeniul raporturilor de muncă, 795 – a securității și sănătății în muncă și 70 – complexe.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse pe parcursul anului 2021 au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 17957 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 10434  în domeniul raporturilor de muncă și 7523 – în domeniul securității și sănătății în muncă.
Detalii
10
01 2022
4382

ISM: noua listă de verificare în domeniul raporturilor de muncă

Noua listă de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă ce va fi aplicată în cadrul controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii, a fost aprobată prin Ordinul nr. 18 din 21 decembrie 2021 a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2021, fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, în listă sunt incluse 68 de întrebări ce vizează respectarea garanțiilor stabilite de legislație, aprobarea statelor de personal, retribuirea muncii suplimentare, respectarea clauzelor contractului de muncă și a prevederilor convențiilor colective, respectarea duratei zilei de muncă, acordarea concediului anual, conținutul Regulamentului intern al unității etc.


Detalii

14
12 2021
243

ISM: de la începutul anului angajatorii au admis restanțe salariale în sumă de 40,4 mil. lei

Respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, dar și a securității și sănătății în muncă au fost obiectul celor 2279 controale efectuate în primele 11 luni ale anului curent de Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). Din numărul total de verificări 1522 țin de domeniul raporturilor de muncă, 714 – de securitatea și sănătatea în muncă, iar 43 au fost complexe. Totodată, 1798 dintre acestea constituie controale planificate (440 – în sectorul public și 1358 – în sectorul real), iar 481 – inopinate (161 – în sectorul public și 320 – în sectorul real) la unități cu un număr de 114 mii salariați.
 


Detalii

11
08 2021
513

ISM: cel mai frecvent angajatorii încalcă normele referitoare la stabilirea și plata în termen a salariului

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) pe parcursul lunilor ianuarie-iulie 2021 au efectuat sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă 1395 controale, dintre care 1042 în domeniul raporturilor de muncă, 330 – securității și sănătății în muncă și 23 – mixte, la unități cu un număr de 70,3 mii salariaţi.
 
Conform raportului ISM, din numărul total de controale efectuate în primele 7 luni ale anului curent, 1090 au fost planificate (295 - în sectorul public și 795 - în sectorul privat) şi 305 inopinate (107 - în sectorul public și 198 - în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 575 controale, iar 820 – din oficiu.


Detalii

15
07 2021
487

Circa 8 mii de abateri de la legislația muncii înregistrate doar în semestrul I

În primul semestru al anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a efectuat 1157 controale, dintre care 910 în domeniul raporturilor de muncă, 227 – securității și sănătății în muncă și 20 de verificări mixte, comunică ISM. Din numărul total de controale efectuate 886 au fost planificate, 244 fiind desfășurate în sectorul public și 642 – în cel privat, iar alte 271 verificări au fost inopinate (102 – în sectorul public și 169 – în sectorul privat). 
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite 7941 de abateri de la prevederile actelor legislative şi normative,
Detalii
15
03 2021
698

Legitimaţia de serviciu a inspectorului de muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat, prin Ordinul nr. 159 din 1 martie 2021, modelul legitimaţiei de serviciu a inspectorului de muncă. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 martie curent.
 
Pe reversul legitimației este înscris un extras din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (art.8), ce se referă la drepturile inspectorului. Astfel, inspectorul în exerciţiul funcţiunii, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, este în drept:
  • să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;

    Detalii
06
01 2021
904

ISM: restabilirea funcțiilor de control

Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) i-au fost restabilite funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 889/2017 cu privire la optimizarea structurii şi efectivului unor autorități cu funcții de control şi supraveghere fiind abrogată din 1 ianuarie 2021. În Monitorul Oficial a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Executivului nr.936 din 22 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern.
 
Ca urmare, ISM analizează riscurile, planifică și verifică respectarea de către angajatori a normelor de securitate și sănătate în muncă ce țin de organizarea activităților de prevenire a riscurilor profesionale și evaluarea acestora,
Detalii
22
12 2020
4702

Inspectoratul de Stat al Muncii: controalele planificate pentru 2021

Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat graficul controalelor planificate pentru anul 2021.  Astfel,  ISM va verifica respectarea actelor legislative și a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă la 1500 de companii. Potrivit graficului, cele mai multe verificări vor avea loc în trimestrul IV (583), în trimestrul I sunt preconizate 304 controale, în trimestrul II – 308 și în trimestrul III – 305.
 
În urma acțiunilor de inspecție vor fi întocmite procese–verbale de control, în care vor fi stabilite și consemnate încălcările şi abaterile de la prevederile legislației în vigoare. 

Detalii
02
07 2020
1005

Restabilirea unor funcții de control ale ISM

Inspectorul de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul constatării unui pericol iminent de accidentare, va fi în drept să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor,  halelor,  secțiilor, a altor subdiviziuni ale entității, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și a lucrărilor și proceselor tehnologice. Ridicarea măsurii de sistare va putea fi efectuată de către inspectorul care a dispus-o sau de către un alt inspector împuternicit de către directorul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sau de către instanța de judecată și doar după ce angajatorul face dovada lichidării circumstanțelor pentru care a fost aplicată sistarea.

Detalii
02
06 2020
567

ISM a constatat peste 2,7 mii încălcări ale legislației muncii

În ianuarie-aprilie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 476 controale la unități cu un număr de 31088 salariaţi, verificând aspecte ale respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Din numărul total de controale, 329 au fost planificate (130 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 147 – inopinate (62 în sectorul public și 85 în sectorul privat).

Conform datelor făcute publice de ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 2730 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative. Activităţile de inspecție au scos în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată ale acestuia.
Detalii