26
02 2020
1414

ISM: cele mai frecvente încălcări vizează stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia

Pe parcursul lunii ianuarie curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 153 controale la entități cu un număr total de 12837 salariaţi, potrivit raportului publicat de ISM.

Astfel, în urma verificărilor au fost stabilite 808 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.
Detalii
20
01 2020
3162

Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă, publicată

Agenții economici vor fi verificați în domeniul raporturilor de muncă în baza unei liste de verificare ce conține 67 de întrebări. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1463 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă.

Aceasta conține întrebări ce țin de respectarea garanțiilor oferite salariaților, compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului, la angajarea femeilor însărcinate, beneficierea de înlesniri și compensații a salariaților concediați în legătură cu reducerea statelor de personal, respectarea cuantumului remunerației orare a zilierilor, ținerea Registrului de evidență a zilierilor etc.
Detalii
14
11 2019
1594

Inspectoratul de Stat al Muncii a înregistrat mii de încălcări ale legislației

În lunile ianuarie-octombrie ale anul curent, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 1549 controale, verificând respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă la unități cu un număr de 83524 salariaţi, dintre care 1128 constituie controale planificate (280 în sectorul public și 848 în sectorul privat) şi 421 – inopinate (149 în sectorul public și 272 în sectorul privat).

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control în care au fost consemnate 8456 încălcări şi abateri de la prevederile legislației din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de control întreprinse au demonstrat că, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia.
Detalii
15
08 2019
1580

Statistica controalelor efectuate de către Inspectoratul de Stat al Muncii

În ianuarie-iulie 2019, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii din cadrul Inspectoratului de stat al Muncii (ISM) au efectuat 1031 controale la unități cu un număr de 52821 salariați, inclusiv 6007 din mediul rural. Din numărul total de controale, 766 constituie controale planificate şi 265 inopinate.

În conformitate cu datele ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 5864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activitățile de inspecție întreprinse au scos în evidentă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 671 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.
Detalii
12
07 2019
796

Planul Național de Acțiuni pentru ocuparea forței de muncă

În trimestrul IV al anului curent este preconizată semnarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul combaterii muncii nedeclarate între Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii. Acțiunea este inclusă în Planul de acțiuni pentru anul 2019 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea planului este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Documentul conține circa 70 de acțiuni, iar costurile totale necesare realizării acțiunilor constituie 1 109 672,2 mii lei, dintre care 955 076,2 mii lei sunt acoperite din bugetul de stat, 44 128,9 mii lei – din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar 20 467,6 mii lei sunt din surse externe.
Detalii
03
07 2019
1241

ISM: abateri de la prevederile legii din domeniul raporturilor de muncă

În primele cinci luni ale anului curent, inspectorii de muncă au efectuat 675 controale la unități cu un număr de 36094 salariaţi. În sectorul public au fost efectuate 263 controale și 412 – în sectorul privat. Din numărul total de controale, 489 constituie controale planificate şi 186 – inopinate, potrivit informației publicate de Inspectoratul de Stat al Muncii.

Astfel, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost consemnate 3918 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă.
Detalii
10
10 2018
1217

Expiră termenul de raportare a muncii zilierilor

Pe data de 15 octombrie 2018 expiră termenul de prezentare de către beneficiarii muncii zilierilor a extrasului din Registrul de evidenţă, care va conține înregistrările din luna septembrie curent.

Amintim tuturor producătorilor agricoli care utilizează muncă necalificată cu caracter ocazional a persoanelor fizice că, la 2 septembrie 2018, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 22 din 23.02.2018, conform cărora beneficiarul urmează să prezinte, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat, un extras din Registrul de evidenţă, pe suport de hârtie sau în format electronic.
Detalii
12
09 2018
3131

Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi procurat la ISM

Inspectoratul de Stat al Muncii atenţionează agenţii economici asupra faptului că, conform Legii nr. 22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, este prevăzută întocmirea de către beneficiarii de lucrări din agricultură a Registrului de evidenţă a zilierilor.
Detalii
18
07 2018
2368

Inspectoratul de Stat al Muncii: graficul controalelor pentru trimestrul III

Inspectoratul de Stat al Muncii a publicat graficul controalelor pentru trimestrul III al anului curent.

În lista entităţilor sunt incluse 417 întreprinderi din diferite regiuni ale ţării. Astfel, vizite ale inspectorilor muncii sunt planificate la 124 agenţi economici din capitală, în mun. Bălţi – la 37 intreprinderi, la Drochia – 60. Cel mai mic număr de verificări se aşteaptă în Găgăuzia – 12.
Detalii
28
06 2018
1459

Raporturile de muncă. Criteriile de risc pentru activitatea de întreprinzător

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Metodologia este elaborată în conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător care stabilește că controlul activității unui agent economic se inițiază doar în urma analizei şi evaluării riscurilor,
Detalii