24
05 2021
238

SIA CCDE: noi prevederi în Instrucțiune

Serviciul Fiscal de Stat precizează prevederile Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE), aprobată prin Ordinul SFS nr.582/2020.
 
Astfel, autoritatea fiscală indică expres că SIA CCDE oferă posibilitatea înregistrării informaţiilor parvenite de la participanți la sistem, după caz, despre deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare/de plăţi ale persoanelor fizice rezidente (completare prin Ordinul SFS nr.257 din 14 mai 2021) ale persoanelor fizice şi juridice străine care nu dispun de obiecte impozabile, nu au obligaţii fiscale şi lipsesc în SISFS,
Detalii
18
05 2021
204

32.2.1 Ce reprezintă codul fiscal al persoanelor nerezidente?

Conform pct. 10 lit. d), g), l) și n) din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune) se consideră cod fiscal:
- pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din ţara de reşedinţă;

Detalii
16
03 2021
314

Modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor

În Monitorul Oficial din 12 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 94 din 25 februarie 2021 cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017.

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării art. 167 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 februarie 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, și Legii privind modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020,


Detalii

12
03 2021
871

Modificări în Instrucțiunea privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin SIA CCDE

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 martie, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 81 din 6 februarie 2021 сu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr.582 din 24.11.2020.


Detalii
23
12 2020
4568

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a IPC21 va fi suplinită

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC21 va fi suplinită cu denumirea și codul clasificațiilor economice la care urmează a fi achitat impozitul pe venit pentru tipurile sursei de venit indicate în tabelul nr. 1 al dării de seamă respective.
 
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul   Ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Detalii
09
11 2020
898

Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, modificată

În Monitorul Oficial din 6 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr.542 din 23 octombrie 2020 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014. Acesta conține modificări la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În scopul asigurării executării conforme a prevederilor art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal și în temeiul prevederilor art. 136 pct.9) din Codul fiscal,


ORDON:


Detalii
08
09 2020
742

Modificarea sediului. Noi prevederi în Instrucțiune

În cazul modificării sediului contribuabilului, după necesitate și în cazuri întemeiate, subdiviziunea SFS în raza de activitate în care s-a transferat contribuabilul poate solicita o copie a dosarului fizic sau a anumitor documente din dosar, de la subdiviziunea SFS în a cărei rază de activitate s-a aflat cu sediul anterior.

 

 
Serviciul Fiscal de stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul  de modificare a Instrucțiunii respective aprobate prin Ordinul SFS nr. nr.352 din 28 septembrie 2017.

Detalii
03
12 2019
3502

Dreptul la inițierea procedurii de distrugere a documentelor din evidența contabilă pentru perioada până în 2012

Este sau nu în drept contribuabilul să inițieze procedura de distrugere a documentelor din evidența contabilă, inclusiv a documentelor primare pentru perioada până în 2012?

În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017), prin document primar se înțelege orice confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce), certifică producerea unui eveniment.
Detalii
19
06 2019
4671

IPC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Conform notei informative la proiect, promovarea acestui document va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă, fapt care se realizează prin perfectarea dării de seamă lunare forma IPC18, luând în considerare că, din 1 iulie 2019,
Detalii
22
03 2019
4955

Lista agenților economici obligați să utilizeze e-Factura

În Monitorul Oficial din 22 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

Reamintim că, conform prevederilor art.117 alin.(11 ) din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018, subiecţii impozabili incluşi în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice, aprobată de SFS, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, sunt obligaţi să prezinte cumpărătorului pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică.
Detalii