26
07 2013
1069

Acordul interguvernamental privind evitarea dublei impuneri

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor, că din data de 21 iunie 2013, a intrat în vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Chişinău, la 15 martie 2010.

Prevederile Acordului menționat vor avea efect benefic în ambele state contractante:

  1. cu referință la impozitele reținute la sursă, la veniturile, la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următor anului în care prezentul Acord a întrat în vigoare.
  2. cu referință la celelalte impozite pe venit și pe capital, la impozitele percepute pentru orice an fiscal, ce se începe la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următor anului în care prezentul Acord a întrat în vigoare.

Detalii