10
12 2019
713

Desemnarea procentuală 2019: validarea a 7,6 mil. lei

Suma totală a desemnărilor procentuale pentru anul curent constituie 7,6 mil. lei, de care au beneficiat 504 organizații, potrivit informației Serviciului Fiscal de Stat cu privire la rezultatele desemnării procentuale în anul 2019.

Astfel, 35937 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală, fiind validate desemnările ale 34066 dintre aceștia. Celelalte 3358 de desemnări au fost nevalidate din cauza că beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor publicată de către Agenţia Servicii Publice sau că contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit la data-limită de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
18
09 2019
763

Astăzi beneficiarii desemnării procentuale vor primi mijloacele financiare

Anul 2019 a fost cel de-al treilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecţiona 2% din impozitul pe venit achitat în anul precedent în favoarea unei entități incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2019.

Rezultatele implementării acestui mecanism demonstrează o tendinţă de creştere la toate capitolele – atât la numărul de organizaţii înregistrate, numărul desemnărilor, cât şi suma totală acumulată de către organizaţiile beneficiare. Astfel, pentru 34 066 de persoane fizice a fost validată desemnarea a 2% din impozitul pe venit în sumă totală de circa 7,7 mil. lei către 504 beneficiari.
Detalii
21
01 2019
1237

Legea 2%. Ce informații vor putea solicita de la SFS beneficiarii

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să rectifice borderoul beneficiarilor desemnării procentuale după data-limită, în cazul în care nevalidarea desemnărilor procentuale a avut loc din motive care nu pot fi imputate contribuabilului care a făcut desemnarea procentuală.

Vineri, 18 ianuarie 2019, Guvernul a probat proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Astfel, documentul prevede că beneficiarii desemnării procentuale pot solicita de la SFS informația cu privire la numărul persoanelor și localitatea din care provin
Detalii
11
01 2019
2229

Desemnarea procentuală: 732 beneficiari pentru anul 2019

Din 21 decembrie 2018, Agenția Servicii Publice (ASP) a devenit responsabilă de recepționarea cererilor de participare la mecanismul desemnării procentuale și întocmirea listei beneficiarilor, anterior aceste sarcini fiind atribuite Ministerului Justiției.

În acest context, ASP a publicat Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2019, în care sunt incluse 732 de organizații – asociații obștești, fundații de binefacere și comunități religioase. Organizațiile necomerciale au avut posibilitatea să depună cererile de înregistrare în această listă în perioada 3-30 septembrie 2018.
Detalii
22
11 2018
750

Ministerul Justiției nu va mai înregistra cererile participare la mecanismul 2%

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală (2%) se va depune la Agenția Servicii Publice (ASP). Guvernul a aprobat ieri un proiect de hotărâre ce prevede transferarea atribuțiilor ce țin de desemnarea procentuală de la Ministerul Justiției la ASP.

În acest sens, vor fi operate modificări la art.152, alin.4 din Codul fiscal care prevede că lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se stabileşte anual de Ministerul Justiţiei şi se publică pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea. Astfel, lista respectivă va fi stabilită deja de ASP.
Detalii
26
10 2018
746

Beneficiarii au primit mijloacele desemnării procentuale pentru anul 2017

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesarea declarațiilor CET15 pentru perioada fiscală 2017 și a efectuat o analiză cu privire la respectarea prevederilor legale.

Astfel, 28 388 de persoane fizice au direcționat 2% din impozitul pe venit în sumă totală de peste 6,49 mil. lei. În acest context, 25 519 desemnări în sumă de 5,63 mil. lei au fost validate pentru 393 de beneficiari, iar2 869 de desemnări în sumă de 0,9 mil. lei nu au fost validate.
Detalii
02
10 2018
1167

Pretendenţi pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale

În perioada 3 — 30 septembrie curent au fost recepționate 163 cereri depuse de organizații necomerciale pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, comunică Ministerul Justiției.

Ministerul urmează să verifice dacă organizațiile solicitante corespund condițiilor de eligibilitate, una dintre care este lipsa datoriilor față de bugetul public național. În cazul în care se vor depista datorii, organizațiile vor trebui să le achite în termen de 10 zile, în caz contrar vor fi excluse din Listă.
Detalii
06
09 2018
938

Organizațiile necomerciale se pot înregistra în Lista beneficiarilor de desemnare procentuală

Organizațiile necomerciale sunt invitate, în perioada 3 – 30 septembrie 2018, să depună cereri pentru înregistrarea în lista beneficiarilor de desemnare procentuală (Legea 2%), informează Ministerul Justiției.

Astfel, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale din 30 noiembrie 2016, Ministerul Justiției recepționează cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale organizațiilor solicitante, întocmește și actualizează periodic Lista beneficiarilor Legii 2%.
Detalii
11
06 2018
978

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Detalii
06
02 2018
825

Desemnarea procentuală în profil teritorial

Începând cu anul 2017, persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul precedent în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase și părțile componente ale acestora). Conform unui Raport publicat de Serviciul Fiscal de Stat, în total, în primul an de aplicare al mecanismului 2%, 16 126 de contribuabili din întreaga țară au redirecționat către 293 beneficiari suma de 2,8 mil. lei
Detalii