07
05 2020
748

Obținerea dreptului de ședere a lucrătorilor străini, mai simplă

Obligativitatea autentificării notariale a contractului de locaţiune a spaţiului locativ pentru lucrătorii străini ar putea fi exclusă. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne ce are ca scop simplificarea procedurii de obținere a dreptului de ședere în Republica Moldova a fost propus spre consultări publice.

Documentul derivă din necesitatea reglementării mai eficiente a proceselor migraţionale în aspecte ce țin de imigrarea străinilor în scop de muncă pentru asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă.
Detalii
15
04 2020
16388

Locotenenții revin la MAI

Ministerul Afacerilor Interne propune revenirea la denumirea anterioară a gradelor speciale ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI.

Astfel, gradele speciale aferente corpului de subofițeri și termenele de aflare în gradele respective vor fi următoarele: sergent-inferior — 1 an; sergent – 2 ani; sergent-major – 3 ani; plutonier – 4 ani; plutonier-major – 5 ani; plutonier adjutant. Totodată, gradele speciale aferente corpului de ofițeri și termenele de aflare în gradele respective vor fi: locotenent – 2 ani; locotenent-major – 3 ani; căpitan – 3 ani; maior – 4 ani; locotenent-colonel – 5 ani; colonel; general-maior; general-locotenent; general-colonel.
Detalii
13
05 2019
669

În anul 2018 au fost aplicate amenzi în sumă de 302,6 mil. lei

Potrivit informației oferite de Biroul Național de Statistică, în anul 2018 suma amenzilor aplicate a constituit 302,6 mil. lei și a fost cu 4,6% mai mare faţă de anul 2017. Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 129,4 mil. lei sau 42,8%.

Cea mai mare rată de încasare a amenzilor este înregistrată în domeniul agricol și sanitar-veterinar – 50,1%. În cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere au fost achitate 47,2%, cele ce atentează la regimul de transporturi – în volum de 46,9%, iar cele ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul RM – 44,4%.
Detalii
25
01 2019
1328

Sancționarea imixtiunii în activitatea agentului constatator

Procesul contravenţional are drept scop constatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea acesteia, constatarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârşirea contravenţiei, se spune în art.374 alin.(2) din Codul contravențional (CC). Prin Legea privind modificarea unor acte legislative nr.159 din 12 octombrie 2018, în CC a fost introdus un nou tip de contravenție — imixtiunea în procesul contravențional.

Imixtiune, potrivit dicționarului explicativ a limbii române (DEX) reprezintă amestec nemotivat și nedorit în treburile altcuiva.
Detalii
06
11 2018
1291

Pensiile persoanelor din rândul structurilor de forță

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de stabilire și plată a pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă, trupele organelor afacerilor interne și sistemului administrației penitenciare, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului, Centrului Național Anticorupție și familiilor acestora.
Detalii
11
10 2018
516

La trecerea în funcția de subofițer, garanțiile sociale se vor păstra

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a căror funcție a trecut din categoria corpului de ofițeri în cea de subofițeri își vor păstra drepturile și garanțiile acumulate anterior, inclusiv salariile, la accederea în noua funcție.

În ședința Parlamentului din 11 octombrie deputații au votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.
Detalii
05
07 2018
570

Сoordonarea proceselor în domeniul imigrării şi emigrării străinilor

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede actualizarea şi eficientizarea activității Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului, creată în anul 2010.

Autoritățile își doresc o mai bună coordonare a proceselor în domeniul imigrării şi emigrării străinilor, sistemului de azil, apatridiei, integrării străinilor în țară, prevenirii şi combaterii șederii ilegale, actualizarea şi eficientizarea activității Comisiei şi revizuirea componenţei acesteia.
Detalii
04
07 2018
790

Bunurile destinate rezervelor de stat ar putea fi scutite de TVA

Livrarea bunurilor materiale fungibile (produse alimentare, cereale, etc.) în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora, conform prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, ar putea fi scutită de TVA.

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede completarea Codului fiscal, mai exact a art.95 alin.2 ce se referă la obiectele impozabile cu TVA.
Detalii
22
06 2018
584

Rezervele materiale de stat vor fi completate cu noi bunuri confiscate

Guvernul a votat actualizarea listei bunurilor confiscate care pot fi transmise pentru completarea rezervelor materiale de stat.

La 20 decembrie 2017 Guvernul a aprobat noul nomenclator care prevede lista exhaustivă a bunurilor pentru completarea stocurilor din rezervele materiale de stat, conform Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare. Drept urmare, a apărut necesitatea actualizării listei bunurilor confiscate prevăzute pentru transmiterea şi completarea rezervelor materiale de stat, a menționat ministrul Afacerilor Interne, Alexandaru Jizdan.
Detalii
21
06 2018
1111

Ajutorul bănesc pentru beneficiari de protecţie internațională – 922 lei

Guvernul a aprobat ieri cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2018, care este în mărime de 922,5 lei.

Potrivit ministrului Afacerilor Interne,Alexandru Jizdan, acordarea ajutorului bănesc se efectuează în conformitate cu Legea privind azilul în Republica Moldova, care stipulează că Guvernul va stabili anual cuantumul ajutorului acordat beneficiarului în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, dacă aceştia, din motive obiective, sunt lipsiţi de mijloacele de existenţă.
Detalii