15
08 2022
630

Modelele MCC/IF incluse în Registrul unic în perioada 1998-2005 pot fi utilizate până la 31 ianuarie 2023

Serviciul Fiscal de Stat informează că termenul limită de utilizare a modelelor de mașini de casă și de control/imprimante fiscale incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control în perioada anilor 1998-2005, este data de 31 ianuarie 2023.

Modelele menționate supra au fost excluse din Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/01-2022 din 13.07.2022 (Monitorul Oficial nr. 208-2016 din 15.07.2022).


Detalii

20
07 2022
680

Ce modele de MCC vor fi scoase de la evidență și din exploatare

Modelele de mașini de casă și de control/imprimante fiscale incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control în perioada anilor 1998-2005, au fost excluse din registrul menționat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/01-2022 din 13.07.2022 (MO nr. 208-2016 din 15   iulie 2022).

 
Conform deciziei, termenul limită de utilizare a modelelor menționate supra constituie 31 ianuarie 2023.
 


Detalii

08
04 2022
736

Modificări în Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control/imprimantele fiscale

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 aprilie curent, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 139 din 1 aprilie 2022 pentru modificarea Ordinului directorului SFS nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control/imprimantele fiscale.


În temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal,


ORDON:


Detalii

25
02 2021
612

ECC: perfecționarea cadrului legal continuă

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică setul de acte ce au ca scop reglementarea certificării echipamentelor de casă și control:
 
Proiectul Regulamentului privind certificarea echipamentelor. Este destinat Furnizorilor care sunt obligați să certifice ECC la Centrul de certificare. Documentul va descrie procedura de certificare a echipamentelor, a mașinilor de casă și de control, sistemelor informaționale cu dispozitive electronice și cu/fără imprimantă fiscală, sistemelor informaționale fără dispozitive electronice fără imprimantă fiscală.
 

Detalii
31
12 2020
3669

Noul Regulament cu privire la modul de evidență și sigilare a ECC

Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (în continuare - Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 632 din 18 decembrie 2020 și publicat astăzi, 31 decembrie, în MO al RM (nr. 372-382, art. 1458) a fost elaborat în scopul executării pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, cât și în legătură cu situația epidemiologică a infecției COVID-19, instituită de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică și Comisiile extraordinare de sănătate publică ale autorităților locale.


Detalii
30
11 2020
698

Ordinul SFS nr. 580 din 23.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

30
11 2020
529

(34.3.3) Când maşina de casă şi de control imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

 Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe: 

 

        a) modelul este inclus în Registrul unic; 

        b) regimul fiscal este lansat; 


Detalii
30
11 2020
456

(34.3.4) Se va sancționa întreprinderea dacă mașina de casă și de control/imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

  Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de echipamentele de casă şi de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020. 

        Astfel, în conformitate cu pct. 20.1 subpct. 3) din Cerințele tehnice mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) trebuie să conţină indicator/indicatoare de vizualizare (operator/client). 


Detalii
29
07 2020
829

ECC: noi cerințe tehnice, propuse spre consultări publice

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul Cerințelor tehnice privind echipamentele de casă și control (ECC). Documentul a fost elaborat în scopul îmbunătățirii procesului de certificare și înregistrare a echipamentului respectiv.

 

Proiectul conține cerințele specifice față de bonul de casă/documentul fiscal, pentru mașinile de casă și control/imprimantele fiscale (MCC/IF), regulile pentru efectuarea operațiilor funcționale și păstrarea informației fiscale de către MCC/IF, cerințele față de ECC modulare și cele tehnice specifice aferente funcțiilor interzise pentru MCC/IF universale și specializate.


Detalii