20
09 2021
318

Новые бенефициары платформы MCloud

Список публичных субъектов, административных органов, автономных по отношению к правительству – бенефициаров общей правительственной платформы (MCloud) может расшириться. Госканцелярия предлагает включить в него Высший совет прокуроров и Национальное агентство по рассмотрению жалоб.
 
Соответствующий проект поправок к Постановлению Правительства об общей правительственной технологической платформе (MCloud) инициировала Госканцелярия по предложению вице-премьер-министра по дигитализации совместно с Минэкономики, Высшим советом прокуроров и Центром информационных технологий и кибербезопасности.
Detalii
22
05 2018
937

Центр электронного управления переименован в Агентство электронных услуг

Правительство приняло решение о консолидации центров данных в госсекторе и рационализации администрирования государственных информационных систем. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в «Monitorul oficial» от 18 мая текущего года. Одной из мер является переименование Центра электронного управления в Агентство электронных услуг.

Согласно документу, новое Агентство – это публичное учреждение, целью деятельности которого является повышение качества процесса управления и качества публичных услуг путем интенсивного применения информационных и коммуникационных технологий.
Detalii
27
04 2018
860

Обеспечение кибернетической безопасности Молдовы

В Молдове создано новое госучреждение«Служба информационных технологий и кибернетической безопасности». Согласно решению правительства, оно учреждено путем реорганизации госпредприятия «Центр специальных телекоммуникаций». Кроме того, в состав новой структуры войдет ГП «Centrul Informațional Agricol».

Решение кабмина нацелено на улучшение в стране качества предоставляемых государственных услуг и управления информационными системами. Планируется, что центры обработки данных в государственном секторе будут укреплены, а управление государственными информационными системами станет более эффективным.
Detalii
24
01 2018
898

Модернизации госуслуг: время - деньги

В «Monitorul Oficial» опубликовано постановление Правительства о проекте Закона о ратификации Соглашения о финансировании между Молдовой и Международной ассоциацией развития и Соглашения о займе между нашей страной и Международным банком реконструкции и развития для реализации проекта «Модернизация государственных услуг». Молдова подписала эти соглашения с финансовыми институтами Группы Всемирного банка 28 ноября 2017 г., а проект официально уже запущен.
Detalii
25
04 2016
1344

Un nou pas în realizarea e-Transformării guvernării

Circuitul documentelor și înregistrărilor în cadrul administrației publice centrale de specialitate (ministerelor) va fi efectuat în curând în format electronic. În acest scop Guvernul prevede instituirea Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor, SIGEDIA.
Detalii
28
11 2014
2280

Сentrul de Guvernare Electronică, în parteneriat cu Centrul de Telecomunicații Speciale au lansat resursa informațională mcloud.gov.md

Astăzi 28 noiembrie, Centrul de Guvernare Electronică (CGE), în parteneriat cu Centrul de Telecomunicații Speciale (CTS) au lansat resursa informațională mcloud.gov.md

mcloud.gov.md se dorește a fi o interfață de prezentare pentru, MCloud — Platforma Tehnologică Guvernamentală Comună, implemnentata cu succes de Guvern.
Detalii
19
11 2014
1468

De la 8 la 21 s-a extins numărul de Servicii de Stare Civilă disponibile în regim online

Serviciul Stare Civilă în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică și Ministerul Justiției demarează cea de-a doua etapă de digitizare a actelor de stare civilă care constituie fondul de arhivă a Serviciului Stare Civilă.

Astfel, în decurs de aproximativ 32 de luni, se planifică digitizarea a încă 9 milioane de acte de stare civilă, fapt care, pe de o parte va facilita accesul cetățenilor la servicii publice calitative și pe de altă parte, va permite o gestiune mai eficientă și mai sigură a datelor, impulsionând dezvoltarea de noi servicii electronice guvernamentale.
Detalii
03
09 2014
1549

Arhiva actelor cadastrale va fi accesibilă online

Peste 20 de milioane de acte cadastrale vor fi digitizate în cadrul unui proiect lansat ieri, 2 septembrie, de către Guvern, în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică și Î.S. Cadastru.

Pe lângă digitizarea documentelor, proiectul mai presupune şi elaborarea unui sistem informațional pentru administrarea lor.

Digitizarea actelor presupune scanarea, introducerea metadatelor, verificarea calității și transferul în MCloud.
Detalii
29
07 2014
1778

“Sisteme cloud integrate” pentru Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova a finalizat cu succes etapa de pilotare a tehnologiilor Cloud Computing în cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.

Lansat în februarie 2013, cu sprijinul Băncii Mondiale, sistemul de cloud privat (MCloud) al guvernului este folosit în prezent de 19 ministere şi agenţii în scopul de a pune servicii de guvernare electronică la dispoziţia publicului. Principalele produse MCloud: IaaS, MPass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului), MSign (serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală), şi MPay (serviciul guvernamental de plăţi electronice) – sunt asimilate în mod rapid atât de către clienţii guvernamentali cât şi de către cetăţeni.
Detalii