19
11 2020
318

Suport pentru mediul de afaceri: amendarea a două acorduri de finanțare cu Banca Mondială

Guvernul a aprobat ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP).
 
Amendamentele respective au drept scop extinderea obiectivelor inițiale a proiectului axate pe îmbunătățirea colectării veniturilor, serviciilor prestate contribuabililor și conformării fiscale, prin sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în implementarea măsurilor de suport pentru mediul de afaceri,  inclusiv în vederea menținerii nivelului de ocupare a forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19.

Detalii
07
06 2019
750

Proiectele inițiale de acte normative cu impact asupra bugetului vor fi consultate cu MF

Până la înregistrarea proiectului de act normativ de către Cancelaria de Stat, varianta iniţială a acestuia, în cazul proiectelor care conţin reglementări cu impact asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul bugetului, se consultă cu Ministerul Finanțelor.

Cancelaria de Stat propune spre consultare un proiect de hotărâre a Executivului ce prevede modificări în unele acte normative. Documentul are drept scop asigurarea cadrului normativ pentru implementarea Hotărârii Guvernului nr.23/2019 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative”, care urmează să intre în vigoare la 19 iulie 2019.
Detalii
03
01 2019
858

Ce informații vor fi puse la baza statisticii oficiale

Pe parcursul anului 2019 Biroul Național de Statistică va efectua 113 lucrări și cercetări statistice, care se referă la elaborarea indicatorilor macroeconomici, statistica construcțiilor și investițiilor, transporturilor, tehnologiei informației, comerțului exterior de bunuri și servicii, cea a turismului etc.

În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1226 din 12 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019, care este elaborat în scopul asigurării ministerelor, a autorităţilor administrative centrale și locale, mass-mediei, precum şi a altor utilizatori cu informaţie statistică relevantă, oportună, comprehensibilă şi comparabilă la nivel internaţional în domeniul economic, social şi demografic.
Detalii
16
05 2016
1311

Ruslan Malai numit director al Agenţiei Achiziţii Publice

Prin ordinul Ministrului Finanţelor „Cu privire la numirea în funcţie”, dl Ruslan Malai a fost numit în funcţia de director al Agenţiei Achiziţii Publice, începînd cu data de 16 mai 2016.

Domnul Ruslan Malai este magistru în economie şi drept, are o experienţă vastă în domeniul achiziţiilor. A activat anterior
Detalii
09
02 2016
974

Ministerul Finantelor a publicat rapoarte privind implementarea Directivelor UE cu privire la contabilitate si audit în legislația națională

În vederea executării pct. 27 al Capitolului 3 „Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit şi guvernanţă corporativă” al Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana în perioada 2014-2016”, Ministerul Finanţelor a prezentat pentru informare
Detalii