25
04 2017
3720

Modificări privind acordarea indemnizației de maternitate

Soția, care se află la întreținerea soțului asigurat, va beneficia de indemnizație de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii și nu realizează venit asigurat, fapt care se va confirma prin carnetul de muncă și prin declarația pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.
Detalii
19
04 2017
2811

Calificarea salariaţilor va fi efectuată de Guvern

Angajatorul va putea concedia salariatul dacă se constată că acesta nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, care deja nu va mai fi confirmată prin hotărârea comisiei de atestare, dar, a Guvernului.
Detalii
12
01 2017
1847

Cetățenii moldoveni care lucrează legal în Germania vor beneficia de drepturi privind prestațiile sociale

Un Acord de colaborare în domeniul securității sociale a fost semnat astăzi, 12 decembrie, între Republica Moldova și Republica Federală Germania.
Acordul stabilește condițiile pentru calcularea, dar și pentru totalizarea perioadelor de asigurare, care sunt realizate pe teritoriul ambelor state.
Detalii
02
01 2017
854

Guvernul a aprobat Strategia de ocupare a forței de muncă pentru anii 2017-2021

În data de 28 decembrie Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia de ocupare a forței de muncă pentru anii 2017-2021. Noua strategie are ca obiectiv creşterea nivelului de ocupare formală bazată pe competitivitate economică, competențe și calificări adecvate, în condiţii de dezvoltare durabilă şi incluzivă.
Detalii