03
12 2018
866

Codul fiscal conține noi prevederi

Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit de Guvernul RM, anterior această atribuție aparținând Ministerului Finanţelor.


În MO din 30 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.I a căreia prevede introducerea modificărilor și completărilor în Codul fiscal (CF).

Astfel, Codul este completat cu prevederea că în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) este instituit Colegiul Serviciului Fiscal de Stat, de competența căruia ține emiterea soluției fiscale individuale anticipate.
Detalii
30
11 2018
1814

Codul fiscal: ce modificări sunt puse în aplicare de astăzi

Astăzi, 30 noiembrie 2018, în MO sunt publicate modificările și completările la Codul fiscal, aprobate de Parlament pe data de 1 noiembrie curent. În această informație comunicăm termenii de punere în aplicare a modificărilor, prin derogare de la prevederile Codului fiscal și Legii nr.100 cu privire la actele normative (data punerii în aplicare a acestora).

Astfel, din 1 noiembrie sunt aplicate modificările art. 103 al.1 p.18, care prevede energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice și energia electrică importată de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
Detalii
30
11 2018
394

Declararea voluntară și stimularea fiscală: majorarea taxei

Cota taxei de declararea voluntară a mijloacelor bănești achitată la bugetul de stat de către subiectul declarării voluntare se majorează de la 3% la la 6% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar.

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 noiembrie 2018, a fost publicată Legea cu privire la modificarea Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

Detalii
28
11 2018
87

Curtea de Conturi: performanța evidenței resurselor și sistemelor informaționale de stat

Deși a fost instituit cadrul normativ și instituțional pentru dezvoltarea și evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat, acesta nu este pe deplin aplicat și funcțional, necesitând a fi ajustat la realitățile tehnologice și instituționale actuale, menționează Curtea de Conturi în Raportul de audit al performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat. Documentul a fost publicat vineri, 23 noiembrie curent în Monitorul Oficial.

Conform documentului, se atestă lipsa unei evidențe centralizate a resurselor şi sistemelor informaționale de stat. Astfel, unele instituții își creează independent sisteme informaționale (SI) nerespectând cadrul regulator în domeniu, inclusiv fără elaborarea și coordonarea conceptelor tehnice în modul stabilit.
Detalii
28
11 2018
99

Curtea de Conturi: auditul situațiilor financiare la Ministerul Apărării

În Monitorul Oficial din 23 noiembrie curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017.

Curtea menționează că, deși Ministerul Apărării și entitățile din subordine au efectuat autoevaluarea sistemului de management financiar și control, fiind emisă Declarația de bună guvernare, în vederea asigurării bunei guvernări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public, auditul a constatat unele deficiențe în gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor publice.
Detalii
26
11 2018
141

CNPF a aprobat regulamentul propriu de organizare și funcționare

La exercitarea atribuţiilor de control, membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei Naţionale au drept de acces în sediul, încăperile de serviciu şi pe teritoriul participanţilor la piaţa financiară nebancară, prevede Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), aprobat prin hotărârea nr. 49/16 a autorității, publicată vineri, 23 noiembrie, în MO.

Documentul stabilește modul de funcționare instituțională, particularitățile emiterii actelor cu caracter individual, procedura de recrutare a angajaților, alte aspecte ce țin de activitatea CNPF.
Detalii
19
11 2018
132

Дефицит госбюджета Молдовы на 2019 г. составит 2,6% ВВП

Правительство одобрило проект госбюджета на 2019 г. Согласно документу, доходная часть госбюджета в 2019 г. запланирована на уровне 42,125 млрд леев, а расходная часть превысит 47,664 млрд леев. По сравнению с утвержденными на 2018 г. показателями, доходы госбюджета вырастут на 14,1%, расходы – на 13,5%. Проект госбюджета опубликован 16 ноября 2018 г. в «МО» и направлен на рассмотрение парламента страны.

Дефицит госбюджета в 2019 г. составит почти 5,539 млрд леев, или на 9,4% ниже показателей, утвержденных на текущий год. Дефицит госбюджета на следующий год, как ожидается, составит порядке 2,6% ВВП Молдовы.
Detalii
16
11 2018
384

Regulamentul de reexaminare a pensiilor, publicat

Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea sau reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, vor putea solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată după reexaminare va fi mai mare decât pensia aflată în plată.

În Monitorul Oficial de astăzi sunt publicate modificările la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea acestora.
Detalii
16
11 2018
123

Etichetarea produselor ecologice

Produsele vor fi considerate ecologice dacă pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale va fi notat termenul «ecologic».

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor respective. Documentul stabileşte cadrul legal pentru activitatea ce ţine de obţinerea produselor agroalimentare ecologice la toate etapele de producție, procesare și distribuție, a controlului acestora, a utilizării în etichetare și în publicitate a indicațiilor aplicabile producției ecologice.
Detalii
08
11 2018
765

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial din 9 noiembrie

Mâine, 9 noiembrie 2018, va apărea de sub tipar nr. 416-422 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 159, 12 octombrie 2018) și Decretul de promulgare al legii
Detalii