18
03 2016
2305

Свободный доступ к электронным налоговым услугам посредством MPass

С 04.03.2016 года физические лица – владельцы мобильной и электронной подписи, выданных аккредитованными поставщиками сертификационных услуг в области применения электронной подписи, могут пользоваться всеми электронными налоговыми услугами, доступными на сайте www.servicii.fisc.md, посредством услуги по аутентификации и контролю доступа MPass.
Detalii
17
03 2016
1453

Acces liber la serviciile fiscale electronice prin MPass

Din data de 04.03.2016 persoanele fizice, deținători ai semnăturii mobile și ai semnăturii electronice eliberate de către prestatorii acreditați în domeniul semnăturii electronice beneficiază de acces la toate serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.fisc.md, prin intermediul serviciului de autentificare și control al accesului MPass.
Detalii
19
03 2015
893

Proiectul de ordin al Secretarului general al Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)”

Scopul proiectului ordinului constă în asigurarea implementării prevederilor Regulamentului privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 având ca obiectiv instituirea unui mecanism reutilizabil, integrator, securizat și flexibil de autentificare și control al accesului utilizatorilor în sistemele informaționale, inclusiv serviciile publice.
Detalii