25
11 2021
3015

Accesul la Cabinetul personal al contribuabilului

Ținând cont de faptul că în următoarele două zile contribuabilii urmează să prezinte rapoartele lunare, entitățile obligate să prezinte dările de seamă cu utilizarea sistemelor electronice pot întâmpina dificultăți la conectarea la sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (CPC).
Amintim că, din 18 noiembrie 2021, SFS a asigurat migrarea și integrarea serviciilor fiscale electronice la direct cu sistemul (CPC), excluzând portalul intermediar  www.servicii.fisc.md
Astfel, o parte din serviciile fiscale electronice sunt accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:


Detalii

11
11 2021
1034

«Электронная личность»: исключение аутентификации именем и паролем пользователя. Аутентификация возможна будет только через MPass

Работа, которую предстоит провести ГНС до конца 2021 г. и которая вызвала вопросы пользователей электронных налоговых услуг и  в деловой среде, заключается в исключении опции аутентификации на портале www.servicii.fisc.md и www.raportare.gov.md. Начиная с 2019 г., ГНС опубликовала ряд ознакомительных статей для общего информирования налогоплательщиков и призыва использовать аутентификацию посредством правительственной услуги аутентификации и контроля доступа MPass (далее - услуга MPass) с тем, чтобы привыкнуть к этой опции.


Detalii

09
11 2021
1266

Obținerea accesului la serviciile electronice din anul 2022

Ținând cont de faptul că, până la finele anului 2021, va fi exclus funcționalul de autentificare cu login/e-mail și parolă pe portalurile www.raportare.gov.md  și www.servicii.fisc.md, venim în sprijinul contribuabililor cu articolul „Identitatea electronică: excluderea opțiunii de autentificare cu nume de utilizator și parolă. Autentificare va fi posibilă doar prin MPass”. 
 
Deși anterior acesta a fost accesibil doar pentru abonații publicației „Monitorul Fiscal FISC.md”, astăzi oferim accesul tuturor persoanelor interesate, luând în considerare importanța subiectului și necesitatea informării utilizatorilor serviciilor fiscale electronice.
Detalii
08
11 2021
1277

Identitatea electronică: excluderea opțiunii de autentificare cu nume de utilizator și parolă. Autentificare va fi posibilă doar prin MPass

Lucrarea care urmează a fi efectuată de către SFS până la finele anului 2021 și care a trezit discuții în rândul utilizatorilor serviciilor fiscale electronice din mediul de afaceri este excluderea opțiunii de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md. La acest aspect, SFS a publicat mai multe articole informative începând cu perioada anului 2019 și până în prezent, pentru informarea centralizată a contribuabililor și îndemnul acestora de a utiliza și a se acomoda la autentificarea prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare si control al accesului MPass (în continuare – serviciul Mpass).


Detalii

14
08 2020
772

Владельцев электронных платформ закупок освободят от сборов за MPass и MSign

Правительство на заседании 12 августа внесло изменения в свое постановление об утверждении Положения о порядке ведения Государственного регистра государственных закупок, созданного Автоматизированной информационной системой «Государственный регистр государственных закупок» («MTender»).

Detalii
15
06 2020
2050

Autentificarea cu login și parolă de pe www.servicii.fisc.md va fi suspendată

Unica metodă de autentificare în cadrul serviciilor fiscale electronice va fi prin intermediul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”, iar autentificarea cu credențiale (login, e-mail și parolă) existentă la momentul actual pe portalul www.servicii.fisc.md va fi suspendată la finele anului 2020.
 
Conform Ordinului SFS nr. 125 din 24.02.2020, sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” va fi lansat în exploatare industrială la data de 30 decembrie 2020. Conform acestuia, autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice se efectuează prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control MPass. Totodată, conform pct. 4 al aceluiași Ordin, la data de 26 august 2020 se va abroga Ordinul SFS nr. 62/2019 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice”, care prevede la etapa actuală posibilitatea de autentificare cu login/e-mail și parolă.

Detalii
23
03 2020
674

Электронные платформы госзакупок не будут платить за использование MPass и MSign

Министерство финансов подготовило проект поправок в Технический концепт Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр государственных закупок» (MTender). Проект предусматривает освобождение владельцев электронных платформ госзакупок от платы за использование правительственной электронной услуги аутентификации и контроля доступа (MPass) и интегрированной правительственной электронной услуги подписи (MSign) в рамках информационной системы (MTender).

Согласно поправкам в cт.10 Технического концепта, освобождение коснется процедур по госзакупкам, инициированным в соответствии с Законом о госзакупках и Положением о госзакупках небольшой стоимости.
Detalii
01
08 2019
5617

„Autentificarea în doi pași” pe portalul www.servicii.sfs.md sau www.raportare.gov.md

Utilizarea metodei de autentificare a serviciul guvernamental de autentificare MPass – „Autentificare în doi pași”, presupune utilizarea unor coduri de verificare și exclude utilizarea semnăturii electronice obligatoriu la fiecare autentificare.

„Autentificarea în doi pași” pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md se va efectua parcurgând următorii pași:
Detalii
01
08 2019
5529

Setarea codului de verificare pentru „Autentificarea în doi pași”

În continuare se va descrie una din metodele de setare a codului de verificare și a parolei, pentru „Autentificarea în doi pași” pe portal www.mpass.gov.md. Procedura respectivă va servi în continuare pentru autentificarea în cadrul tuturor serviciilor electronice din RM, integrate cu serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), inclusiv și în serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.sfs.md și www.raportare.gov.md. Condiția de bază pentru setarea respectivă este activarea semnăturii mobile sau deținerea semnăturii electronice pentru aplicarea acesteia la prima procedură de parcurgere a etapelor descrise.
Detalii
01
08 2019
2379

Modificări pe portalul serviciilor fiscale electronice aferent procesului de înregistrare a contului de utilizator

Din 1 august, precum s-a comunicat în anunțul publicat de către Serviciul Fiscal de Stat pe pagina oficială www.sfs.md la data de 26.07.2019, a fost exclusă opțiunea de înregistrare de pe portalul serviciilor fiscale electronice — www.servicii.sfs.md și de pe portalul Ghișeului unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md.
Detalii