23
03 2020
132

Электронные платформы госзакупок не будут платить за использование MPass и MSign

Министерство финансов подготовило проект поправок в Технический концепт Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр государственных закупок» (MTender). Проект предусматривает освобождение владельцев электронных платформ госзакупок от платы за использование правительственной электронной услуги аутентификации и контроля доступа (MPass) и интегрированной правительственной электронной услуги подписи (MSign) в рамках информационной системы (MTender).

Согласно поправкам в cт.10 Технического концепта, освобождение коснется процедур по госзакупкам, инициированным в соответствии с Законом о госзакупках и Положением о госзакупках небольшой стоимости.
Detalii
01
08 2019
1527

„Autentificarea în doi pași” pe portalul www.servicii.sfs.md sau www.raportare.gov.md

Utilizarea metodei de autentificare a serviciul guvernamental de autentificare MPass – „Autentificare în doi pași”, presupune utilizarea unor coduri de verificare și exclude utilizarea semnăturii electronice obligatoriu la fiecare autentificare.

„Autentificarea în doi pași” pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md se va efectua parcurgând următorii pași:
Detalii
01
08 2019
1776

Setarea codului de verificare pentru „Autentificarea în doi pași”

În continuare se va descrie una din metodele de setare a codului de verificare și a parolei, pentru „Autentificarea în doi pași” pe portal www.mpass.gov.md. Procedura respectivă va servi în continuare pentru autentificarea în cadrul tuturor serviciilor electronice din RM, integrate cu serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), inclusiv și în serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.sfs.md și www.raportare.gov.md. Condiția de bază pentru setarea respectivă este activarea semnăturii mobile sau deținerea semnăturii electronice pentru aplicarea acesteia la prima procedură de parcurgere a etapelor descrise.
Detalii
01
08 2019
1415

Modificări pe portalul serviciilor fiscale electronice aferent procesului de înregistrare a contului de utilizator

Din 1 august, precum s-a comunicat în anunțul publicat de către Serviciul Fiscal de Stat pe pagina oficială www.sfs.md la data de 26.07.2019, a fost exclusă opțiunea de înregistrare de pe portalul serviciilor fiscale electronice — www.servicii.sfs.md și de pe portalul Ghișeului unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md.
Detalii
18
03 2016
2526

Свободный доступ к электронным налоговым услугам посредством MPass

С 04.03.2016 года физические лица – владельцы мобильной и электронной подписи, выданных аккредитованными поставщиками сертификационных услуг в области применения электронной подписи, могут пользоваться всеми электронными налоговыми услугами, доступными на сайте www.servicii.fisc.md, посредством услуги по аутентификации и контролю доступа MPass.
Detalii
17
03 2016
1633

Acces liber la serviciile fiscale electronice prin MPass

Din data de 04.03.2016 persoanele fizice, deținători ai semnăturii mobile și ai semnăturii electronice eliberate de către prestatorii acreditați în domeniul semnăturii electronice beneficiază de acces la toate serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.fisc.md, prin intermediul serviciului de autentificare și control al accesului MPass.
Detalii
19
03 2015
1003

Proiectul de ordin al Secretarului general al Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)”

Scopul proiectului ordinului constă în asigurarea implementării prevederilor Regulamentului privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 având ca obiectiv instituirea unui mecanism reutilizabil, integrator, securizat și flexibil de autentificare și control al accesului utilizatorilor în sistemele informaționale, inclusiv serviciile publice.
Detalii