17
11 2020
552

Modelul Costului Standard: reducerea costurilor administrative

Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă autorităților publice pentru utilizare Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard (MCS) în Republica Moldova. Acesta a fost elaborat în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova.
 
Mei comunică că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 307/2016   cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile administrative autonome față de Guvern cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător urmează să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea MCS,
Detalii