11
01 2019
84

Utilizarea sistemelor informaționale administrate de CTIF: peste 4,3 mii de persoane instruite

În anul 2018, Instituția Publică„Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a organizat și a desfășurat 298 cursuri de instruire cu diferite tematici, la care au participat 4 315 persoane care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) administrate de CTIF în domeniile finanțelor publice, fiscal, vamal și achizițiilor publice. Majoritatea cursurilor au fost ghidate de formatorii Centrului de instruire din cadrul CTIF, celelalte – de formatori din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate acestuia.

Cele mai multe instruiri — 215 – au fost dedicate utilizării noului SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și au întrunit circa 3,9 mii de specialiști din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din țară. 145 de instruiri au fost desfășurate în orașele și raioanele republicii, iar 70 – în mun. Chișinău.
Detalii
04
12 2018
151

CTIF: noi instruiri în domeniul MTender și a SIIECAP

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță, pentru luna decembrie, organizarea a cinci cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și a două cursuri pentru utilizatorii Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP). Graficul cursurilor poate fi consultat pe www.ctif.gov.md.

Cele cinci cursuri de instruire sunt destinate responsabililor de achizițiile publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din mun. Chișinău.
Detalii
05
11 2018
194

MTender pentru autoritățile și instituțiile publice din mun. Chișinău

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că, în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău, care participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat pe site – ul CTIF: www.ctif.gov.md.
Detalii
29
10 2018
174

Cкорректирована Программа экспериментального использования системы «MTender»

В «Monitorul Oficial» опубликованы изменения в Приказ министерства финансов №157 от 14 сентября 2018 г. о Программе экспериментального применения Автоматизированной информационной системы «Государственный реестр публичных закупок». Изменения применяются с 16 октября 2018 г.

Документом уточняется содержание Программы экспериментального применения АИС «MTender», а также перечень органов, определенных в качестве закупающего органа.
Detalii
26
10 2018
203

CTIF continuă instruirile privind utilizarea noii platforme electronice ”Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”

Începând cu săptămâna curentă, Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a demarat un nou ciclu de instruiri privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din 10 raioane ale republicii și din mun. Chișinău. Orarul cursurilor de instruire pentru perioada 24 octombrie – 16 noiembrie, cu indicarea locației unde acestea se vor desfășura, poate fi accesat pe site–ul CTIF: www.ctif.gov.md.
Detalii
26
10 2018
237

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice electronice și fiscalitate

Începând cu luna octombrie curent, Centrul de apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) oferă persoanelor interesate consultanță privind modul de utilizare a funcționalităților noului Sistem Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice ” (MTender). Aceste servicii sunt oferite de către operatorii Centrului zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, la tel: 022 822 038.

Durata medie de soluționare a unei solicitări telefonice este de 5-10 minute.
Detalii
11
10 2018
255

Instruiri privind utilizarea platformei electronice ”Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) informează că, în perioada 12 – 31 octombrie curent, va desfășura zilnic (cu excepția zilelor de odihnă) cursuri de instruire privind utilizarea noului sistem informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) pentru specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din raioanele republicii și din mun. Chișinău. Cursurile vor fi ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF și de specialiști ai platformelor electronice de achiziții publice, participarea la ele fiind gratuită.
Detalii
11
10 2018
300

MTender: Regulamente pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice

Platformele electronice de achiziții publice în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) vor fi acreditate de o Comisie în componența căreia vor fi incluşi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru.
Detalii
29
09 2018
332

Система госзакупок MTender запущена в экспериментальное пользование

Министерство финансов утвердило программу экспериментального использования автоматизированной информационной системы «Государственный реестр государственных закупок» (MTender), а также список госорганов, которые участвуют в этой программе. В него вошли 42 структуры. Соответствующий Приказ Минфина от 14 сентября текущего года опубликован в «MO».

С 17 сентября утвержденные госучреждения (Госканцелярия, все министерства, агентства, Нацбанк, Генпрокуратура, Аппарат президента, секретариат парламента, Таможенная служба, Счетная палата, Верховный и Конституционный суды и пр.)
Detalii
20
09 2018
311

MTender: acreditarea platformelor electronice de achiziții

Proiectul regulamentului ce stabilește condițiile și procedura de acreditare a platformelor electronice de achiziții (PEA) în cadrul MTender, inclusiv condițiile și procedura de acreditare și sistare a acreditării, dar și atribuțiile Comisiei de acreditare a PEA este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor.

Conform documentului, în componența Comisiei, care reprezintă un organ colectiv cu statut permanent, abilitat cu funcția de luare a deciziilor privind acreditarea PEA, va fi inclus un secretar de stat al Ministerului Finanțelor, care va avea funcția de președinte al Comisiei.
Detalii