13
09 2021
527

Ministerul Finanțelor instruiește auditorii interni

Ministerul Finanțelor anunță inițierea desfășurării în regim online a cursului de instruire destinat auditorilor interni din sectorul public pentru nivelul de bază al Programului de instruire și certificare. Durata cursului este de 62 de ore, acesta fiind inițiat din data de 4 octombrie 2021.
Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:


Detalii

17
06 2021
376

Identificarea mecanismului viabil de înregistrare a entităților din Transnistria mai necesită timp

Agenţii economici și instituțiile din raioanele de est ale Republicii Moldova care vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, vor beneficia de dreptul efectuării acestora fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor până la 31 decembrie 2021, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal
Detalii
07
05 2021
401

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor aprobate în buget

În primele 4 luni a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 22,5 mld. lei, aceasta fiind în creștere cu 3,6 mld. lei față de perioada similară a anului precedent. Cheltuielile au constituit 24,7 mld. lei, cu 3,3 mld. lei mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,2 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 7,8 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
Veniturile bugetului de stat în primele 4 luni a anului 2021 au constituit 14,0 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu 2,6 mld. lei. 


Detalii

23
03 2021
517

Ministerul Finanțelor: bugetul public este bugetul tău

Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 23 martie 2021, Campania națională de educare financiară cu genericul „Bugetul public este bugetul tău”, realizată în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare (Global Money Week 2021).După cum a anunțat secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi, implicarea ministerului se va realiza prin acțiuni dedicate educației financiare pentru tinerii din întreaga țară, scopul primar al activităților fiind popularizarea informației ce ține de finanțe publice într-o manieră simplă și accesibilă tinerilor.


Detalii

03
03 2021
515

Executarea bugetului în luna februarie 2021: Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 2 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 10,1 mld. lei, fiind în creștere cu 556,0 mil. lei față de luna februarie a anului trecut, în timp ce cheltuielile au constituit 11,1 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 982,9 mil. lei.
Detalii
27
11 2020
554

Recreditarea agenților economici: sunt disponibile 10 mil. euro

Ministerul Finanțelor informează privind disponibilitatea imediată a resurselor primei tranșe în suma de 10 milioane Euro  din împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) acordat Guvernului Republicii Moldova pentru Suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii în cadrul Proiectului de 70.0 mln. Euro „Răspuns de urgență la COVID-19”, care pot fi recreditate agenților economici prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP) în baza contractelor de recreditare.

 

Partea de finanțare a sub-proiectelor din fondurile  împrumutului CEB nu va depăși 90% din suma totală a sub-proiectului, iar pentru un beneficiar pot fi finanțate câteva sub-proiecte eligibile, suma cumulativă a cărora nu va depăși în total echivalentul a 2 mil. uro. Suma unui sub-proiect separat nu va depăși echivalentul a 600 mii euro.  

Detalii
24
11 2020
2254

Politica fiscală și vamală 2021: diminuarea numerarului în economie

Ieri, 23 noiembrie, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind modificarea unor acte normative ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2021. La elaborarea documentului au fost luate în considerare  propunerile înaintate de mediul de afaceri, autoritățile publice și alte părți interesate, fiind propuse modificări la unele acte normative, care PP„Monitorul fiscal FISC.md” le va publica astăzi, ținând cont de argumentarea expusă în nota informativă a proiectului.
 
Astfel, intervențiile propuse în Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi se referă la măsurile de diminuare a numerarului în economie.
 

Detalii
23
11 2020
1211

Proiectul Politicii fiscale și vamale 2021, propus pentru consultări publice

Dacă agentul economic efectuează plăţi în natură acţionarilor (asociaţilor) săi conform cotei de participaţie a acestora (dividende, plăţi în cazul lichidării sau sub altă formă), atunci se consideră că această proprietate a fost vândută acţionarului (asociatului) de către agentul economic la preţul ei de piaţă. Baza valorică  a proprietății obținute de acționari persoane fizice este prețul de piață respectiv.
 
Totodată, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in), în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar maxim de 100 000 lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.
 
21
07 2020
553

În anul 2019 deficitul bugetar a constituit 54,4% față de nivelul prevăzut

Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2019 a fost aprobat de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 20 iulie 2020. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, politica bugetar–fiscală în anul 2019 a fost direcționată pentru facilitarea creşterii economice sustenabile, pentru crearea unui cadru eficient de lărgire a bazei de impozitare, consolidarea administrării fiscale, alocarea resurselor necesare pentru programe de importanță vitală și anume cheltuieli în domeniile social și al educației și cheltuieli ce stimulează creșterea economică: „Au fost depuse eforturi pentru consolidarea relațiilor cu partenerii externi, permițând astfel mizarea în continuare pe sprijinul financiar al acestora pentru implementarea proiectelor strategice și reformelor demarate pentru asigurarea dezvoltării economice și bunăstării societății”.

Detalii
05
06 2020
1542

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Instituția publică „Directoratul Liniei de Credit” va fi redenumită în „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”. Acesta este o instituție publică, în care Ministerul Finanțelor exercită funcția de fondator, are autonomie financiară și deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului.


Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Potrivit proiectului, domeniile de competență ale Oficiului sunt:


formularea propunerilor aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;


• asigurarea suportului instituțiilor naționale în întreprinderea acțiunilor necesare pentru desemnarea și punerea în aplicare, la toate etapele, a sistemului național de management și control aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;Detalii