26
04 2017
1482

Ministerul Finanţelor exprimă dezacordul

În contextul preluării şi difuzării de către mass-media a informaţiilor din Raportul de activitate a Curţii de Conturi pentru anul 2016, Ministerul Finanţelor comunică următoarele:

Raportul indică ”abateri şi erori” în sumă de cca. 7 mld. lei, constatate la Ministerul Finanţelor. Precizăm, că suma este formată, preponderent, din estimarea făcută de minister a valorii facilităţilor fiscale şi vamale pentru anul 2015 cu care Curtea nu este de acord.

Detalii