13
05 2021
117

ECC: proiectele noilor reglementări

Șase proiecte ce se referă la reglementarea certificării, cerințelor tehnice și aplicarea echipamentelor de casă și control au fost elaborate de Ministerul Finanțelor, acestea fiind propuse repetat spre consultare publică.
 
Astfel, părțile interesate sunt invitate să se expună, până la data de 17 mai 2021, asupra următoarelor documente:
  • Proiectul regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și control
  • Proiectul regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control

  • Detalii
13
05 2021
172

SI CUB, la etapa consultărilor publice

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Contabilitate unică bugetară” – SI CUB și a regulamentului privind modul de utilizare a acestuia. Conform proiectului, proprietar al SI CUB va fi statul, iar resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea sistemului vor fi asigurate din bugetul de stat și sau alte mijloace financiare, conform legislației. Totodată, Conceptul stabilește că posesor și deținător al SI CUB va fi Ministerul Finanțelor.
 
Utilizatori ai SI CUB vor fi persoanele antrenate în procesul de evidență contabilă
Detalii
13
04 2021
394

IALS21 și CET18 vor fi ajustate

Astăzi, 13 aprilie, Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea unor ordine. Documentul vizează ajustarea prevederilor ordinelor aprobate anterior la modificările legislației puse în aplicare din 1 ianuarie 2021.
 
Astfel, vor interveni modificări în Ordinul nr.95/2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți” și modul de completare a acesteia.
 


Detalii

01
04 2021
298

Elaborăm Registrul electronic al angajaților

Până la 15 aprilie 2021, persoanele interesate pot veni cu propuneri și sugestii necesare pentru elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului electronic al angajaților și de utilizare a Sistemului informațional automatizat.
 
Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a documentului respectiv, iar opiniile pot fi expediate în adresa Luciei Hîncu, Inspector, SFS, Direcția expertiză juridică (număr telefon 022 82 33 80; e-mail: lucia.hincu@sfs.md).
11
02 2021
204

Consultarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern ce vizează subvenționarea locurilor de muncă, ce are drept scop implementarea măsurilor de consolidare a pieței muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor. 
 
Prin promovarea respectivei hotărâri de Guvern se urmăresc următoarele obiective:
 1) încadrarea la maxim a factorului uman în procesele economice;
 2) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca efect:
Detalii
27
01 2021
305

„Contabilitate unică bugetară”

Dezvoltarea în continuare a regulilor și normelor de evidență contabilă în sistemul bugetar, precum și perfecționarea și integrarea sistemelor informaționale de evidență contabilă în scopul îmbunătățirii raportării financiare sunt scopurile elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară”.
 
Procesul este inițiat de Ministerul Finanțelor, în contextul realizării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.573/2013.

Detalii
20
01 2021
256

Alfabetizarea financiară a cetățenilor

Sporirea gradului de alfabetizare financiară a populației, cu accent pe finanțe publice, prin realizarea unor acțiuni concrete, dedicate diferitelor categorii de cetățeni, elaborarea și implementarea Strategiei de educare financiară este scopul creării Grupului de lucru care s-a întrunit în prima ședință pe data de 19 ianuarie 2021 în cadrul Ministerului Finanțelor.
 
Agenda ședinței a cuprins două subiecte importante: acțiunile ce urmează a fi realizate în cadrul Global Money Week 2021 și calendarul de draftare a Strategiei de educare financiară.

Detalii
09
12 2020
246

Propuneri privind modul de funcţionare şi utilizare a Ghişeului unic de raportare

Ministerul Finanțelor comunică despre Inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a Ghişeului unic de raportare - raportare.gov.md.
Până la data de 17 decembrie 2020, părțile interesate pot înainta propuneri și sugestii în adresa persoanei responsabile la adresa de e-mail gheorghe.todirean@sfs.md sau la numărul de telefon 022 82 33 63 (Gheorghe Todirean, SFS, Direcția expertiză juridică).
27
11 2020
470

Ministerul Finanțelor prezintă CALM proiectul politicii fiscale pentru anul 2021

Reiterând deschiderea pentru discuții pe marginea oricărui subiect reflectat în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință cu participarea reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pe marginea subiectelor ce vizează măsurile de ordin fiscal, fiind puse în discuție propunerile ce se conțin în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale.
 
Acestea țin de:

Detalii
27
11 2020
229

Diminuarea constrângerilor de finanțare externă

Ministerul Finanțelor a comunicat că țara noastră a recepționat prima tranșă în valoare de 51,62 mil. euro din Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară (Omnibus), semnat de către părți la 21 iulie 2020.
 
Obiectivul acestui împrumut este de a diminua constrângerile de finanțare externă ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului, precum și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală.

Detalii