10
12 2018
199

Contabilii din sectorul bugetar vor primi suport metodologic

Ministerul Finanţelor a elaborat Planul de acţiuni privind procesul de implementare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a organizat prima şedinţă comună a grupului de formatori, prin intermediul cărora contabilii din toate unităţile bugetare din ţară vor fi instruiţi în vederea noii modalităţi de calcul a salariilor.

În cadrul evenimentului, formatorii au fost familiarizați cu procesul organizatoric de implementare a reformei salariale în sectorul bugetar.
Detalii
08
12 2018
196

Auditul intern: noi cerințe

Subdiviziunile de audit intern (SAI) vor colabora cu Curtea de Conturi şi îi vor remite acesteia copia Planului anual al activităţii de audit intern și copia Raportului anual al activităţii de audit intern. În Monitorul Oficial de vineri, 7 decembrie 2018, au fost publicate modificările la Legea privind controlul financiar public intern și Legea privind administrația publică locală.

Astfel, Legea privind controlul financiar public intern va fi completată cu un articol nou (art.281) ce va reglementa interacțiunea auditului intern cu auditul public extern, potrivit căruia subdiviziunile de audit intern vor prezenta documentele menționate mai sus.
Detalii
07
12 2018
171

CIM: raportarea prin cascadă

Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare va fi subsituit de regulamentul ce prevede un nou concept de raportare a sistemelor de control intern managerial (CIM) – raportarea prin cascadă a acestora.

Entitățile publice vor consolida rapoartele entităților din subordine, iar către Ministerul Finanțelor vor prezenta rapoarte ministerele, autoritățile administrative centrale și cele ale administrației publice locale de nivelul II.
Detalii
11
12 2018
834

Legea salarizării în sectorul bugetar: obțineți răspunsuri la întrebări

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

Operatorii Centrului de Apel înregistrează solicitările apelanților privind aplicarea prevederilor Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Detalii
20
11 2018
78

MEI va face jocul

Ministerul Finanțelor propune transmiterea către Ministerul Economiei și Infrastructurii realizarea politicilor statului în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc. Proiectul este propus spre consultare publică.

În nota documentului se menționează că domeniul jocurilor de noroc este unul specific, care nu are tangențe cu politicile sectorului finanțelor publice elaborate și promovate de Ministerul Finanțelor. Astfel, ținând cont de faptul că jocurile de noroc reprezintă o activitate de întreprinzător, iar politica în domeniul antreprenoriatului este elaborată și promovată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, se atestă necesitatea de preluare a acestei competențe de către ministerul vizat.
Detalii
02
11 2018
878

Erorile de calcul a salariilor vor fi corectate

Ministerul Finanțelor vine cu informația conform căreia, în urma întrării în vigoare din 1 octombrie 2018 a reformei fiscale ce include și prevederea de micșorarea impozitului pe venit de la 18% la 12%, dar și majorarea scutirii personale anuale până la 24 de mii de lei, mai multe persoane au început să primeasca salarii majorate.


Totodată, Ministerul Finanțelor a fost sesizat că un număr mic de angajați, în special din categoria personalului auxiliar, că aceștia au primit salarii diminuate. Ca urmare a verificărilor operative efectuate de către experții ministerului Finanțelor, s-a depistat că situația a fost cauzată de o eroare contabilă de calcul. Această eroare a fost corectată și în zilele imediat următoare vor fi achitate diferențele de salariu.
Detalii
02
11 2018
461

”Prima Casă”. Regulamentul poate fi modificat

Carnetul de muncă va fi exclus din lista actelor ce urmează să le prezinte instituțiilor bancare, la solicitarea creditului ipotecar în cadrul programului ”Prima Casă”, potențialii beneficiari. Proiectul unei hotărâri de Guvern este propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.

Conform proiectului, carnetul de muncă urmează a fi substituit cu un certificat eliberat de angajator și care va servi pentru confirmarea raporturilor de muncă între acesta și beneficiarul programului.
Detalii
24
10 2018
246

MTender: economii anuale de circa 1 mld. lei

Din 17 octombrie 2018 – data lansării Sistemului Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (MTender) la scară națională și până în prezent, au fost anunțate 120 de licitații prin intermediul acestui sistem, care includ achiziții de peste 100 mil. lei. Informația a fost oferită de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței organizate cu ocazia desfășurării atelierului regional privind achizițiile publice pentru țările din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Caucaz.

Menționăm că, în perioada 23-25 octombrie, Ministerul Finanțelor al RM și Secretariatul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) organizează un atelier de lucru regional
Detalii
22
10 2018
531

Externalizarea evidenței contabile

Pentru a eficientiza utilizarea serviciilor contabile, dar și pentru a revizui situația actuală pe piața serviciilor de ținere și organizare a contabilității, Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă dedicată externalizării serviciilor contabile.

La eveniment au participat reprezentanții asociațiilor profesionale, micului business şi instituţiilor publice: Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), Asociația Investitorilor Străini (FIA), Confederația Națională a Patronatului, reprezentanți ai entităților ce prestează servicii contabile, și Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
16
10 2018
141

Crearea Centrului de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului

În cadrul Ministerului Finanțelor va activa Centrul de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în domeniul achizițiilor publice. În Monitorul Oficial din 12 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la crearea acestuia.

Astfel, Centrul va fi responsabil de prezentarea datelor statistice din oferta de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, separat pe bunuri, servicii şi servicii de construcţii și de acordare a suportului metodologic entităţilor contractante pentru publicarea anunţurilor, care depăşesc pragurile prevăzute în Acordul menționat.
Detalii