05
04 2022
242

Majorarea plafonului deductibil al unor cheltuieli

Limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor ar putea spori de 35 de lei până la 65 lei (în ambele cazuri, fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/beneficiarul de lucrări pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor şi numărul de angajaţi/zilieri transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor/zilierilor, prevede proiectul noii redacții a pct. 34 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018.


Detalii

04
04 2022
407

Catalogul mijloacelor fixe pentru instituțiile bugetare

Autoritățile intenționează să stabilească un catalog separat al mijloacelor fixe, ce urmează a fi utilizat doar de autorităţile/instituţiile bugetare (publice) în scopuri de raportare financiară. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, iar una dintre modificări vizează ajustarea Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2020.
 
Scopul intervenției este eliminarea din textul Hotărârii prenotate a prevederilor ce țin de modul de recunoaștere a mijloacelor fixe de către autoritățile/instituțiile bugetare (publice), de stabilire a duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe de către entitățile bugetare,
Detalii
07
03 2022
191

Ministerul Finanțelor asigură gestionarea eficientă a finanțelor publice

În lunile ianuarie-februarie ale anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 11,8 mld. lei, în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. În aceeași perioadă cheltuielile au constituit 13,1 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 2,1 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,3 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale BPN au constituit 10,2 mld. lei.
 
Totodată, veniturile bugetului de stat în primele două luni ale anului 2022 au constituit 7,3 mld. lei, majorându-se cu 1,2 mld. lei. 
 


Detalii

11
02 2022
231

Ministerul Finanțelor asigură managementul prudent al lichidităților

În prima lună a anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 5,9 mld. lei, în creștere cu 0,8 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. Cheltuielile au constituit 6,0 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 0,8 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 0,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 12,6 mld. lei.
 
Veniturile bugetului de stat în perioada de referință au constituit 3,6 mld. lei, înregistrând o creștere de 0,4 mld. lei față de perioada similară a anului trecut,
Detalii
10
02 2022
241

Activitatea independentă. Ținerea evidenței vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularitățile  ţinerii evidenţei vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente.
 
Propunerile și sugestiile pot fi expediate de către părțile interesate până la 15 februarie în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Rusu Diana (Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor),  telefon (022) 82 33 70 / Email : diana.rusu@sfs.md.
22
12 2021
301

Termenele de prezentare a rapoartelor financiare de către APC și direcțiile finanțe UAT

Ieri, 21 decembrie 2021, Ministerul Finanțelor a publicat în MO al RM Ordinul nr.144 din 9 decembrie curent, prin care a fost stabilită data de prezentare a rapoartelor financiare atât de către autoritățile publice centrale, cât și de către direcțiile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.
În continuare propunem să luați cunoștință cu prevederile Ordinului.
În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007,
ORDON:


Detalii

01
10 2021
324

Calendarul licitațiilor de vânzare a VMS

Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor au publicat pe paginile sale oficiale Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul IV al anului 2021. Amintim că, potrivit reglementărilor în vigoare, calendarul se prezintă la BNM cu 5 zile calendaristice până la începutul trimestrului următor celui gestionat.
 
Potrivit documentului publicat, în lunile octombrie-decembrie curent sunt preconizate 12 licitații de plasare a VMS, inclusiv bonuri de trezorerie pe termen de 91 zile, 182 zile și 364 zile, dar și obligațiuni de stat cu termenul de circulație cuprins între 2 și 7 ani.


Detalii

22
09 2021
2287

Circulara bugetară suplimentară 2022-2024 (APL)

Ministerul Finanțelor comunică că, suplimentar la Circulara nr. 06/02-07-18 din 23 august, a remis autorităților publice locale limitele actualizate a transferurilor cu destinație generală pentru anii 2022-2023 și a transferurilor de compensare pentru anul 2022.
 
Având  în vedere că, la momentul emiterii circularelor menționate, politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 încă nu este aprobată, Ministerul Finanțelor va propune includerea în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a transferurilor de compensare în volum de 224,8 mil. lei, dintre care 164,4 mil. lei pentru bugetele locale de nivelul al doilea și 60,4 mil.lei pentru bugetele locale de nivelul întâi.
Detalii
09
09 2021
310

Finanțele publice: restabilirea finanțării externe, digitalizarea serviciilor și dialogul constant cu mediul de afaceri

Pentru anii 2021-2022 autoritățile își propun realizarea acțiunilor ce au ca scop stabilitatea finanțelor publice și restabilirea finanțării externe. Acestea sunt incluse în Planul de acțiuni al Guvernului și au fost prezentate și discutate astăzi, 9 septembrie, în cadrul consultărilor publice organizate de Ministerul Finanțelor.
 
După cum a menționat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, principalul obiectiv pentru domeniul finanțelor publice este restabilirea finanțării externe, care este elementul major în asigurarea stabilității financiare a țării și finanțării cheltuielilor bugetare.
Detalii
03
09 2021
240

Veniturile acumulate în BPN sunt în creștere

În perioada ianuarie – august 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 46,9 mld. lei, fiind în creștere cu 8,0 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 49,9 mld. lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,9 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,6 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.

 
Detalii