23
03 2018
547

Noi obligaţii de raportare pentru entităţile de audit şi întreprinderile care prestează servicii de contabilitate

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017.

Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare.

Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.
Detalii
22
03 2018
47

Proiectele comitetelor sectoriale vor fi finanţate din bugetul de stat

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri, 21 martie, Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, implementarea căruia este pusă în sarcina Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în limitele mijloacelor financiare stabilite anual în bugetul de stat pentru sprijinul financiar al proiectelor prezentate de către comitetele respective.

Documentul prevede că la baza finanţării proiectelor sunt puse principiile liberei concurenţe, transparenţei şi neretroactivităţii, iar criteriile de selecţie şi finanţare ale proiectelor vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale.
Detalii
21
03 2018
1513

Programul „Prima casă”, lansat

Începând de luni, 26 martie 2018, persoanele care doresc să beneficieze de o locuință prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” și care întrunesc toate condițiile de eligibilitate, pot depune dosarul la instituțiile finanțatoare, ceea ce înseamnă că Programul devine funcțional. Informația a fost oferită de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței de lansare a proiectului.

Viitorul este acasă

Acesta este sloganul programului, iar în acest context, ministrul Finanțelor a remarcat că proiectul vine în susținerea familiilor tinere pentru obținerea unei locuințe aici, în Republica Moldova.
Detalii
15
03 2018
618

"Monitorul Oficial" din 16 martie 2018

În Monitorul Oficial Nr. 84-93 (6479-6488) de mâine, 16 martie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 6, 8 februarie 2018) şi Decretul privind promulgarea ei
Detalii
15
03 2018
213

Proiectul Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale

Proiectul ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal a fost publicat pe pagina web a autorităţii.

Articolul indicat a fost modificat prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017 şi prevede că se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală la plăţile reglementate de CF.
Detalii
12
03 2018
170

Parteneriatul public-privat: scutiri de TVA fără drept de deducere

Proiectul Regulamentului privind aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor.

Autoritatea propune proiectul nominalizat al hotărârii Guvernului, elaborat în scopul implementării mecanismului clar și eficient pentru importul mărfurilor și serviciilor de către agenții economici – parteneri privați pentru realizarea proiectelor de parteneriat – public privat de interes național.
Detalii
07
03 2018
366

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal

Modul de organizare, funcționare, statutul juridic, dar şi protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special sunt prevăzute în noua Lege cu privire la Serviciul Vamal, publicată în Monitorul Oficial din 2 martie 2018.

Conform prevederilor documentului, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniul în scopul asigurării securității economice a statului. Activitatea Serviciului Vamal este un gen special de activitate în serviciul public şi este parte componentă a sistemului organelor de drept și al organelor securității statului.
Detalii
06
03 2018
180

Indemnizația pentru spațiul locativ se va transmite prin succesiune

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică un proiect de hotărâre ce are ca scop acordarea unui sprijin din partea statului unor categorii de populaţie în vederea asigurării cu spaţiu locativ. Astfel, se propune ca indemnizaţia unică pentru construcţia și procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi să fie transmisă prin succesiune.

La moment, legislația nu permite transmiterea acestui drept, proiectul dat fiind elaborat ca urmare a adresărilor primite de la autoritățile publice locale şi se referă la cazurile în care beneficiarii au decedat după aprobarea Hotărârii Guvernului ”Cu privire la acordarea mijloacelor financiare”
Detalii
06
03 2018
211

Racordarea legislaţiei privind scutirea de TVA cu drept de deducere

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede modificarea mai multor acte legislative în domeniul TVA în scopul racordării cadrului normativ la Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017.

Modificările vor fi operate în hotărâri de Guvern ce prevăd aprobarea unor regulamente, cum ar fi Regulamentul cu privire la aplicarea cotei zero a TVA, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul ”Compact”, Regulamentul privind restituirea TVA, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal și art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal etc.
Detalii
02
03 2018
804

Setul de materiale pentru punerea în aplicare a Programului de stat „Prima casă”

Modelul contractului de colaborare între Ministerul Finanțelor, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și banca finanțatoare în cadrul Programului de stat „Prima casă” este propus de Ministerul Finanțelor, prin proiectul Ordinului cu privire la aprobarea modelelor unor contracte și formulare, spre consultare publică.

Acesta defineşte părțile contractante, drepturile și obligațiile acestora, obiectul contractului, colaborarea părților în procesul de acordare a creditelor și la monitorizarea procesului de garantare, executarea drepturilor ipotecare, temeiurile de încetare sau de suspendare a contractului.
Detalii