09
12 2020
161

Propuneri privind modul de funcţionare şi utilizare a Ghişeului unic de raportare

Ministerul Finanțelor comunică despre Inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a Ghişeului unic de raportare - raportare.gov.md.
Până la data de 17 decembrie 2020, părțile interesate pot înainta propuneri și sugestii în adresa persoanei responsabile la adresa de e-mail gheorghe.todirean@sfs.md sau la numărul de telefon 022 82 33 63 (Gheorghe Todirean, SFS, Direcția expertiză juridică).
27
11 2020
399

Ministerul Finanțelor prezintă CALM proiectul politicii fiscale pentru anul 2021

Reiterând deschiderea pentru discuții pe marginea oricărui subiect reflectat în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință cu participarea reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pe marginea subiectelor ce vizează măsurile de ordin fiscal, fiind puse în discuție propunerile ce se conțin în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale.
 
Acestea țin de:

Detalii
27
11 2020
180

Diminuarea constrângerilor de finanțare externă

Ministerul Finanțelor a comunicat că țara noastră a recepționat prima tranșă în valoare de 51,62 mil. euro din Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară (Omnibus), semnat de către părți la 21 iulie 2020.
 
Obiectivul acestui împrumut este de a diminua constrângerile de finanțare externă ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului, precum și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală.

Detalii
11
11 2020
547

Propunem modificări la Regulamentul  privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Până la data de 18 noiembrie 2020, Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor, sugestiilor și opiniilor persoanelor interesate asupra Regulamentului  privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019.  Astăzi, 11 noiembrie, autoritatea a anunțat inițierea procesului de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului prenotat. Propunerile și sugestiile pot fi prezentate la adresa electronică iulia.turcan@mf.gov.md.
Amintim, obiectivul  Regulamentului constă în descrierea metodologiei de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, a modalității de determinare a sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și a modului de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe de la entitate.
11
11 2020
278

Comunicarea dintre auditor și beneficiar

Auditorul selectat și instruit pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor proiectelor finanțate de UE în cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională trebuie să comunice în timp util cu beneficiarul – persoana juridică cu care s-a încheiat un contract de grant și care este responsabilă de inițierea și implementarea proiectului aprobat spre finanțare.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la aprobarea procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Detalii
08
10 2020
3148

Costurile testelor la Covid19 vor deveni facilități neimpozabile

Plățile efectuate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 constituie facilități neimpozabile acordate de angajator, aferent cărora nu urmează a fi calculate și achitate impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele  de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, datorate de angajator și angajați.

 

Cheltuielile suportate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 se permit spre deducere, cu condiția confirmării documentare a acestora.


Detalii
20
07 2020
660

Răspuns de Urgență la COVID-19 şi suport pentru IMM

În cadrul ședinței Executivului din 20 iulie 2020 a fost aprobat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.
 
Documentul are la bază angajarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) de a oferi finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre pentru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei.
Detalii
07
07 2020
1116

„Prima casă–6”. Facilități pentru angajații structurilor de forță

Funcționarii publici cu statut special angajați în cadrul Ministerului Apărării (inclusiv militarii în termen), Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Centrului Național Anticorupție și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în drept să solicite acordarea unui credit ipotecar în cadrul Programului „Prima casă-6”.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în implementarea Programului de stat „Prima casă”.

Detalii
29
06 2020
987

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

Ministerul Finanțelor a elaborat și a înaintat spre consultare publică proiectul  Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate. Documentul propune modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului (entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată); a situației de profit și pierdere; a situației modificărilor capitalului propriu; a situației fluxurilor de numerar.

 

Acesta reprezintă un studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate în condițiile Legii nr. 287  contabilității și raportării financiare și al SMC ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul nr.93/2019  al ministrului Finanțelor.

 


Detalii
18
06 2020
2492

Impozitul pe venit: noi prevederi pentru determinarea obligațiilor fiscale

Trei Regulamente ce țin de determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice ce practică activitate de întreprinzător, dar și ale persoanelor fizice ce nu sunt antrenate în asemenea activitate vor fi modificate. Necesitatea de intervenție în actele respective este impusă de Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului, prin care sunt propuse ajustări, în contextul în care o parte din prevederile Legii nr.60 deja sunt puse în aplicare și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2021, la Regulamentele aprobate anterior.

Detalii