31
03 2020
716

Atenuarea riscurilor șomajului tehnic

Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Banca Națională au creat, pe data de 30 martie, un Task Force Grup pentru consultarea setului de măsuri privind atenuarea impactului negativ al crizei pandemice asupra economiei naționale.

În cadrul unei conferințe video, reprezentanții acestor instituții au optat pentru un plan de acțiuni consolidat, care să fie structurat pe termen scurt, mediu și lung și care să includă politici de intervenție atât imediate, cât și pentru perioada post-criză pe trei componente de bază: politici monetare, fiscale și structurale.
Detalii
26
03 2020
139

Ministerul Finanțelor a deschis conturi bancare pentru donații destinate combaterii COVID-19

Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea coronavirsului (COVID-19). Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi bancare în acest sens, în lei moldovenești, precum în dolari americani și euro.

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

În lei moldovenești:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD29TRPAAA144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Detalii
19
03 2020
272

Facilități fiscale și vamale pentru 21 de proiecte noi

Lista proiectelor ce beneficiază de facilități fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte va fi completată cu 21 de proiecte noi.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010.

Astfel, printre proiectele ce urmează să beneficieze de facilități se regăsesc:
Detalii
06
03 2020
236

Arieratele la 31 ianuarie 2020

La 31 ianuarie 2020, datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) au constituit 42,4 mil. lei, dintre care în bugetul de stat – 1,8 mil. lei (4,2% din total) și în bugetele locale – 40,6 mil. lei (95,8%), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, comparativ cu situația de la începutul lunii ianuarie, arieratele s-au majorat cu 87,6 % sau cu 19,8 mil. lei.
Detalii
04
03 2020
139

Executarea bugetelor locale în luna ianuarie 2020

În prima lună a anului curent, bugetele locale au fost executate la venituri în sumă de 1245,1 mil. lei, ceea ce reprezintă 6,9% față de suma anuală precizată de 17993,8 mil. lei, potrivit raportului publicat de Ministerul Finanțelor. Astfel, veniturile executate în luna ianuarie 2020 sunt mai mari cu 278,7 mil. lei decât în aceiași perioadă din anul 2019.

Datele indică că veniturile din impozite și taxe reprezintă 319,9 mil. lei, dintre care 206,4 mil. lei provin din impozitul pe venit. Din TVA au fost colectate în bugetele locale 8,9 mil. lei, din accize – 0,1 mil. lei, din alte taxe pentru mărfuri și servicii – 8,1 mil. lei.
Detalii
24
02 2020
364

„Prima Casă” va putea fi accesată până la 50 de ani

Vârsta maximă a solicitanților care pot aplica la Programul „Prima Casă” ar putea fi extinsă de la 45 până la 50 de ani. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă”.

Prin acest proiect se urmărește extinderea categoriilor de beneficiari care pot aplica la Programul de stat „Prima casă”, ceea ce va determina reducerea migrației și menținerea forței de muncă, precum și reducerea fenomenului economiei tenebre prin creșterea ratei de angajări oficiale în economia națională și transparentizarea salarizării.
Detalii
24
02 2020
178

Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu, publicat

Soldul bugetului de stat raportat la produsul intern brut va înregistra o tendință de diminuare în următorii trei ani și va constitui 2,5%. Totodată, se estimează că, în perioada anilor 2020-2022, în medie 18,5% din intrările de împrumuturi externe vor fi direcționate pentru susținerea bugetului, iar circa 81,5% – pentru finanțarea proiectelor investiționale.

În Monitorul Oficial din 21 februarie curent a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 56 din 5 februarie 2020 cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”.
Detalii
12
02 2020
274

Bugetul pentru cetățeni

Ministerul Finanțelor elaborează în fiecare an Bugetul pentru cetățeni pentru a îmbunătăți accesul publicului la informațiile bugetare și promovarea responsabilității și transparenței în gestiunea finanțelor publice.


Bugetul pentru cetățeni prezintă bugetul într-un limbaj simplu, evidențiind caracteristicile importante și facilitând înțelegerea bugetului și a informațiilor de bază pentru cetățenii de rând.

Potrivit documentului, obiectivele principale ale politicii bugetar-fiscale sunt:
Detalii
13
02 2020
218

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii
11
02 2020
69

Șeful Adjunct al Misiunii SUA la Chișinău, în vizită la Ministerul Finanțelor

Secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi a avut o întrevedere cu Martin McDowell, Șeful Adjunct al Misiunii Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Oficialii au făcut o trecere în revistă a subiectelor actuale de pe agenda relațiilor bilaterale, prioritățile Ministerului Finanțelor pe termen mediu, precum și au discutat despre oportunitățile de impulsionare a cooperării dintre cele două state.
Detalii