12
02 2020
308

Bugetul pentru cetățeni

Ministerul Finanțelor elaborează în fiecare an Bugetul pentru cetățeni pentru a îmbunătăți accesul publicului la informațiile bugetare și promovarea responsabilității și transparenței în gestiunea finanțelor publice.


Bugetul pentru cetățeni prezintă bugetul într-un limbaj simplu, evidențiind caracteristicile importante și facilitând înțelegerea bugetului și a informațiilor de bază pentru cetățenii de rând.

Potrivit documentului, obiectivele principale ale politicii bugetar-fiscale sunt:
Detalii
13
02 2020
254

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii
11
02 2020
96

Șeful Adjunct al Misiunii SUA la Chișinău, în vizită la Ministerul Finanțelor

Secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi a avut o întrevedere cu Martin McDowell, Șeful Adjunct al Misiunii Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Oficialii au făcut o trecere în revistă a subiectelor actuale de pe agenda relațiilor bilaterale, prioritățile Ministerului Finanțelor pe termen mediu, precum și au discutat despre oportunitățile de impulsionare a cooperării dintre cele două state.
Detalii
06
02 2020
165

Menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat

Ieri, 5 februarie curent, în cadrul ședinței Executivului a fost aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022).

Potrivit documentului, obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat este asigurarea necesităților de finanțare a soldului bugetului de stat la un nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung, în condițiile limitării riscurilor implicate. Totodată, obiectivele specifice ale gestionării datoriei de stat în perioada 2020- 2022 țin de dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS), contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc și realizarea managementului riscului operațional asociat datoriei de stat.
Detalii
06
02 2020
371

Ministerul Finanțelor va crea subdiviziuni noi

În cadrul Ministerului Finanțelor urmează a fi create subdiviziuni noi, cum ar fi – Serviciul integritate instituțională, precum și comasate alte subdiviziuni. Proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului este propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Documentul a fost elaborat în scopul realizării obiectivului general al reformei de creare a administrației publice moderne, profesioniste și orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate.
Detalii
04
02 2020
186

Bilanțul activității CTIF în anul 2019 și prioritățile pentru anul 2020, prezentate în ședința Colegiului Ministerului Finanțelor

În ședința lărgită de luni, 3 februarie, a Colegiului Ministerului Finanțelor, la care au participat Prim-ministrul Ion Chicu, conducerea Ministerului Finanțelor și ale entităților subordonate autorității, au fost expuse patru prezentări, inclusiv a raportului de activitate a Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în anul 2019 și prioritățile instituției pentru anul 2020.

Directorul interimar al CTIF, Vitalie Coceban, a subliniat că, instituția și-a atins obiectivele asumate privind asigurarea funcționalității neîntrerupte a sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal,
Detalii
05
02 2020
188

Programele de asistență externă vor fi gestionate de o nouă instituție

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și reorganizarea Directoratului Liniei de Credit.

Noua instituție va fi implicată la toate etapele de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră, asigurând suportul necesar atât structurilor de management, cât și beneficiarilor. Ministerul Finanțelor va avea calitatea de fondator al Instituției.
Detalii
03
02 2020
338

Ministerul Finanțelor: realizări și provocări

Veniturile bugetului public național pentru anul 2019 au constituit 62,9 mld. lei, cu 8,5% mai mult decât în anul 2018. Încasările din accize au crescut cu 9%, cele din TVA – cu 8%, veniturile din primele de asigurare medicală – cu 16%, iar veniturile proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat au sporit cu 5% în pofida reducerii cotelor acestora de la 23 la 18%. Totodată, colectările din impozitul pe venit au rămas la nivelul anului 2018 în condițiile în care, la 1 octombrie 2018, a fost pusă în aplicare reforma fiscală prin care s-a dublat scutirea personală și s-a diminuat cota impozitului pe venit de la 18 la 12%.

Datele au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței lărgite a Colegiului Ministerului Finanțelor, fiind trecute în revistă realizările ministerului și ale instituțiilor din subordine pentru anul 2019, precum și prioritățile stabilite pentru anul curent.
Detalii
22
01 2020
1928

1. (29.1.6.3.18) Cum urmează a fi raportată informația privind persoanele întreținute în Anexa la Forma IALS18 după modificările operate în formular și Modul de completare al acestuia prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 20 august 2019?

În conformitate cu art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.6918 şi art.88–91, cu excepţia impozitului reţinut pentru câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea câştigurilor nu depăşeşte scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Forma IALS18), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.
Detalii
03
01 2020
318

Cererea VMS a depășit oferta Ministerului Finanțelor

În perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor a desfășurat 6 licitații de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS). În cadrul unora dintre acestea cererea investitorilor a depășit oferta de circa 6 ori.

Este de menționat că cererea sporită din partea investitorilor a avut ca efect diminuarea ratelor dobânzii la toate tipurile de VMS și a constituit în medie 5,68%, cu o diminuare de circa 1 punct procentual comparativ cu licitațiile din luna noiembrie 2019.
Detalii