09
10 2019
212

Ministrul Finanțelor va stabili numărul membrilor Consiliului CTIF

Numărul membrilor Consiliului CTIF va fi stabilit prin ordinul Ministrului Finanţelor. Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea pct.11 din anexa nr.1 la Hotărârea nr. 125/2018 cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

În momentul de faţă, Hotărârea nr.125/2018 stabilește expres numărul de membri ai Consiliului – 5 persoane, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat şi ai Serviciului Vamal.
Detalii
03
10 2019
267

Câte persoane pretind la funcția de director al Serviciului Vamal

Ministerul Finanțelor a comunicat că la concursul pentru funcția de director al Serviciul Vamal s-au înscris 22 candidați, dintre care 21 au depus dosarul în termen (până la 30 septembrie 2019), iar un candidat – după expirarea acestuia.

La următoarea etapă, Comisia de concurs va verifica respectarea de către candidați a criteriilor de eligibilitate, aprobate prin Ordinul nr. 117 al ministerului din 2 septembrie curent privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal, iar concursul a fost anunțat pe data de 3 septembrie.
Detalii
24
09 2019
422

Auditul intern în sectorul public. Oportunitatea de implicare în procesul legislativ

Ministerul Finanţelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.

Scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul nr.105/2013 al ministrului Finanțelor la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, modificată prin Legea nr.234/2018, precum și actualizarea acestora având în vedere ultimele tendințe și evoluții în audit intern.
Detalii
20
09 2019
3731

Valoarea tichetelor de masă nu include contribuțiile de asigurări sociale de stat

Valoarea tichetelor de masă nu include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii. Informațiile despre contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și achitate se vor reflecta în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

În Monitorul Oficial de astăzi, 20 septembrie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 121 din 10.09.2019 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază.
Detalii
17
09 2019
341

Asistența externă va fi gestionată în exclusivitate de Ministerul Finanțelor

Funcția de coordonare și management al asistenței externe va fi atribuită în competența unei singure autorități a administrației publice centrale – Ministerului Finanțelor. În prezent, domeniul coordonării și managementului asistenței externe acordate Republicii Moldova de către comunitatea creditorilor este gestionat de Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat, ultima fiind responsabilă de partea tehnică – coordonarea procesului de programare, monitorizare, gestionare şi evaluare a asistenţei tehnice oferite de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare.

În cadrul ședinței secretarilor de stat din 12 septembrie curent a fost examinat proiectul hotărârii cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și modificarea unor hotărâri ale Guvernului.
Detalii
05
09 2019
899

Granturi pentru tinerii din Soroca și Ungheni

Două Consilii raionale vor obține mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Proiectul hotărârii de Guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede alocarea a 100 mii lei pentru realizarea proiectelor de tinerii din Soroca și 70 mii lei – pentru cei din Ungheni.


Valorificarea resurselor va fi efectuată în conformitate cu Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 aprobat prin Ordinul nr.65t din 6 aprilie 2017 al ministerului de resort și conține trei componente: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret;
Detalii
04
09 2019
1199

Politicile fiscale incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020

Cabinetul de miniștri a susținut Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, elaborat de către Cancelaria de Stat în baza propunerilor parvenite de la ministere și alte autorități administrative centrale. Documentul se bazează pe obiectivele din Programul de activitate al Guvernului, în care sunt stabilite autoritățile responsabile de executarea acțiunilor, termenele de realizare, indicatorii de progres. Acțiunile propuse vizează toate domeniile de competenţă ale Executivului.

Un capitol aparte din Program include acțiunile ce țin de Politicile fiscale și administrare fiscală. În primul rând, este pusă sarcina consolidării finanțelor publice și stimulării activității agenților economici prin modificarea unor acte legislative, ținând cont de obiectivele politicii fiscale pentru anul 2020.
Detalii
04
09 2019
434

Concurs pentru funcția de director al Serviciului Vamal

La data de 2 septembrie 2019 Ministerul Finanțelor a aprobat Ordinul nr.117 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal (în continuare – Regulament), care a intrat în vigoare la data semnării, iar la 3 septembrie a fost plasat comunicatul de inițiere a concursului pentru funcția de director al Serviciului Vamal.

În anunțul autorității se spune că este încurajată participarea la concurs a „persoanelor care posedă abilități manageriale demonstrate și cu un nivel înalt de integritate”, termenul-limită pentru depunerea dosarelor fiind 30 septembrie 2019.
Detalii
03
09 2019
2133

Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul nr.160

Autoritățile contractante vor organiza și desfășura procedurile de achiziții publice de servicii de pază conform Documentațiilor standard pentru realizarea serviciilor publice de servicii, aprobate prin ordinele ministrului Finanțelor nr.174 (Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii) și nr.175 (Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri), ambele din 5 octombrie 2018, în funcție de tipul procedurii de achiziție publică aplicată.

Aceasta, deoarece, prin Ordinul nr.105 din 29 iulie curent, Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul nr. 160/2017 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază. Documentul a intrat în vigoare la data publicării în MO – 2 septembrie 2019.
Detalii
02
09 2019
905

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, în vigoare

Comitetul de supraveghere a auditului poate lua decizia de admitere la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor a persoanelor fizice care confirmă o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau juridic, prin derogare de la cerințele impuse în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor pentru susținerea examenului menționat. Decizia privind aprobarea Regulamentului, adoptată de Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” la 16 august curent, a fost publicată în MO din 30 august 2019 și a intrat în vigoare la data publicării.

Documentul prevede modul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, stabilește cerințele față de persoanele fizice ce intenționează să obțină certificarea, conține aspecte ale instruirii profesionale continua a auditorilor.
Detalii