12
05 2015
1107

Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”.
Detalii
06
05 2015
915

Reprezentanţii MF au participat la seminarul organizat de către Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale privind consolidarea raportării financiare corporative

La sfîrşitul lunii aprilie a.c., la Bucureşti, România, Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, Veronica Ursu şi reprezentanţii Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ au participat la un program de instruire privind consolidarea raportării financiare corporative în ţările Parteneriatului Estic al UE.
Detalii
04
05 2015
1880

A fost aprobat formularul Declaraţiei „TBDSA 15"

În Monitorul Oficial de vineri, 1 mai, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 28.04.2015, prin care a fost aprobat formularul Declaraţiei „TBDSA 15" (Ţigări, Băuturi Alcoolice Diferenţa Stoc Accize) și instrucțiunea de completare a acestuia. Noul formular va înlocui vechiul formular Declaraţia „TDSA14" (Ţigări Diferenţa Stoc Accize), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014.
Detalii
29
04 2015
1705

(Infographic) Cât plătește fiecare cetățean la stat

Ministerul Finanțelor a prezentat date oficiale unde putem vedea cât plătește cu adevărat un cetățean angajat din suma pe care o primește în fiecare lună. Astfel, ca plătitor de impozite și taxe la Bugetul Public Național în 2015, vin din două mari surse: din veniturile salariale și din cumpărăturile pe care le efectuăm, informează Unimedia.
Detalii
28
04 2015
3009

Ministerul Finanțelor comunică

În atenţia contribuabililor!

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor comunică că, începînd cu 1 ianuarie 2017, prin completările efectuate la Codul fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, se va introduce obligaţia contribuabilului în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător, de a utiliza — în cazul ducerii evidenţei financiare, contabile, fiscale automatizate — numai sisteme informaţionale computerizate, softuri pentru maşini de casă şi control certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor, în modul stabilit de Guvern.
Detalii
28
04 2015
1016

Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”
Detalii
28
04 2015
912

Pe piața financiară internă ar putea fi plasate valori mobiliare de stat în valută străină

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice un proiect de lege privind modificarea Legii din 22 decembrie 2006 ”Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, prin care solicită să-i fie acordată posibilitatea plasării pe piața internă a valorilor mobiliare de stat (VMS) în valută străină.
Detalii
24
04 2015
2369

A fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării MCC

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 aprilie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 23.10.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control. Acest Regulament va înlocui vechiul Regulament aprobat la 17 iulie 1998 de Ministerul Finanţelor.
Detalii
10
04 2015
968

ÎS și SA cu capital majoritar de stat, chemate să repartizeze 50 la sută din profitul net către bugetul de stat

Profitul net, obținut în 2014 de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat (sub formă de dividende sau defalcări) urmează să fie repartizat, în proporție de 50 la sută din valoarea totală către bugetul de stat. Aceasta, indiferent de categoria entităților economice, pasibile sau nepasibile de privatizare. Un proiect de decizie a guvernului, în acest sens, propune pentru discuții publice, Ministerul Finanțelor.
Detalii