01
04 2015
2563

Se propune certificarea obligatorie a softurilor utilizate pentru ducerea evidenței financiare, contabile și fiscale automatizate

Începînd cu 01.05.2016, se propune de a interzice utilizarea sistemelor informaţionale computerizate, soft-urilor elaborate pentru maşini de casă şi control necertificate în modul stabilit de Guvern. Această prevedere se conține în proiectul documentului, care va determina politica bugetar-fiscală pentru anul 2015.
Detalii
26
03 2015
899

Proiectul HG „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008.”

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008.”
Detalii
25
02 2015
1063

Instruirea formatorilor din cadrul APL privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie — 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018.
Detalii
20
02 2015
798

Subvenţiile în agricultură ar putea fi reduse în jumătate

În acest an, fermierii ar putea primi subvenţii mai mici pentru investiţiile în agricultură. Ministerul Agriculturii a elaborat o variantă a Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2015 şi l-a propus agricultorilor să-l examineze. Fermierii au sesizat că la unele măsuri, cotele sunt mai mici sau chiar înjumătăţite. Agricultorii sunt nemulţumiţi şi speră că proiectul final va fi în favoarea lor.
Detalii