19
09 2019
376

CNA propune modificarea Codului fiscal

Centrul Național Anticorupție (CNA) a elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, prin care se propune implementarea unor măsuri ce vor contribui la creșterea capacităților instituționale ale Agenției pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și eficientizarea exercitării atribuțiilor funcționale de către aceasta.

Autorii proiectului propun o altă redacție a alin. 111 al art. 22616 „Mecanismul de declarare și de asigurare a confidențialității” din Codul fiscal (CF) cu următorul cuprins:
Detalii
18
01 2019
1030

Ordinul SFS, modificat

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 18 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial,Ordinul nr.03 din 4 ianuarie curent.

Prin acest document este abrogată prevederea unui alt Ordin al SFS, nr.503 din 27 septembrie 2018, care stipula că, în partea ce ţine de sechestrele aplicate de Serviciul Fiscal de Stat valabile la momentul intrării în vigoare a ordinului indicat, sechestrele vor fi revizuite prin prisma prevederilor art. 202 din Codul fiscal (Ridicarea sechestrului), aplicându-se în exclusivitate prevederile art. 203 din CF (Comercializarea bunurilor sechestrate).
Detalii
07
12 2018
373

Depunerea declarației rectificate de avere și interese personale

În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarația de avere și interese personale date incomplete sau eronate, va putea să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Totodată, în cazul în care persoana responsabilă de colectarea declarațiilor recomandă subiectului declarării rectificarea declaraţiei, acesta poate depune o declaraţie rectificată în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
Detalii
23
11 2018
660

HESOF: emiterea hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Instrucțiunea cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (în continuare – Instrucțiune). Ordinul nr. 605 din 2 noiembrie curent este publicat în Monitorul Oficial nr. 430-439 și intră în vigoare astăzi, 23 noiembrie 2018.

Documentul conține două anexe – însăși Instrucțiunea și Registrul Hotărârilor cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
Detalii
22
11 2018
270

Facilități fiscale și vamale pentru proiecte noi

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, va fi actualizată.

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, 21 noiembrie 2018, un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede completarea anexei nr.1 din Hotărârea nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare.
Detalii
08
11 2018
1831

Modificarea SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”

Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” va fi modificat. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor privind aprobarea modificărilor și completărilor la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”.

Proiectul a fost elaborat în scopul reglementării raportării financiare prin includerea formatului situațiilor financiare prescurtate conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare.
Detalii
27
09 2018
6587

IPC 18: Modificările operate în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 21 septembrie 2018 au fost publicate modificările şi completările la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. Prin prevederile documentului dat au fost introduse unele modificări în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma IPC 18 (în continuare – IPC 18), precum şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteea.
Detalii
29
03 2018
3872

Citim în Monitorul Oficial din 30 martie 2018

În Monitorul Oficial nr. 108-112 (6503-6507) de mâine, 30 martie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 1, 16 martie 2018) şi Decretul privind promulgarea ei
Detalii
26
03 2018
539

Obținerea autorizației de CAT MCC, prin intermediul Ghișeului unic

În procesul de autorizare a centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control, Serviciul Fiscal de Stat va asigura utilizarea Ghișeului unic. Au intrat în vigoare completările și modificările la Ordinul SFS nr. 481 din 1 decembrie 2017, care a fost publicat vineri, 23 martie curent, în Monitorul Oficial.

Ordinul privind modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală mai prevede că Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală este actul permisiv ce va fi eliberat nu doar pe suport de hârtie, dar și în forma electronică.
Detalii
22
02 2018
1506

IPC 18, analizată la Conferința anuala de fiscalitate și contabilitate

Anul acesta, în premieră, angajatorii vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat formularul IPC 18 — Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, ce vine să substituie cinci dări de seamă fiscale și declarații care anterior se prezentau la diferite instituții ale statului, în termeni diferiţi.

Aceasta și alte noutăți din domeniul fiscal au fost prezentate ieri la cea de-a VII-a ediție a Conferinței anuale de fiscalitate și contabilitate, organizată de EY Moldova.
Detalii