23
11 2021
2572

Modificarea listei contribuabililor supuși controlului fiscal în luna noiembrie

Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna noiembrie 2021 a fost suplinită cu încă un contribuabil. Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 582 din 22 noiembrie, prin care a fost modificată lista inițială, aprobată prin Ordinul SFS nr. 547 din 28 octombrie 2021.
 
Astfel, ca urmare a completărilor, pe parcursul lunii curente, controlului fiscal vor fi supuși 25 de contribuabili.
 
Contribuabilii, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 17 la 53 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice. 


Detalii

11
11 2021
1421

Modificările aferent taxelor locale operate în luna septembrie 2021

Conform prevederilor art. VII pct. 78-87 din Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, au fost operate modificări aferent taxelor locale și anume:
 
·        a fost aprobată cota maximă a taxelor locale;
·        a fost abrogată taxa pentru parcaj, subiecţi ai căreia erau persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul;
Detalii
29
10 2021
61718

Codul muncii: noile prevederi au intrat în vigoare

Astăzi, 29 octombrie, au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului muncii (CM), aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, CM a fost completat cu articolul ce va reglementa regimul de muncă cu activitate redusă, potrivit căruia angajatorul poate stabili un asemenea regim, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților, în mod unilateral, în caz de stare de urgență, de asediu sau de război sau în cazul stării de urgență în sănătate publică.


Detalii

29
09 2021
583

Regulamentul privind restituirea sumelor din BASS, modificat

Restituirea mijloacelor din BASS se efectuează în baza cererii plătitorului. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor din BASS, excedentul sumelor plătite în plus se lasă în contul stingerii obligaţiilor ulterioare. Totodată, restituirea va fi posibilă cu condiţia că plătitorul nu are restanţe faţă de BASS. În cazul în care plătitorul are obligaţii faţă de acest buget, în mod prioritar va fi asigurată stingerea acestora.
 
Casa Naţională de Asigurări Sociale,  în scopul ajustării reglementărilor restituirii sau recuperării a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, a operat modificări la Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii.  Ordinul nr. 201-A din 29 septembrie 2021 a fost plasat pe pagina oficială a autorității.


Detalii

09
03 2021
1622

Convenția colectivă la nivel de ramură pentru angajații din cultură, modificată

În Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2017-2020 negociată între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură au fost operate modificări, aceasta fiind extinsă și pentru perioada anilor 2021-2025. Acordul adițional nr. 2 cu privire la modificările și completările Convenției respective a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 martie curent.
 
Astfel, Convenția prevede că, în caz de reorganizare, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului entității urmează a fi respectat dreptul salariaților la informare și consultare.
Detalii
12
02 2021
644

Modificări în Regulamentul privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 februarie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 647 din 31 decembrie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul nr.417 din 14.08.2018.

În temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 februarie 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, și al Legii privind modificarea unor acte normative nr.257 din 16.12.2020,


Detalii
27
11 2020
691

Реорганизация Таможенной службы Молдовы

С 1 июля 2021 г. таможни «Север», «Центр» и «Юг», таможенные посты: 22 на севере, 39 в центре и 21 на юге, а также центральный аппарат Таможенной службы (ТС) будут осуществлять свою деятельность в качестве одного юридического лица. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс и Закон о таможенной службе, Минфин выдвинул в рамках налоговой политики на следующий год.

В настоящее время ТС состоит из центрального аппарата, трех таможен, которые являются территориальными подразделениями со статусом юридического лица, подведомственными центральному аппарату, и таможенных постов (территориальные подразделения без статуса юридического лица), подведомственных таможням. 


Detalii
28
09 2020
1391

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

11
09 2020
653

Modificările în legile bugetare, votate în lectură finală

Parlamentul a votat astăzi, 11 septembrie, în lectură finală proiectele de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în ședința din 10 septembrie, când proiectul a fost prezentat în prima lectură, modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19,
Detalii