09
03 2021
454

Convenția colectivă la nivel de ramură pentru angajații din cultură, modificată

În Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2017-2020 negociată între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură au fost operate modificări, aceasta fiind extinsă și pentru perioada anilor 2021-2025. Acordul adițional nr. 2 cu privire la modificările și completările Convenției respective a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 martie curent.
 
Astfel, Convenția prevede că, în caz de reorganizare, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului entității urmează a fi respectat dreptul salariaților la informare și consultare.
Detalii
12
02 2021
351

Modificări în Regulamentul privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 februarie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 647 din 31 decembrie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul nr.417 din 14.08.2018.

În temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 februarie 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, și al Legii privind modificarea unor acte normative nr.257 din 16.12.2020,


Detalii
27
11 2020
339

Реорганизация Таможенной службы Молдовы

С 1 июля 2021 г. таможни «Север», «Центр» и «Юг», таможенные посты: 22 на севере, 39 в центре и 21 на юге, а также центральный аппарат Таможенной службы (ТС) будут осуществлять свою деятельность в качестве одного юридического лица. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс и Закон о таможенной службе, Минфин выдвинул в рамках налоговой политики на следующий год.

В настоящее время ТС состоит из центрального аппарата, трех таможен, которые являются территориальными подразделениями со статусом юридического лица, подведомственными центральному аппарату, и таможенных постов (территориальные подразделения без статуса юридического лица), подведомственных таможням. 


Detalii
28
09 2020
799

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

11
09 2020
388

Modificările în legile bugetare, votate în lectură finală

Parlamentul a votat astăzi, 11 septembrie, în lectură finală proiectele de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în ședința din 10 septembrie, când proiectul a fost prezentat în prima lectură, modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19,
Detalii

12
08 2020
794

Modificări operate la Codul civil: preluarea datoriei

Prin Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, au fost operate mai multe modificări la Codul civil (CC), care au intrat în vigoare la 1 martie 2019, în mare parte. Modificările operate nu au ocolit nici prevederile privind preluarea datoriei.

 

Conform noilor modificări Secțiunea din CC „Preluarea datoriei” este expusă în redacție nouă și oferă o reglementare mai detaliată și comprehensivă a instituției preluării datoriei. Una din cele mai importante modificări vizează specificarea expresă a tipurilor preluării datoriei.

 


Detalii
05
08 2020
633

Modificările operate la compartimentul Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului IMM

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului Întreprinderilor Micii și Mijlocii (IMM)

 

Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.

 


Detalii
26
06 2020
1249

Formularul CET18 va fi modificat

Prin Legea nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative sunt introduse măsuri ce vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2020 și vizează comasarea contribuțiilor obligatorii de asigurare sociale (CAS) datorate de angajator și de angajat la nivel de angajator, iar obligațiile aferente primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM) vor fi excluse de la angajator, aceste plăți devenind obligație a angajatului.
 
Astfel, în vederea eficientizării administrării fiscale, modificările au drept scop unificarea a patru obligații în două.  Respectiv, repartizarea acestora impune operarea modificărilor în formularele de raportare a obligațiilor.

Detalii