31
10 2019
451

Nu ratați „MoldTax ’20”

Oamenii totdeauna au reticență față de schimbări, pentru că ele ne scot cumva din zona de confort și aduc o serie de provocări noi. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că orice schimbare înseamnă și o oportunitate.

Pentru a elimina orice neclaritate legată de schimbările fiscale și contabile care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020, Proactive organizează conferința în cadrul căreia vor fi analizate cele mai importante modificări din anul viitor ce îi vizează pe contabili. „MoldTax ’20: Conferința Națională pentru Contabili” va avea loc la 1 noiembrie, iar în calitate de speakeri sunt invitați oamenii-cheie din structurile de stat, precum și experți practicieni din domeniu, printre care:
Detalii
23
07 2019
284

Чистая прибыль банков Молдовы

По итогам деятельности за январь–июнь текущего года все 11 лицензированных банков Молдовы получили чистую прибыль. В I полугодии 2019 г. она превысила сумму в 1,152 млрд леев, увеличившись на 30,8% в сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года, когда она составила 880,85 млн леев, сообщает Национальный банк Молдовы.
При этом, более 1 млрд леев, что составляет порядка 87% от общей чистой прибыли, пришлось на долю четырех банков:

• «Moldova-Agroindbank» – 397,63 млн леев;
• «Moldindconbank» – 324,34 млн леев;
• «Victoriabank» – 145,33 млн леев;
• «Mobiasbanca – Groupe Societe Generale» – 135,25 млн леев.

Detalii
03
07 2019
288

FINPractice, inaugurat

Inaugurarea FINPracticeCentrului de formare continuă practică pentru specialiștii din domeniul finanțelor din Republica Moldova a avut loc pe data de 2 iulie curent. Evenimentul a fost găzduit de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, care a fost prezent la inaugurare, a menționat că BNM rămâne ferm angajată în realizarea proiectelor de educație financiară a populației şi de pregătire a specialiștilor pentru sectorul financiar-bancar.
Detalii
01
07 2019
341

Guvernul pregătește un plan de acțiuni pentru mediul de afaceri

Vreau să ştiu ce trebuie să se schimbe pentru ca business-ul să poată obține venituri în mod legal, să nu caute portiţe pentru a supraviețui, să nu ne minţim unii pe alţii. Vreau o relaţie sinceră. Vă promit respectul Guvernului faţă de oamenii de afaceri care activează în mod onest, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova Maia Sandu în cadrul întrunirii care a avut loc vineri, 28 iunie, cu reprezentanții Asociației Businessului European (EBA) și ai Camerei de Comerț Americană (AmCham).

Părțile au pus în discuție îngrijorările investitorilor și entităților autohtone ce țin de dezvoltarea afacerilor, dar și măsurile ce urmează a fi implementate pentru siguranța acestora.
Detalii
14
06 2019
285

Formarea pachetului de servicii de călătorie

Formarea şi comercializarea pachetelor de servicii de călătorie presupune stabilirea prețului de vânzare, care are ca rezultat final furnizarea şi prestarea tuturor serviciilor incluse în voucherul turistic.

Voucher turistic este documentul de însoţire a turistului, excursionistului (grupului de turişti, de excursionişti), care confirmă programul de şedere sau asistenţa ce ţine de excursii şi efectuarea plăţii pentru serviciile notificate în el, fiind eliberat numai în cazul în care sunt prezente cel puţin două servicii turistice, adică când are loc formarea pachetului de servicii de călătorie, afirmă Nicolae Platon în articolul Formarea și comercializarea pachetelor de servicii de călătorie: unele aspecte fiscale, publicat în nr.4(52) al revistei „monitorul fiscal FISC.md” ieșit de sub tipar zilele trecute.
Detalii
29
05 2019
473

Determinarea valorii mărfurilor în vamă

Formularul D.V.1 pentru declararea datelor în scopul evaluării în vamă nu întotdeauna este necesar. În anumite împrejurări, organul vamal poate renunţa să solicite o declaraţie pe formularul D.V.1. Datele privind valoarea în vamă sunt, în general, însoțite de documente comerciale, cum ar fi, de exemplu, facturile.

În același timp, factura poate să nu fie suficientă pentru a satisface organul vamal în ceea ce privește realitatea sau exactitatea valorii în vamă declarate. Exemple care indică unele dintre documentele pe care organul vamal le poate solicita, în funcție de circumstanțele tranzacției și/sau în caz de îndoială cu privire la unele sau la toate datele declarate, pot fi consultate în articolul „Documentele și informațiile care pot fi solicitate ca dovadă pentru stabilirea valorii în vamă”, expus cu știință de cauză de către Maria Bârcă, șeful Departamentului valoarea în vamă al Serviciului Vamal.
Detalii
27
05 2019
745

Activitatea profesională în sectorul justiției. Contabilitatea în partidă simplă

Modul de ţinere a contabilităţii şi de aplicare a standardelor de contabilitate stabilește că persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi birourile înfiinţate de acestea ţin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilităţii de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor.

Notarii, avocații, executorii judecătorești, mediatorii și administratorii autorizați mai au un șir de întrebări cu privire la ținerea contabilității.

La întrebările Dumneavoastră, noi avem răspunsuri.
Detalii
24
05 2019
854

Raportarea financiară: de la lucrări contabile de pregătire până la prezentarea rapoartelor

Bilanțul contabil (Forma FD-041) constituie unul din formularele principale de raportare financiară, care conține informații referitoare la poziția financiară a statului, elementele de activ, datorii și valoarea netă a activelor instituțiilor la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de legislație. Acest formular reflectă particularitățile activității instituțiilor din toate sistemele bugetare, oferă informații necesare pentru luarea deciziilor de către toate categoriile de utilizatori și este elaborat cu respectarea cerințelor standardelor internaționale.

Aspectele actuale cu privire la baza normativă, componența, termenii și conținutul rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile din sistemul bugetar
Detalii
22
05 2019
1515

Informația utilă nu are termen de valabilitate

Începând cu 1 ianuarie 2019, amortizarea mijloacelor fixe se calculează în mod obligatoriu după metoda liniară. Modul de trecere de la metoda valorii rămase la metoda nouă este reglementată de prevederile art. 261 din Codul fiscal. Deoarece în adresa publicației au parvenit mai multe întrebări ce țin de aplicarea metodei liniare privind calcularea amortizării, vă reamintim că, în ediția din februarie a revistei Monitorul fiscal a fost publicat articolul intitulat „Использование линейного метода начисления амортизации в целях налогообложения”, autorul căruia este inspectorul principal din Direcția asistență contribuabili de SFS, Galina Șpac. Reiterăm că toate publicațiile din revista noastră reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
12
04 2019
920

Din 15 aprilie intră în vigoare noi reguli de exploatare a ECC

A mai expirat o săptămână din luna aprilie, ceea ce ne apropie tot mai mult de termenul-limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător. Pe parcursul ultimelor 7 zile Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” a oferit cititorilor săi 14 răspunsuri la întrebările care pot apărea în procesul de perfectare a declarației respective, cu exemple concrete și pe înțelesul tuturor.

Cele mai solicitate au fost aspectele privind determinarea creșterii de capital de către persoanele fizice cetățeni, fiind solicitat de către 1406 persoane la momentul scrierii sintezei, donația prin prisma impozitului pe venit, impozitarea veniturilor obținute în baza unui contract de prestări servicii etc.
Detalii