29
10 2021
6138

Moldova va trece la ora de iarnă

Republica Moldova va trece și în anul curent la ora de iarnă. Cabinetul de miniștri s-a expus asupra unui proiect de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, motivând că se va reveni la acest subiect după ce va exista o abordare unică la nivel european. Hotărârea Guvernului nr. 271 din 20 octombrie curent, prin care a fost aprobat avizul asupra proiectului respectiv, este publicată în Monitorul Oficial din 22 octombrie.
 
În avizul Guvernului se menționează că țara noastră este conectată la unele elemente ale Pieței Unice a UE prin intermediul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, care, deși nu stabilește vreun angajament al RM cu privire la schimbarea sezonieră a orei,
Detalii
17
09 2021
304

Noul Cod vamal, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 septembrie 2021, a fost publicat Codul vamal nr. 95 din 24 august 2021 și Decretul de promulgare al acestuia. Reamintim că noul Cod vamal are ca scop unificarea, modernizarea și eficientizarea legislației vamale, precum și ajustarea acesteia la angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere RM–UE.
 
Principalul obiectiv al Codului vamal constă în  intensificarea comerțului internațional prin armonizarea cadrului legislativ național vamal cu standardele europene, reducerea costurilor legate de declararea mărfurilor și utilizarea tehnologiilor informaționale pentru toate procedurile vamale.


Detalii

04
12 2020
787

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 decembrie 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 143 din 17 noiembrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare. 

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
31
07 2020
1734

Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată și a Modului de completare a acesteia

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 iulie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia.

 

În scopul executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie 2007, ediţie specială) și a art. XXI alin.(3) din Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60 din 23 aprilie 2020 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.108-109 din 25 aprilie 2020, art.186),

Detalii
22
05 2020
2990

Modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare

Astăzi, 22 mai, a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20 mai 2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Documentul este publicat în „Monitorul Oficial” nr.118-123. Necesitatea elaborării Regulamentului menționat rezultă din prevederile Legii nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative din 23 aprilie 2020.
Detalii
12
03 2020
508

Минэкономики представило макроэкономический прогноз до 2023 г.

Министерство экономики и инфраструктуры опубликовало макроэкономический прогноз на 2020-2023 гг. При его разработке учитывались тенденции развития национальной экономики на протяжении последних лет, результаты 2019 г., основные прогнозы развития мировой экономики, в частности стран – основных торговых партнеров Республики Молдова, а также прогноз инфляция и обменного курса лея, согласованные с Национальным банком Молдовы. В то же время, были учтены риски, с которыми может столкнуться Молдова в последующие годы. Представленный прогноз был также согласован в начале февраля с экспертами Международного валютного фонда.
Detalii
09
03 2020
773

Consolidarea terenurilor agricole, facilitată

Terenurile din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acest câmp, ocupate de drumurile existente care servesc activitățile agricole și/sau de drumurile proiectate, dar netranspuse în natură, precum și de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, se vând la prețul normativ al pământului, conform tarifului specificat a poziției I din anexa 1 la Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. (289,53 lei pentru o unitate grad-hectar).
Detalii
09
01 2020
2906

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 10 ianuarie 2020

Mâine, 10 ianuarie 2020, va apărea de sub tipar ediția nr. 3-6 a Monitorului Oficial, în care vor fi publicate următoarele acte:

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
  • Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1, 3 ianuarie 2020).
  • Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 4, 3 ianuarie 2020)
  • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii

Detalii
19
12 2019
1620

Ce acte vor fi publicate mâine, 20 decembrie, în Monitorul Oficial

Mâine va apărea de sub tipar nr. 380-387 al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

ÎN PARTEA ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:

• Lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 159, 6 decembrie 2019) și Decretul pentru promulgarea acesteia

• Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 163, 6 decembrie 2019) și Decretul pentru promulgarea acesteia

• Decret privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal (nr.1386-VIII, 17 decembrie 2019).
Detalii
12
12 2019
1497

Новые нормативные акты будут опубликованы завтра в «МО»

В пятницу, 13 декабря 2019 г., выйдет № 367–377 «Официального монитора Республики Молдова».

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:
• Закон о ратификации Финансового cоглашения между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией о поддержке реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом (№ 152 от 5 декабря 2019 г.) и Указ о его промульгации
Detalii