23
08 2018
1935

Citim în Monitorul Oficial din 24 august 2018

Mâine, 24 august 2018, va apărea de sub tipar nr. 295-308 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Detalii
09
08 2018
1317

Citim în Monitorul Oficial din 10 august

Mâine, 10 august 2018, va apărea de sub tipar nr. 295-308 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 61, 31 mai 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei
Detalii
14
06 2018
1415

Citim în Monitorul Oficial din 15 iunie 2018

În Monitorul Oficial, de mâine, 15 iunie 2018, sunt publicate următoarele documente oficiale:

În Partea ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

  • Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 736-VIII, 7 iunie 2018)
  • Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 78, 3 mai 2018).

Detalii
07
03 2018
1052

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal

Modul de organizare, funcționare, statutul juridic, dar şi protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special sunt prevăzute în noua Lege cu privire la Serviciul Vamal, publicată în Monitorul Oficial din 2 martie 2018.

Conform prevederilor documentului, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniul în scopul asigurării securității economice a statului. Activitatea Serviciului Vamal este un gen special de activitate în serviciul public şi este parte componentă a sistemului organelor de drept și al organelor securității statului.
Detalii
02
01 2018
2970

Sunt aprobate cotele taxelor pentru poluarea mediului

Persoanelor juridice și persoanelor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător, care nu au declarat și/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului, nu li se va calcula majorarea de întârziere, nu li se vor aplică amenzi și, după caz, se vor anula majorările de întârziere și amenzile aplicate, dacă acestea vor depune dările de seamă respectivă și vor achita integral sumele taxei declarate în termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv.
Detalii
28
12 2017
900

CNAM, obligată să publice informația despre contractul încheiat cu prestatorul

Prestatorul de servicii medicale şi CNAM vor avea obligaţia să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale, informația privind numărul și data contractului încheiat cu asigurătorul, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.
Detalii
19
12 2017
333

Consiliul Național de Metrologie

În Monitorul Oficial de vineri, 15 decembrie, a fost publicat Regulamentul de organizarea și funcționare a Consiliului Național de Metrologie — un organ consultativ în cadrul Ministerul Economiei și Infrastructurii, în care sunt incluşi reprezentanţii părților interesate și care înaintează propuneri de politici în domeniul metrologiei.
Detalii
14
12 2017
2283

Ediţia Monitorului Oficial din 15 decembrie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 434-439 (6357-6362) de mâine, 15 decembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Detalii
30
11 2017
1631

Citiţi în Monitorul Oficial din 1 decembrie curent

În Monitorul Oficial Nr. 421-427 (6344-6350) de mâine, 1 decembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I. Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 220, 27 octombrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
Detalii