07
10 2020
238

„Expo Dubai 2020”, contramandată

Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020” se va desfășura între 1 octombrie 2021-31 martie 2022, această perioadă fiind stabilită de organizatorii expoziției. Astăzi, 7 octombrie, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul  hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020”.
 
Reamintim că, inițial acest eveniment urma să se desfășoare în perioada 20 octombrie 2020-10 aprilie 2021, însă, din cauza pandemiei, acesta a fost contramandat.

Detalii
10
09 2020
470

Start campaniei de abonare 2021!

Astăzi, 10 septembrie 2020, P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” lansează oficial campania de abonare 2021 și propune tuturor contribuabililor, persoane fizice și juridice, 3 tipuri de abonament: Premium, Classic și Electronic.

 

 Abonamentul PREMIUM

Include atât versiunea de tipar, cât și cea electronică. În acest pachet oferim:

  • Codul fiscal pentru anul 2021 în limbile română și rusă, însoţit de legile de punere în aplicare a fiecărui titlu, livrate gratuit la adresa indicată;
  • 6 ediții tipărite ale revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2021;
  • acces la arhiva electronică a revistelor „Monitorul Fiscal FISC.md”(2011-2020);
  • acces la consultații fiscale oferite prin intermediul rubricii „Adresează-ne o întrebare”;
  • acces, până la 31 decembrie 2021, la materialele ediției electronice www.monitorul.fisc.md (7/7, 24/24).

Detalii
24
07 2020
793

Livrările la un preț mai mic decât cel de piață în contul retribuirii muncii

Cum urmează a fi supuse impozitării plățile acordate foștilor angajați? Constituie oare aceste plăți drept bază de a calcula și reține primele de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Care sunt obligațiile fiscale în cazul în care unul din fondatorii SRL donează cota sa de participație în capitalul social celuilalt cofondator?

 

Apare necesitatea calculării creșterii de capital dacă are loc redistribuirea unui bun imobil – proprietate comună în devălmășie a soților?  

Detalii
23
07 2020
712

Particularitățile noului mod de calculare a deprecierii creanțelor

Matricea provizioanelor nu este altceva decât aplicarea ratelor corespunzătoare (coeficienților) ale provizionului la soldurile restante ale creanțelor comerciale (în funcție de momentul apariției). De exemplu, entitatea poate aplica rate diferite ale provizionului, în funcție de perioada peste care creanţele comerciale își depășesc scadența.
 
Evident, orice contribuabil dorește să cunoască mai multe despre particularitățile noului mod de calculare a deprecierii creanțelor conform IFRS. În acest caz, soluția este procurarea revistei „monitorul fiscal FISC.md”, în nr.3 (58) al acesteia fiind publicat articolul ce dezvăluie subtilitățile modului repectiv.

Detalii
23
07 2020
550

Операции со связанными сторонами

Установление корректной рыночной цены по операциям со связанными сторонами является широко дискутируемым вопросом. Какой метод применить в этом случае – сравнительной неконтролируемой цены, цены последующей реализации, чистой прибыли со сделки или метод раздела прибыли? Ответ на этот вопрос можно найти в №3(58) журнала «monitorul fiscal FISC.md», который можно приобрести отдельно от абонемента на текущий год.  Стоимость журнала составляет всего 100 леев.
 
 
Помимо этой статьи, на станицах этого номера можно получить исчерпывающую информацию по теме правового регулирования и учетно-налоговых аспектов списания просроченных товаров,
Detalii
27
05 2020
428

Медпомощь инфицированным COVID-19 – за счет фондов ОМС

Расходы на оказание медицинской помощи лицам, у которых подозревается наличие коронавируса, есть высокая вероятность инфицирования или уже диагностирован COVID-19, в период чрезвычайного положения покрываются из фондов обязательного медстрахования (ОМС). Средства выделяет Национальная компания медстрахования (НКМС).

Эти меры предусмотрены в Законе №69 об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, который был опубликован в «Monitorul Oficial» 26 мая.
Detalii
06
05 2020
544

Specialiștii în finanțe publice din cadrul APL vor fi instruiți online

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, în perioada 11 – 18 mai 2020, a instruirilor la distanță privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național pentru specialiștii în finanțe publice din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi și doi. Cursul de instruire va fi desfășurat, în regim de videoconferință, pe platforma Zoom.
Cursul are o durată de șase zile, 18 ore de studii și se va derula între orele 13.00 și 17.00. Instruirile sunt gratuite pentru participanți, ele fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor. Cursul de instruire va fi moderat de specialiști din cadrul unor trezorerii ale Ministerului Finanțelor și de formatori ai CTIF.
Detalii
05
05 2020
6834

Subvenționarea plăților salariale, pas cu pas

La 30 aprilie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare în contextul situației epidemiologice (COVID-19) (Regulament). Documentul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 29 aprilie 2020 și stabilește modul de acordare a subvenției în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și angajat (în continuare – impozitul pe venit și alte plăți obligatorii) aferent indemnizației/ salariului achitate angajaților aflați în șomaj tehnic instituit în condițiile art.80 din Codul muncii (CM) și/sau staționare (conform art.801 din CM) drept urmare a situației epidemiologice.
Detalii
07
04 2020
893

Mecanismul de subvenționare a mediului de afaceri

În vederea susținerii activității de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative asupra economiei generate de situația epidemiologică(COVID-19), se instituie mecanismul de subvenționare după cum urmează:

(1) Subiecții subvenției
Subiecții subvenției sunt întreprinderile și organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare, conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.
Detalii