28
04 2021
247

Activitatea rezidenților Parcului IT. Webinar de la P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”

Activitatea rezidenților parcului pentru tehnologia informației este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului rezidentului parcului, conform prevederilor Legii nr.77/2016. Indicatorii sunt stabiliți de către Administrația parcului, iar rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cea a Parcului IT.
 
Aspecte despre verificarea anuală a activității rezidenților parcurilor IT au fost discutate astăzi în cadrul webinarului dedicat rezidenților parcurilor IT, organizat de P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”.


Detalii

30
03 2021
284

Primul webinar organizat de P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md”

Astăzi, 30 martie 2021, cu ocazia marcării a 10 ani de la fondarea P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” a avut loc webinarul cu genericul Aspecte practice cu privire la întocmirea rapoartelor financiare în sectorul bugetar și întocmirea situaților financiare în sectorul corporativ”.

 

În cadrul primei sesiuni, dedicate aspectelor și particularitățlor de raportare financiară a entităților bugetare pentru anul 2020, Elena Taban (contabil practician, doctor în economie, conferențiar universitar) s-a referit la aspecte ce țin de responsabilitatea, componența, termenele de prezentare și cerințele de întocmire a rapoartelor financiare și a informațiilor obligatorii suplimentare, etapele și modul de efectuare a lucrărilor de pregătire a informațiilor necesare pentru întocmirea rapoartelor și informațiilor financiare anuale, precum și alte subiecte importante.


Detalii

04
12 2020
574

Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare

Autoritățile și instituțiile bugetare desfășoară activități comerciale conform actelor normative în vigoare, având la bază contracte de vânzare-cumpărare a mărfurilor, serviciilor sau de executare a lucrărilor cu diferite persoane juridice sau fizice ca rezultat al cărora apar creanțe ale clienților și datorii cu furnizorii. Acest sector al contabilității bugetare este aplicabil la toate entitățile bugetare și necesită o atenție deosebită.
 
În ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” autorul Elena Taban propune articolul Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare”, în care menționează că, conform pct. 3.4.1 din OMF nr.216/2015, creanța financiară oferă dreptul unei instituții bugetare – proprietar al activului (creditor) să primească una sau mai multe plăți de la altă instituție bugetară sau agent economic (debitor) conform condițiilor și prevederilor stipulate în contractul încheiat între ambele părți.
Detalii
17
11 2020
227

„Agricultura competitivă”. Finanțare adițională

Hotărârea Guvernului nr. 798 din 5 noiembrie 2020  cu privire aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” prevede că AID va aloca țării noastre un credit în sumă de 13, 5 mil. euro, destinat gestionării sub-produselor de origine animală în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”. Creditul repezintă a treia finanțare din cadrul acestui proiect implementat în baza Acordului de finanțare dintre RM și AID din anul 2012.
 

Detalii
21
04 2020
2982

Termenul limită de prezentare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit este 27 aprilie

Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă, a dispus Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova pe data de 13 aprilie (pct.6 din Dispoziția nr. 17).

Amintim că, până la declararea stării de urgență în Republica Moldova, ziua de luni, 27 aprilie, era stabilită drept zi liberă (Paștele Blajinilor). Odată cu prelungirea termenului limită de prezentare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de pe data de 25 martie 2020 pentru data de 25 aprilie 2020 în contextul situației epidemiologice din țară, dările de seamă respective urmau a fi prezentate pe data de 28 aprilie. Asta deoarece, ținând cont de prevederile Codului fiscal, dacă ultima zi de prezentare a dării de seamă este zi de odihnă (în anul curent data de 25 aprilie este sâmbătă), rapoartele pot fi prezentate în prima zi lucrătoare după ziua liberă.
Detalii
06
04 2020
410

Технические регламенты как инструмент развития конкурентного рынка

Национальные технические регламенты, процедуры оценки соответствия и молдавские стандарты предоставляют продукции, импортируемой из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), не менее благоприятные условия, чем предоставляемые для подобной продукции отечественного производства или для подобной продукции, производимой любой другой страной.

Это предусматривают поправки к Закону о техническом регулировании № 420/2006 (Закон № 420/2006), опубликованные в «Официальном мониторе» и которые вступят в силу 2 сентября 2020 г.
Detalii
22
01 2020
484

Fabricat în Moldova: „Acasă! Autentic! Autohton!”

În perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2020 se va desfășura cea de-a XIX-a ediție a Expoziției Naționale ”Fabricat în Moldova”. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

În acest an la expoziție vor participa 460 de întreprinderi, dintre care circa 40 participă în premieră. Totodată, 4 companii reprezintă zona din stânga Nistrului.

După cum a menționat în cadrul unei conferințe de presă președintele CCI, Sergiu Harea, participanții expoziției sunt din diferite ramuri ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari şi alte domenii.
Detalii
02
01 2020
994

Новые тарифы на автотранспортные перевозки пассажиров

Министерство экономики и инфраструктуры опубликовало в «Официальном мониторе» во вторник, 31 декабря, Приказ о применении тарифов на автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, предусматривающий их повышение с 1 января 2020 г.

Так, со вчерашнего дня предельные тарифы на автотранспортные перевозки по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении составят:
a) для I категории комфортности – 60 банов/км за пассажира;
b) для II категории комфортности – 70 банов/км за пассажира.

Detalii
30
05 2019
2112

Agenția de turism: politica de contabilitate, venituri și obligații fiscale

Veniturile agențiilor de turism se formează din mărimea comisionului obținut sau adaosului comercial atribuit produselor și serviciilor turistice. Astfel, acestea pot deveni subiecți ai sectorului IMM, cu cota impozitului pe venit de 4% din obiectul impunerii, cu condiția că mărimea veniturilor nu a depășit 1,2 mil. lei. Odată aprobat în politica de contabilitate, acest regim de impozitare nu poate fi modificat pe parcursul anului și nu permite deducerea cheltuielilor suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale.

Totodată, dacă veniturile încasate în baza adaosului comercial sau a comisionului obținut au depășit 1,2 mil. lei într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, agenția trebuie să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA, iar cota impozitului pe venit achitată va constitui 12%.

Detalii
17
04 2018
675

P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD”: de 7 ani ghidul tău în implementarea corectă a regulilor fiscale (nr.3 (44))

La 30 martie curent, Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a marcat 7 ani de activitate. Poate că nu este un răstimp îndelungat, dar cu siguranță este o perioadă în care am reușit să devenim o familie mare, în care se regăsesc contabili, auditori, finansiști, economiști, jurnaliști, juriști, experți în diferite domenii. În acești 7 ani am reușit să punem o bază solidă pentru o societate mai bine informată în domeniul fiscal și să participăm la educarea unei generații de contribuabili onești, pentru că informarea contribuie direct la conformare.
Detalii